Fortidsliv ved Limfjords vande

 

Klik gravsten for at se børn

 
 
 

Biografi over et fortidsfolk for det virksomme liv ved fiskeri, post og færgemand på Venø

 

Ved gravstenssamlingen på Venø kirkegård, ses herved navne af et fortidsfolk som på hver sin vis har været medvirkende for det virksomme liv, som igennem tiderne er forekommen på Venø.

Ved denne gravstenssamling fremkommer navne over en familie som ved fortidens slid og slæb har udført livsgerninger ved fiskeri, post og færgemand på Venø.

 

Efterkommere herved har bidraget med billeder og anden overlevering fra efterladenskaber, som kan tegne et biografi notat over dette fortidsfolk, som har udført livsgerninger ved fortidskulturen på Venø.

 

 

Hvem er så Mads Andersen og Ane Katrine Andersen

 

Mads Andersen er født i Odby på Thyholm den 31. juli 1834. KB Odby 1814-1849 opslag 31

Ane Kathrine Madsen, er født i Resen den 19. september 1836 . KB Resen 1833-1842 opslag 26 

- ikke som vist ved gravsten 1837 

 

Parret bosætter sig ved dette hus i Venøby, som senere har fungeret som brugsforening og håndkøbsudsalg. Huset er det nuværende Havstokken 14, Venø.

 

Tidsalder for huset er uvidst – personer kan derfor ikke præciseres

Ane Katrine Andersen og Mads Andersen får 5 børn som fremkommer ved folketællinger på Venø 1880 og 1890.

Børn ses herved

 

FT-1880

Ringkøbing, Skodborg, Venø, Et Hus, [Hus i Venoby], 12, FT-1880, c7413Mads Andersen 45.

Mads Andersen                45    Gift    Husfader    Fisker       født Odby Sogn Thisted Amt

Ane Kathrine Madsen     43    Gift    hans Hustru                 født Resen Sogn, Ringkjobing Amt

Ane Cecilie Madsen        12    ugift                                       født her i sognet

Anders Peter Madsen     10     ugift                                       født her i sognet

Niels Toftum Madsen       7     ugift                                       født her i sognet

David Nygaard Madsen    4    ugift                                        født her i sognet

 

Imellem folketællingerne 1880 og 1890 dør Mads Andersen - Anders Jensen Madsen bliver født, og Ane Cecilie Madsen har giftet sig og er flyttet fra Venø.

Ane Cecilie Madsen bliver viet 4. okt. 1889 med Enkemand Peder Nicolaj Christensen fra Hvidbjerg, Thyholm. KB. Venø 1814-1819, opslag 56.

Livsførelse for Ane Cecilie Madsen kendes ikke efter hendes afgang fra Venø

 

FT-1890

Ringkøbing, Skodborg, Venø, Nørby, Hus, 4, FT-1890, B9212

Ane Katrine Andersen         53                  Enke              Husmor,        Resen, Ringkjøbing

Anders Peter Madsen          20                  Ugift               Barn              Venø, Ringkjøbing

David Nygaard Madsen       15                  Ugift               Barn              Venø, Ringkjøbing

Anders Jensen Madsen        9                    Ugift               Barn              Venø, Ringkjøbing

Poul Poulsen                        18                  Ugift               Kostgænger    Humlum, Ringkjøbing                   

 

 

Familien ernærede sig ved fiskeri, ligesom det tre gange ugentlig afhentede posten for venøboerne i Struer, som blev afleveret hos præsten, som fordelte posten til venøboerne.

Mads Andersen døde af tuberkulose, 54 år gammel. Enken Ane Katrine Andersen ernærede sig herefter som øens postbud og fik herfor kaldenavnet Ane Katrine ”Post”

 

For Ane Katrine ”Post” sine postvandringer, berettes ved citat fra Jørgen Elper Hansen ”Venø afhandling 1965” under afsnit som følgende:

 

Forbindelsen med omverdenen bedres

Efter at Struer Havn i 1856 var blevet færdigbygget havde venøboerne fået en mulighed for hurtigere og bekvemmere at hente deres post der. Denne mulighed blev også udnyttet, men præsten på øen måtte så fungere som postmester idet han af de fiskere der havde ærinde i Struer modtog posten. Præsten havde så ansvaret for fordelingen.

I begyndelsen kunne man kun hente post tre gange om ugen, senere blev det til hver dag.

 

På pastor Buschs tid havde man et gående postbud; det var Ane Katrine ”Post”. Om morgenen kl. 8 afhentede hun hos præsten den aflåsede posttaske og gik så med posttaske, kurv og eventuelle pakker ned til ”æ Klep”. Så vandrede hun den hele vej til Struer langs stranden. I Struer fik hun købt hvedebrød og tog forskellige pakker og varer med til præsten og andre, og ofte – med et eller to store brød bundet på ryggen - vandrede hun tilbage langs stranden.

Ganske vist var der på den tid ikke mange postsager til hele øen, højst et par aviser, og kom der breve, var de som regel til præsten. Ved tretiden nåede Ane Katrine Post tilbage til Præstegården efter at have vandret en tur på ca. 20 km med oppakning. Her modtog præsten den aflåsede posttaske, og indholdet blev nu fordelt til skole-børnene der sørgede for at breve og lignende kom de rette i hænde.

Det var da også Ane Katrine Post der en septemberdag 1882 bragte bud om at den unge, afholdte præst, Busch, var blevet kaldet til Horne-Asdal i Vendsyssel.

Efter at Constantin-Hansen i 1883 var kommet til øen, fik man en anden postordning. Mads Andersen, ”æ Post”, sejlede en gang om dagen til Struer.

 

Ane Katrine ”Post” - i det mørke tøj, tager en afslapper ved stranden på Venøodde

 

 

Portræt af Ane Katrine ”Post”

 

Ane Katrine ”Post” blev for sin flid som Venøpost, portrætmalet af kunstmaler og digter Carl V. Garm, bror til Nis Pedersen

 

Citat om Nis Pedersen

Af: Ole Svarre

Jeg fik for et par år siden foræret et maleri udført af kunstmaler og digter Carl V. Garm, en bror til Nis Pedersen. Billedet skulle forestille Ane Katrine – posten på Venø. Begge brødrene kom til tider på Venø. Min far har fortalt mig, at han skulle hente Nis P. i Struer, da han skulle holde et foredrag på Firbjergsande for beboerne på Venø. Min far fandt ham døddrukken på et værtshus i Struer, og det var med stort besvær, han fik ham med til Venø. Da han stod over for sit publikum på Firbjergsande, blev han på et øjeblik fuldstændig ædru, og foredraget blev særdeles vellykket.

 

  Børn af Ane Katrine og Mads Andersen:  - sådan var deres liv

Postbåde og færger gennem tiderne