Vore fødehjem:

"Borbjerggaard" - Venø

"Birkholm" - Tvis

 

Chr. sider

Velkomstside
Chr. profil

3 Sådan er vi bare

 

Mine beskrivelser

4 Mine Rødder og øvrige beskrivelser
5 Østergaard Slægten

6 Vestergaard Slægten

7 Et fortids folkefærd kommer til Venø

 

Slægtesepoken på Venø 1832 - 2002

8 Fra Flynder til Venø 1830
9 Staunstrup i Flynder sogn
10 Maren Jensdatter vandrer til Blidstrup 1799

11 Eva Marie Anthonisdatter

12 Om Slægten i Nørskov
13 Nørskov fortsat

14 Nye tider

 

Artikelserie: Medieudgivet 2002

15 Et fortidsfolkefærd kom til Venø
16 Vestergaard Slægten - Nørskov og Nørrerriis
17 Kirkebeskrivelse og den gale præst

18 Lidt fra fødehjemmet "Borbjerggaard"

 

Venø  Kirke:    Danmarks mindste

19 Birtheline og Peder Kr. Staunstrup Jensen
20 Kirken igennem tiderne - side 1

21 Kirken igennem tiderne - side 2

 

Fortidsforekomster på Venø

22 Drukneulykke på Venø 1744
23 Biografi: Den gale præst på Venø
24 Dokument af 1832

25 Tordenskjold stod Fadder

 

Dette blev mit liv Christian

26 Fødehjem på Fødeø
27 Mine år 1946 - 1958
28 Foto siden
29 Min værnepligtstid 1954-55

30 Mine år på jernstøberi

 

Ella sider

31 Velkomstside
32 Ella igennem ungdomsårerne
33 Ella hende hjem og rødder
34 Mine forældre
35 Mergelbane i Tvis
36 Mine bedsteforældre
37 Slægtssamvær 2005

38 Slægtssamvær 2006-07

 

Set & sket 2005

39 Venøborgturen 2005

 

Hjemmeside info

40 Links og geografiske stedlinks
41 Gæstebog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mergelepoken i Tvis 1931-1935

 

 

Dette blev vort liv

Ligeledes med optegnelse over vore rødders liv - virke og gøremål

 

Alting får jo en ende

 

også denne mergelepoke ved Tvis Kloster

som stopper 1935

 

Lokomotiver, gravemaskiner, tipvogne, spor til salg, udlejning. Tvis Kloster Mergelleje.

Kilde: Enreprenøren 29.06.1934/PA.

 

Om Borsig ved vi kun, at den 1916 leveredes til Depotwervaltung i Schöneberg. Formentlig blev den solgt til Danmark 1919 eller 20, men vi ved ikke til hvem. I 1929 -30 er maskinen i V. Nebel mergelleje for M. Andersen, der havde tætte forbindelser til Theut.

Ingen af O&K-lokomotiverne var i virksomhed efter Holstebroegnens mergelselskab. De blev derfor ikke solgt, men ophugget inden krigen, for Theut brugte dem ikke i brunkullene.

Om Henschel ved vi kun, at den er leveret til, gennem agenten Dolberg, men ikke til hvem. Vi ved dog at Theut har ejet den.

Listen omfatter seks lokomotiver, men Theut har syv loko til salg. Der mangler således stadig et loko.

BH

 

Faldbydelser.

Entreprenør–materiel til salg.

Ab Tvis Kloster Mergelleje pr. Holstebro:

2 spandekædegravemaskiner 50 – 60 hk. Gravedybde 7 – 9 m. og 10 m.

1 råoliemotor, 35 hk. med 10” centrifugalpumpe, rør og slanger.

7 damplokomotiver, 600 mm sporvidde, 45-60 hk.

100 trækassetipvogne, 600 mm sporvidde, 1½ m3 indhold.

30 undervogne, trolje, vandvogne.

200 m spor, 43 og 36 kg/m.

Ovenstående materiel kan købes til billigste dagspriser. Indhent nærmere oplysninger og forlang tilbud.

Kilde: Ukendt

Faldbydelser omfatter også materiel fra Skovgård Mergelleje pr. Gravens og Ølstrup Mergelleje pr. Lervang Station.

Kopikvaliteten er så dårlig, at der kan være læsefejl.

BH.

 

 

 

 

Efterskrift

Herved viste sider med oversigt over materiel, samt specifikdata for de lokomotiver som har været trækkraft for mergeludkørsel i landskabet, for Holstebroegnens Mergelselskab fra Tvis Kloster Mergelleje ved årene 1931-1935, er herved opsat efter indkomne oplysninger ved Bent Hansen, Industriklubbens Forskningsafdeling.

 

Derimod er det ukendt og ret begrænset hvad historien fortæller om de mennesker, som ved slid og slæb for det daglige brød, har udført arbejde ved de mange arbejdsprocesser som har forekommet for den mergelgravning med sporudlægning og transport ud i landsabet mm.

Det kan dog næppe tænkes, at sporudlægs pilotering i alle tilfælde har forekommet gnidningsløst, med de mange forskellige lodsejere, hvis jordlodder blev beskåret med banespor for mergeludkørsel. Skulle dette være tilfældet, er det nytænkning over denne erhverv - som jord besidder.

 

Såfremt nogen, eller efterkommer af den mergelepoke, kan bidrage historien med fortælling fra den tid, er der hertil opsat en ”fortællerside” hvorved efterkommer af arbejderstaben, samt enhver anden med kendskab til mergelepoken ved Holstebroegnens Mergelselskab fra Tvis Kloster Mergelleje, kan bidrage historien herom.

Ligeså har det interesse at høre, hvordan lodsejer med mergelbanespor har opfattet denne mergeltransport over sine jorde.

Velkommen med historien på fortællersiden for mergelepoken.

 

Link til sidevisning for mergelepoken

                      Forside – HOLSTEBROEGNENS MERGELSELSKAB

1 Specifikdate over anvendt trækmaskiner for mergeltransport

                      2 Specifikdate over anvendt trækmaskiner for mergeltransport

                      Daglige træk for livet – kortskitse for sporudlæg

                      Alting får jo en ende – med efterskrift

                      Historisk fortælleside