Denne fotoside er med tilknyting for afsnit under Fortid 1946 - 1958

Fra tiden i "Lille Uhrlund"  Tvis

 

Igennem årerne fra den tid, blev der taget en del luftfoto af "Lille Uhrlund" som vises herved.

Klik billeder for bekrivelser:

"Lille Uhrlund" - udsigt mod nordøst - omkring 1950 med gl. vejføring

 

 

"Lille Uhrlund" - Huse og haveoversigt - omkring 1950 med gl. vejføring

 

 

 "Lille Uhrlund" - udsigt mod nordvest - omkring 1954 med ny vejføring

 

 "Lille Uhrlund" - fra øst - omkring 1950 med vejføring igennem gård

 

Udhuse mod øst

 

Høstakke på marken mod sydøst - naboejendom "Skadborg" skimtes tv.

 

Udsigt over marken mod nordøst - naboejendom "Vesterlund"

 

Kartoffelrækker i nordmark - naboejendom "Sønderlund" til venstre

 

Kreatuer i vestmarken - naboejendom "Sønderlund" i baggrund

 

Index   Erindringsbeskrivelse for "Lille Uhrlund"