Efterforskning vedrørende Dorthe Kirstine Frederiksdatter

 

Kilde: Slægtsforsker Doris Thing Pedersen

 

1.  Dorthe Kirstine Frederiksdatter #13792, * 10.08.1816 i Hvidbjerg, Thisted amt, døbt 10.08.1816 i Hvidbjerg, Thisted amt, † 14.06.1866 i Gimsing, begravet 19.06.1866 i Gimsing.

    

     Datter af husmand og glarmester Frederik Svendsen og hustru Dorthe Marie Jensdatter i Hellerup.

     Hun blev hjemmedøbt den dag hun blev født, den 10. aug. 1816. Hendes dåb blev publiceret i kirken den 13. okt. 1816.

    

     Ved folketællingen i 1845 opholder hun sig i Lyngs:

     Fkt-1845; Lyngs - Lyngs ; 34.2; Et Fattighuus m. 2 fam

     189; Ane Christensdatter Grønkjer; k; 63; ugift; Her i Sognet; Almiselem

     190; Dorthe Kirstine Frederiksdatter; k; 29; ugift; Hvidberg Sogn, Thisted Amt; Almiselem

     191; Marie Dorthe Jensdatter; k; 2; ugift; Gimsing Sogn, Ringkjøbing Amt; Hendes datter

    

     Ved opslag i Venø kirkebogs til- og afgangslister 1839-1875 fremgår:

     Dorthe Kirstine kom til Gadegaard fra Hvidbjerg 21.maj 1848 og rejste tilbage til Hvidbjerg 17.nov. 1848. AO opsl. 15 og 27.

     Den 8. april 1849 kom Dorthe Kirstine Frederiksdatter til Gadegård som tjenestepige. AO opsl. 16.

     Den 29. april 1849 rejser hun fra Venø til Gimsing. AO opsl. 28

    

     Ved folketællingen i 1850 bor hun i et hus og er syerske:

     Fkt-1850; Venø - Venø by ; 21; Et hus m. 1 fam

     82; Dorthe Kirstine Frederiksen; k; 34; ugift; Hvidberg [Hvidbjerg] sogn, Thisted amt; Syindeske [syerske]

    

     Teori: I 1849 efterlader hun datteren Marie Dorthea i Gadegaard hos Jens Riis og Eva Marie Anthonisdatter, hvor hun kommer i pleje, og selv flytter hun i et hus i Venø by, hvor hun bor ved folketællingen i 1850. Huset er muligvis stillet hende til rådighed af Jens Riis, så hun kan bo i nærheden af sit barn.. Hun bor dog kun kort tid i huset i Venø by for i juni 1851 får hun en uægte søn i Gimsing:

     Jens Riis Sørensen. Døbt den 17. juni. Moder: Ugifte Dorthea Kirstine Frederiksdatter i Struer. Udlagt barnefader: Enkemand Søren Davidsen, Resen pr. Skive. Han døde den 21. juli 1851 inden han kom i kirke. Gimsing KB: 1848-1860. AO opsl. 12.

    

     Fkt-1855; Gimsing - Struer by ; 64; Huus

     317; Dorthea Frederiksen; ; 39; ugift; Thyholm; Lutheraner; Spinderske

     318; Christen Nielsen; ; 3; ugift; I sognet; Lutheraner; Hendes børn. F. 1852 i Gimsing. [Ikke søn af Dorthe. Den Christen Nielsen er søn af ugifte Mette Marie Nielsdatter i Fattighuset. Udlagt barnefader: Niels Christian Christensen i Mos...? i Vinding sogn. Hans tvillingebroder døde ved fødslen.  Kilde: Gimsing KB: 1848-1860. AO opsl. 13. Christen Nielsen er født 4 mdr. efter Dorthe fik en søn Jens, som døde kort efter fødslen. AO opsl. 147]

     319; Søn udøbt; ; 1; ugift; I sognet; Lutheraner; Hendes børn [Christen Frederik Laursen, f. 28.1.1855 i Gimsing. AO opsl. 19]

    

     Fkt-1860; Vejrum - Weirum ; 37.2;

     278; Dorthea Kirstine Frederiksen;  44; ugift; Hvidberg paa Thyholm; Lutheran; Spindpige

     279; Christian Frederik Clausen;  6; ugift; Gimsing; Lutheran; Hendes søn. Født 28. jan 1855 i Gimsing. Udlagt barnefader Laust Christensen så barnets efternavn skal være Laursen.

    

     Bemærk her er ingen Christen Nielsen nævnt. Han er ikke død i Gimsing i perioden 1855-1860.

    

     Dorthe dør i Struer i 1866 som almisselem, 50 år gammel. Gimsing KB: 1861-1870. AO opsl. 116.

    

     Partner med Jens Jensen Sønderskov #500, ugift * 14.07.1819 i Venø, Sønderskov, døbt 25.07.1819 i Venø, † 24.12.1843 i Flynder, Kirkegaard begravet 04.01.1844 i Flynder.

    

     Han blev hjemmedøbt samme dag og var i kirke den 25. juli.

     Uægte barn. Forældre: Pigen Eva Marie Anthonisdatter, tjenende i Sønderskov. Til barnefader er udlagt Jens Chr. Poulsen, samme sted. Gudmoder: Kone Ane Poulsdatter fra Resen sogn. Faddere: Christen Lund fra samme sogn. Christen Bertelsen i Sønderskov. Jens Nielsen samme sted. Mette Johanne Nielsdatter i Venø by.

