Østergaard Slægten

 

 

Østergaard Slægten

Ved Horsbjervej 32, Lindet i VesterSogn

 Horsbjergvej 32 - omkring 1910

 

Østergaard slægten

   For beskrivelse af Østergaard slægten har jeg valgt at fokusere på kun det primære ved denne gren af min fars nærmeste, ved deres liv - virke og gøremål igennem tiderne. Dels fra egne erindringer, samt efter mundtlige overleveringer af nære slægtninge.

   Herfor er der ikke gået i dybden med indhentning af navne og øvrige dater ud på helt uoverskuelige slægtsgrene, da der i vor tid og herom forekommer et utal af hjemmesider  med sådanne slægtsforskningsfacts, ligesom der kan indhentes folketællings- og kirkebogsoplysninger ved http://www.arkivalieronline.dk  m.fl. - for dem med tålmodighed og interesse herfor.

 

   For god orden skyld, har jeg dog ved forfædre til mine bedsteforældre Mette og Kr. Mosgaard, påsat kirkebogshenvisning med årstal og opslagsnr.

 

   Såfremt der blandt slægtninge eller andre kan være nogen som kan bidrage med levnedsbeskrivelser eller evt. ældre billeder fra dagligdagen under siderne "Sådan var deres liv" kan dette jo være medvirkende til at gøre beskrivelserne levende. .                                                                                                    

Henvendelse herom kan tilsendes over mailadresse på index siden.

 

   I store træk – er denne herved værende opsætning af Østergaard Slægten, for mit vedkommende sidste kapitel for dynastiet igennem beskrivelser af mine forskellige rødders fortid, da jeg nu ikke mere orker at vandre rundt i de nu forjættede fortids dyder.

Chr. Østergaard Jensen