Kresten Mosgaard Jensen 

 

 

 

KRESTEN MOSGAARD JENSEN

1861 - 1952

og hans RØDDER

 

 

 

 

 

Kresten Mosgaard Jensen:                                       

Christen Moesgaard Jensen, født 05-03-1861 i Thyregodlund, Thyregod Sogn  

KB: 1851-1865, opslag 30                                                   

Død i Lindet 04-11-1952, Thyregod Sogn, begravet på Thyregod kirkegård

 

- Kresten Mosgaard Jensen, er døbt som Christen Moesgaard Jensen, men bliver i dagligtale benævnt som Kr. Mosgård ligesom han også som sådan selv beskrev sit navn. Han beskrives så herefter som Kr. Mosgaard:

 

- Kr. Mosgård har på sin hjemegn haft flere forskellige tjenestepladser, som sidste tjenesteplads før han gifter sig  var på "Engbjerggård" i Hammer sogn.

- Han gifter sig den 15. Marts 1890, i metodistkirken ”Enkelund” i Give med  Mette Sørensen, datter Maren og  Dannebrogsmand Erik  Sørensen.

- Kr. Mosgård skriver sine erindringer i 1938, vedr. sin slægt.

 

 

Forældre: - Til Kr. Mosgård.

Fader:  Jens Peder Pedersen, født 06-01-1822  i "Østergaard"  Sejrup

KB: Thyregod Sogn 1815-1824, opslag 13

Død 30-05-1900 Thyregod Sogn

 

Moder:  Bodil Mathilde Christensen, født 13-03-1828 i Give Moesgaardam13.

KB: 1814-1830, opslag 49

Død 04-04-1908 i Vonge, begravet i Thyregod.

Børn:  Margrethe - Maren - Petrine - Kristine - Peder - Christen - Martin -   Jensine - Hans og en Datter som er ubekendt.

 

Bedsteforældre: - Til Kr. Mosgård.

Farfar:           Peder Pedersen, døbt 15-11-1795 i Thyregod Sogn.

KB: 1788-1814, opslag 19

Død  31-07-1848 i Sejrup, Thyregod, 53 år gammel

KB: 1823-1850, opslag 215

 

Farmor:         Margrethe Jensdatter, døbt 26-12-1791 i Hørup, Jelling Sogn.

KB: 1769-1803, opslag 86

Død 07-01-1860 i Thyregodlund, 68 år gammel

KB: Thyregod Sogn 1851-1865, opslag 131

Børn:             Else Marie. - Pederline. - Johanne. - Jens Peder. - Hans og Kristian.

 

 

Morfar:          Christen Jørgensen Thilde, døbt sept. 1800 Store Moesgaard i Øster Nykirke, Give

                      KB: 1799-1816, opslag 7. Smedemester i Lindet

                      Viet i Give Kirke 24-05-1825 til herunder nævnt: Maren Hansdatter

                      1814-1830, opslag 71  

                      

Mormor:        Maren Hansdatter, døbt 08-11-1789 Bastlund

                      KB: Ringive Sogn 1719-1795, opslag 463

                      Viet i Give Kirke 24-05-1825 til herover nævnt: Christen Jørgensen Thilde

                      1814-1830, opslag 71

                      Død mellem 1834-1840.

Børn:             To døtre, hvis navne skønnes efter Kr. Mosgårds erindringer for værende Johanne og Karen, samt Bodil Mathilde.

 

 

                      

                     Oldeforældre: - Til Kr. Mosgård.

 

                      Peder Pedersen, uægte barn, døbt 13-05-1759 i Vesterlund

KB: Thyregod Sogn 1737-1787, opslag 59

Død 21-03-1819 i Sejrup, Thyregod 60 år gammel

KB: 1815-1824, opslag 57

 

                      Maren Christensdatter, født 22-07-1764

                      KB: Thyegod Sogn 1713-1787, opslag 67

                      Død 11-05-1831 i Sejrup, Thyregod 66 år gammel

                      KB: 1823-1850, opslag 218

 

 

                      Jens Nielsen, født 1749

                      Død 03-03-1818, 69 år gammel

KB: Jelling Sogn 1814-1826, opslag 94

 

                      Anne Margrethe Hansdatter, født 1755

                      Død 03-03-1817, 62 år gammel

KB: Jelling Sogn 1814-1826, opslag 100

 

                     

                     Jørgen Christensen, af St. Moesgaard, født 01-10-1780 Bergaard

                      KB: Give Sogn 1700-1800, opslag 237

                      Viet i Give Kirke 11-10-1799 til herunder nævnt: Bodil Christiane Mathilde Nielsdatter

                      1700-1799, opslag 303

                     

                     Bodil Christiane Mathilde Nielsdatter, født 1780. iflg. Bakkegårdens hjemmeside

                      Viet i Give Kirke 11-10-1799 til herover nævnt: Jørgen Christensen

                      1700-1799, opslag 303

 

                     

                     Hans Michelsen, født 1751, iflg. FT-1801 Ringive Bastlund

                     Viet i Ringive Kirke 04-01-1785 til herunder nævnt: Johanne Nielsdatter

                     1719-1795, opslag 330

 

                     Johanne Nielsdatter, født 1761, iflg. FT-1801 Ringive Bastlund

                     Viet i Ringive Kirke 04-01-1785 til herover nævnt: Hans Michelsen

                     1719-1795, opslag 330

 

 

                     

                      Fundne tipoldeforældre: - Til Kr. Mosgård.