    

     Han voksede op hos moderen på Sønderskov:

     Folketælling Venø, 1834, 4, Weisberg, en Gaard, Sønderskov

     Jens Kus Pedersen, 35, Gaardmand og Kirkeeier, , Gift  NB: Jens Riis Pedersen

     Eva Marie Antonisdatter, 52, hans Kone, , Gift

     Mariane Larsdatter, 20, dennes Barn, , Ugift  (hendes uægte barn)

     Jens Jensen, 15, dennes Barn, , Ugift  NB: Jens Jensen Sønderskov (hendes uægte barn)

     Peder Madsen, 21, Tjenestekarl, , Ugift

     Jens Christensen, 23, Tjenestekarl, , Ugift  N.B. konfirmeret i Lyngs? som plejesøn hos Povel Christensen?

     Niels Nielsen, 19, Tjenestekarl, , Ugift

     Karen Nielsdatter, 24, Tjenestepige, , Ugift

     Marie Catrine Christensdatter, 10, Pleiedatter, , Ugift

     Anders Peder Christians, 16, Tjenestedreng, , Ugift

    

     Folketælling 1840, Ringkøbing, Skodborg, Venø, Wenøe Bye, Gadegaarden

     Jens Riis Pedersen, 41, gift, Gaardmand og Kirkeejer,1, M

     Eva Marie Anthonisdatter, 58, gift, hans Kone,1, K

     Jens Jensen, 21, ugift, deres Søn, 1, M

     Marie Cathrine Christensdatter, 16, ugift, deres Plejedatter, 1, K

     Peder Christian Christensen, 17, ugift, Tjenestedreng, 1, M

    

     Viet den 21. februar 1840 i Humlum kirke: Ungkarl Jens Jensen Sønderskou af Venø 20 3/4 år gl. en søn af Eva Marie Antonidatter med Jens Christian Poulsen. Pigen Maren Pedersdatter, 23 år, en datter af kirkesanger Peder Skou i Humlum. vac. 1. juli 1828. Forlovere: Kirkesanger Peder Skou i Humlum og gaardmand Svend Nielsen i Vognsgaard i Humlum sogn.

    

     I marts 1840 fødes deres datter Eva Marie. Ved hendes dåb står der, at parret til maj skal tiltræde en gård i Flynder.

    

     Ifølge Mads Peder Jensen Sønderriis kommer Jens til Flynder, hvor han dør i 1844.

     "Da det ny Stuehus til Gadegaard var færdigbygget, blev der holdt et stort Rejsegilde og Høstgilde samtidig. - Ud paa Aftenen kom der en Fremmed Kvinde bærende et lille Barn; hun kom ind ad Køkkendøren, og bad om at faa tale med Konen Eva Marie. Fortalte saa Eva Marie at Barnet hun kom med, var Eva Maries Søn, Jens Sønderskov Fader til. Eva Marie svarede: "Det kommer ikke mig ved, det maa du til ham om." "Men han er død", svarede Kvinden. Men Eva Marie viste hende paa Døren. Imidlertid kom Jens Ris til stede, han spurgte hende, hvordan hun kunne komme i Tanker om at rejse til Venø. "Jo", svarede hun, "Jeg gik til Flynder til Jens Sønderskov for at faa Penge til Barnet, for han var dets Fader. Men da jeg kom der, var han død og lagt paa Baare. - Hans kone skældte mig ud i store Maader; jeg blev helt fortvivlet og græd bitterlig, jeg vidste jo ikke, han var gift"." ....

     "Næste Morgen blev det godt altsammen, Eva Marie beholdt Barnet; dets navn var Marie Dorthea Jensen; hun blev i Gaarden til hun blev gift med en Fisker, Søren Clemmensen." se nedenfor:

    

     Folketælling 1880, Ringkøbing, Skodborg, Venø, Et Hus

     Søren Klemensen, 40, Gift,10, Et Hus, Lihme Sogn, Viborg Amt, Husfader, Fisker, , M

     Marie Dorthea Jensen, 36, Gift,10, Et Hus, Gimsing Sogn, Ringkjøbing Amt, hans Hustru, , K

     Else Ris Sørensen, 8, Ugift, 10, Et Hus, her i Sognet, deres Barn, K

     Klemmen Sørensen, under 1 Aar, Ugift,10, Et Hus, her i Sognet, deres Barn, , M

    

     Folketælling 1850: Ringkøbing, Skodborg, Flynder, Kirkegård, en gård

     Her mangler noget nemlig forældrene som er:

     Jens Lehn Mortensen . f. 11.3.1819 i Lomborg

     Maren Pedersdatter. f. i Humlum

     Margarethe Jensen, 8, Ugift, Deres datter,f. 14.4.1842 i Flynder??? Faderen er Jens Jensen Sønderskov

     Jens Sønderskou Jensen, 5, Ugift, Deres søn, f. 19.12.1845 i Flynder . Faderen er Jens Lehn Mortensen.

     Peder Jensen, 1, Ugift, Deres søn, f. 16.04.1849 i Flynder. Faderen er Jens Lehn Mortensen

     Karen Christensdatter, 17, Ugift, Deres datter, f. Flynder. Hvem er far til hende? f. 1833

    

     Folketælling 1880: Ringkøbing, Skodborg, Bøvling, Skarhede, et Hus

     Jens Sønderskov Jensen, 34, Gift,  , [83] 6, , Flønder Sogn, Ringkjøbing Amt, , er det mon Skadhede, der menes?, Husfader, Dagleier, , M

     Karen Kjerstine Jensen, 32, Gift, , [83] 6, , her i Sognet, , hans Kone, , K

     Viet  den 4.11.1879 i Bøvling iflg. familysearch

         

     Partner med Laust Christensen #15383, ugift.

 

 

      Efterforskning vedrørende Jens Jensen Sønderskov