Richs album - med stof til eftertanke

 

 

Af mine 3 Richs album samlinger, igennem årerne 1938 til omkring 1946, er denne for VORT  FLITTIGE  FOLK min foretrukne,  med fuld samling af 210 Richs billeder, med forklarende undertekst for VORT  FLITTIGE FOLK.

 

Richs  albummet  over VORT  FLITTIGE  FOLK, er et rigt og godt fortællende album med billeder over fortidens liv iblandt befolkningen, som ved flid og arbejde har været medvirkende til at skabe et samfund der kan yde sine borgere en god tilværelse, både under arbejdet og når livsaftenen melder sig.

Indleder:  Th. Stauning

Uddrag af albumets øvrige emner, indhold påføres løbende:

             Landbrug

             Kvægavl

             Havebrug

             Skovbrug

             Fiskeri

            Håndværk og Industri

            Trafik og Handel

            Andre Næringsveje

            Index