                     

Christen Pedersen. Udlagt barnefader, En karl af Bjerre Herred

 

Kirsten Pedersdatter af Fuglsang, døbt 22-07-1731 i Kokborg.

KB: Thyregod 1713-1787, opslag 29

Begravet 07-07-1799

KB: Thyregod Sogn 1788-1814, opslag 170

 

Christen Vorgod Ivarsen, døbt 20-12-1716

KB: Thyregod Sogn 1713-1787, opslag 9

Begravet 23-11-1796, 81 år gammel

KB: Thyregod Sogn 1788-1814, opslag 168

 

Johanne Mortensdatter, døbt 02-06-1726

KB: Thyregod 1713-1787, opslag 25

Begravet 23-12-1785, 60 år gammel

KB: Thyregod 1713-1787, opslag 124

 

Christen Jørgensen, født ca. 1758, var landsoldat i 1789, 29 år gammel iflg. FT-1787 i Give

Hans moder hed Maren Christensdatter født ca. 1720 boede hos ham i 1787, enke.

 

Karen Christensdatter, født ca. 1748. FT-1787 i Give

 

Michel Nielsen af Høglund født ca.1708. FT-1787 i Ringive

Begravet 02-06-1788, 79 år gammel.

KB: Ringive Sogn 1719-1795, opslag 265

 

-----------------------

 

 

 

BØRN AF:

Bodil Mathilde  og  Jens Peder Pedersen,  Thyregodlund.

- der tages forbehold for rigtighedsbeskrivelse af herved nævnte børn

 

Margrethe Marie Jensen: født 7. november 1849

- Hun gifter sig med Jens Peder Knop, hvis fødested er ukendt, de havde landejendom i Vonge, der var børn i ægteskabet, hvor mange vides ikke bestemt, men af flere sønner var der en ved navnet, Henrik Knop. Ligesom der også var en kendt datter ved navnet, Hansine Knop.

- Margrethe bliver enke i en forholdsvis ung alder, Datteren Hansine, som var ugift, overtager ejendommen i Vonge.

- Margrethe gifter sig igen med Hans Alsted. De får ingen børn sammen. 

 

Maren Jensen Østergaard:  født 9. november 1852

Hun bliver gift med Laurids Peter Devantier, som menes være musiker og de boede i Andkjær, ved Vejle. Hertil cyklede Kr. Mosgaard tit og ofte på besøg.

Oplysning vedr. Maren Jensen Østergaard, kan der søges på Torben Devanties hjemmeside: http://www.devantie.net Bakkegards klanen. Herved nævnes samtlige herved nævnte børn.

 

Petrine Jensen: født 20 september 1854

- Om hende er der ikke megen kendskab til, hun gifter sig med én som hedder Hansen, hvis fornavn er ukendt. Udover en søn Peter som menes være maler og bosat i Horsens, kendes ikke til flere børn heraf

 

Kristine Jensen: født 4. januar 1857

- Hun gifter sig med Kr. Jensen, og de bor i Lindet, og får her sammen børnene:

Peter Smed, - Karl, - Margrethe og Sine. Samtlige børn bliver gift. Såvel Peter Smed, som Karl var meget musikalske, og har hermed underholdt ved utallige fester samt ved andre lejligheder.

- Sine gifter sig med Frederik Sørensen, dette par omtales senere.

- Kirstine og Kr. Jensen som boede i Lindet, var herfor dem, og Kr. Mosgårds familie som tit og oftest besøgte hinanden.

 

Peder Østergaard Jensen:  født 6 december 1858

- Han var uldehandler, og boede i Vejle. Han bliver gift, men hans kone er ligeledes ubekendt. Der menes også her at være børn, men er ukendte.

- Peter kom ret ofte på besøg i Thyregodlund, og i Lindet.

 

Christen Mosgaard Jensen: født 5. marts 1861

 - Han overtager i 1889 ejendommen i Lindet efter sine forældre.

 

Martin Jensen: født 4. januar 1857

- Han bliver gift, hans kone vides ikke hvem er. De driver en manufakturhandel i Tøndersgade i Vejle. Der menes at være børn, men er ubekendte.

 

 Jensine Mathilde:

- Hun dør i 6-7 års alderen.

 

Hans:

- Han dør 1½ år gammel. Da ham og søsteren Jensine dør med få dages mellemrum, bliver de herfor efter eget ønske begravet i samme kiste, på Vesterlund Kirkegård

 

Datter:  - ubekendt.

Hun fik ophold på institutionen Filidelfia, for sindslidende. Herudover er der ikke nogen  kendskab til hende.