Anders Kjær

 

 

 

Ved det gamle Aulum – Haderup kommune, var Anders Kjær, boende i Feldborg, en kendt personlighed med aktiv prægning for demokratiske holdninger, af hvad som rørte sig i lokalsamfundet.

 

Efter en tids opfordring ved nærmeste familie med ønske for, at han nedskrev sine erindringer over livet gennem tiderne, har han nu efter en tids overvejelser taget dette ønske til efterretning, som nu er offentligt tilgængelig.

 

Det kan bemærkes, at Anders Kjær er barnebarn af Hanne og Anders Kjær som er begravet i det åbne gravsted på Vind kirkegård, som er bleven en kendt turistattraktion.

 

Anders Kjærs livsberetning kan ses herved, samt ved klik på billede.

 

Flere historieartikler foreligger ved Hammerum Herred Lokalhistorie

 

Tilbage