Søren Clemmensen og Marie Dorthea Jensen 

 

 

 

Søren Clemmensen og Hustru, døbt Marie Dorthea Jensen  

Foto: Privat eje af Valborgs efterladte fotosamling: Valborg

Marie Dorthea Jensen var jo den kvinde der som spæd, båret af sin mor en sen aftentime, kom til  "Gadegaard" på Venø, under et rejse- og høstgilde, blev her af Eva Marie og Jens Riis Pedersen optaget som plejebarn.

Læs denne: rørende beretning herved

Samt under afsnittet:  Under rejsegilde af nyt stuehus ved Gadegård - kommer der en fremmed:

Ved senere efterforskning findes frem til:  Den omtalte ”fremmed kvinde” som kom til  ”Gadegaard” med Marie Dorthea Jensen, født 28. juni 1843 i Gimsing,  hed Dorthe Kirstine Frederiksdatter.                                                              

Som udlagt barnefader, er som ved nævnte omtale:  Jens Jensen Sønderskov, søn af Eva Marie Anthonisdatter. 

 

 Seneste efterforskning vedr,:  Jens Jensen Sønderskov   Dorthe Kirstine Frederiksdatter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søren Clemmensen:

Søren Clemmensen er født den 23-04-1839 i Ålbæk, i Lihme Sogn. Søren blev indskrevet i Venøs kirkebog den 4. Nov. 1859, hvor han da var bleven ansat som tjenestekarl hos Fisker og Husmand Jens Pedersen i Venøby. Jens Pedersen er født 11. Juli 1826 på Venø. Jens Pedersens hustru var Ane Kathrine Pedersen, f. Nielsen den 30. Okt. 1837 i Søndbjerg.

På samme tid som Søren Clemmensen var ansat hos Jens Pedersen, var som tjenestepige herved ansat Maren Lauritzen Trudsø fra Flynder. Hun bliver senere ansat som tjenestepige i Sønderskov, på Venø, og bliver herfra gift med Peter Normann, med sit formelte navn: Peder Severin Johannesen.

 

Det vides ikke med bestemthed hvor i Venøby Jens Pedersens ejendom har ligget, men det formodes at være denne som igennem tiderne er bleven kaldt for Peder Jensens gård, da Peder Jensen var far til Jens Pedersen, men rykker dog ikke beliggendhedsstedet nærmere.  

På den tid var der i Venøby oprindeligt 6-7 gårde på række, med markfællesskab. Samtlige de ejendommes beliggenhed lader sig ikke længere opstille.

 

Søren Clemmensen blev senere fisker, hvor han som sådan, ifølge Venø Kikrkebog, gifter sig den 10.oktober 1865, med den igennem historien omtalte spædbarn, Marie Dorthea Jensen som en sen aftentime blev optaget som plejebarn hos Eva Marie og Jens Riis Pedersen i Gadegaard, på Venø.

 

Marie Dorthea Jensen dør den 12. april 1901.

Søren Clemmensen gifter sig igen den 30. oktober 1903, med Marie Catrine Pedersen, Enke, født i Møborg Sogn 1843 den 14. Marts, boende i Venø Sogn, datter af Husmand Malthe Christensen og Hustru Kirsten Marie Jensen af Venø Sogn. Forhen gift med Fisker af Venø Niels Pedersen, som er afgået ved døden den 25. januar 1900.

Som forlover var:  Husmand Peder Kristian Pedersen og Fisker Peder Severin Johannesen, begge af Venø Sogn.

Venø KB 1892-1923, opslag 68.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iflg. Folketællingerne 1880 og 1890 var husstanden i Møgelsighus på Venø som sådan:

 Fkt-1880; Venø - Et Hus ; 10;
37; Soren Klemensen; m; 40; gift; Lihme Sogn, Viborg Amt; Lutheran; Husfader, Fisker
38; Marie Dorthea Jensen; k; 36; gift; Gimsing Sogn, Ringkjobing Amt; Lutheran; hans Hustru
39; Else Ris Sorensen; k; 8; ugift; her i Sognet; Lutheran; deres Barn
40; Klemmen Sorensen; m; under 1 Aar; ugift; her i Sognet; Lutheran; deres Barn

