Sarpsborgpigen

 

 

 

Med kun få ord fortæller historien for gravstenen med Sarpsborgpigen Molly Pedersen på Vind kirkegård, at denne kvinde har stået model for kunstværket Sarpsborgpigen, som siden 26. september 1948 har stået på midtermolen ved Holstebro-Struer havn, som normændenes tak for vestjysk fødevarehjælp i maj 1945. 

En efterforskning for Molly Pedersens vandring efter ankomst til Danmark i 1950, foreligger ved klik på billede af Sarpsborgpigen.

 

Samme efterforskningsberetning foreligger ved Hammerum-Herred lokalhistorie

 

Nærmere beretning for Sarpsborgpigen på Struer havn, kan ses herved

 

Tilbage