 Fkt-1880; Venø - Tillægsliste A ; ; Hus No 10
107; Jens Klemmensen; m; 46; gift; Lihme Sogn, Viborg Amt; Lutheran; Fisker Soren Klemmensens Broder, Fisker [Egenlige Opholdssted: Lihme Sogn, Viborg Amt. Anmærkning: -]
108; Ane Marie Klemmensen; k; 36; ugift; Lihme Sogn, Viborg Amt; Lutheran; Fisker Soren Klemmensens Soster, Tjenestepige [Egenlige Opholdssted: Lihme Sogn, Viborg Amt. Anmærkning: -]

Fkt-1890; Venø - S. Møgelsighus ; 5; Hus
83; Søren Klemmesen; m; 50; gift; Lime sogn Viborg amt; Folkekirken; Husfader / Fisker
84; Marie Dorthea Klemmesen; k; 46; gift; Gjemsing, Ringkjøbing amt; Folkekirken; Husmoder
85; Else Riis Sørensen; k; 18; ugift; Venø; Folkekirken; Barn
86; Klemmen Sørensen; m; 10; ugift; Venø; Folkekirken; Barn
87; Niels T. Madsen; m; 17; ugift; Venø; Folkekirken; Fisker

 

En Taxationsprotokol for Sognetaxationsformændene i Venø Sogn 1857 - 1885, skriver 29. september 1868 for Søren Clemmensens hus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søren Clemmensen og Peter Nordmann

   Dette billede er bleven vist i flere litteratur beskrivelser: Bl.a. Hardsysselfolk IV - og Struer museum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Nordmann og Hustru 

Peter Nordmand og Maren Lauritzen Trudsø

Se om:    Peter Nordmand

 

Det fællesejede sjægt, hvormed de drev fiskeri sammen

Drengen til venstre er Ole Flyvholm, søn af Maren og Peder Flyvholm, fortæller efterkommere af Maren og Peder Flyvholm

Links til siderne

    Valborg i Vejsbjerghus

     Maren og Peder Flyvholm i Vejsbjerghus

    Peter Nordmann

     Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne beretning om et fiskerhjem på Venø, er usikkert kan være over hjemmet for S. Clemmensen eller Flyvholm. Men for begge hjem forekommer betegnelse "Gammelfar" og "Gammelmor"

Måske denne benævnelse har været udtryk for samtlige fiskerhjem på Venø.

 

Et fiskerhjem:

Hvordan et fiskerhjem på Venø var indrettet omkring 1900 beskrives af pastor Rendtorffs datter. Pastor Rendtorff var præst på Venø fra 1896 – 1902.

 

En fiskerbolig bestod gerne af et lille Køkken og to andre Rum. I Langstuen opholdt man sig Dagen igennem. Her var en lang Bænk under Vinduerne og to korte for Enderne, og foran disse Bænke stod et langt Fyrretræsbord. Ofte boede Gammelfar og Gammelmor hos de unge. De sad på Hæderspladsen paa den korte Bænk for Bordenden og fik Maden først. Naar Gammelfar var til Stede, førte han Ordet, og kun naar han spurgte, svarede de unge. Paa den Maade ærede man den gamle.Gammelmor passede de smaa Børn og hjalp med Strikning og Stopning, og Gammelfar passede Haven og bødede Garnene, mens den unge Kone ellers besørgede Husvæsenet, og den unge Mand var paa Fjorden. Undertiden slog flere Fiskere sig sammen og drog paa en længere Fisketur, der godt kunde vare et Par Maaneder i den gode Fisketid om sommeren.

I Tilslutning til Langstuen var Alkoven. Der sov Gammelfar og Gammelmor, for der var lunt fra Stuen. De unge og Børnene sov i Sovekammeret, og der var gerne et Bord og et Par Stole. Her dækkede man op, naar Præsten eller andre, man særlig vilde hædre, kom paa Besøg.

Kilde: Jørgen E. Hansen, Venø frem til 1965, 2. reviderede ug udvidede udgave 2001.