Sommerudflugten 2010

Indgang ved   Glud Museum

Traditionen tro afviklede klubben sine vinteraktiviteter med et sommerudflugt 1. juli, som da gik til Glud Museum. En god og vellykket tur med 20 deltager.

Billedegalleri for udflugten ses herved:  Sommerudflugten 1. juli 2010 

For optagelse til udflugtens billedegalleri, fandt "fotografen" i bygningen "Hildesheim" for museums grundlæggeren 1912, den lokale malermester Søren Knudsen (1878-1955) en opsat søjle med grundlæggerens egne ord, som herunder vist.

Grundlæggerens opfattelse for samfundsdemokratiet har stort set ikke ændret sig siden da og frem til nutidens demokratiske bevægelser.

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Referat sommerudflugt

 

Tværfagligt Efterløns- og Pensionistklub i Aulum-Haderup har afsluttet sine vintre og forårsaktiviteter med en sommerudflugt 1. juli med besøg ved Glud Museum, beliggende mellem Horsens og Juelsminde.

Sommerudflugt med museumsbesøg tænkes muligvis som usædvanlig, men besøg ved Glud Museum går hurtigt flere timer uden dog gå i dybden med at se alle seværdighederne herved.

 

Turen blev kørt med Kibæk Turistfart. Der var hyggestop for medbragt formiddagskaffe og rundstykker, på rasteplads ved Mattrup skov. Herefter gik turen til Glud Museum, hvor der i Museumscafeénblev spist middag til forudbestilt anretning.

 

Glud Museum er et statsanerkendt frilandsmuseum, der viser landbrug og landboliv på Juelsminde-halvøen fra midten af 1600 tallet til midten i 1900 tallet, som består af 14 oprindelig huse forsynet med indbo og herved viser dagligdagen på de fede østjyske jorde igennem 300 år.

 

Museet blev grundlagt i 1912 af den lokale malermester Søren Knudsen (1878-1955) som herved i 1906 lod opføre sin beboelse ”Hildesheim”.

Søren Knudsen var en mand med stærke meninger, hvilket bragte ham i konflikt med mange personer og myndigheder. Han var afholdsmand og vegetar og skyede også mælkeprodukter, kaffe og tobak.

Over Søren Knudsens stærke meninger, giver han udtryk for ved selvprægning af ord, ved en oprejst søjle i hovedbygningen ”Hildesheim”

Da hans søjleprægning bærer stærke ord til eftertanke gengives de ordret herved:

 

Dansk Retspleje er i Virkeligheden kun Magtpleje. – Intet andet trænger i saa høj Grad til Reform. Især er det galt, at Myndighederne har Ret og Magt til at skjule ”retslige” Dokumenter; hvilket ligefrem opfordre til Overgreb og Magtmisbrug.

To gange har jeg været indespæret blandt Idioter og Forbrydere, der gaves mig rig Lejlighed til Selvmord og undertiden hjalp ”Lægerne” til, ved at sætte mig til livsfarligt Arbejde.

Disses falske Forklaring for Retten bagefter blev skjult af Dommeren.

Jeg er erklæret: lægelig set (!) sindssyg, farlig for Retssikkerheden og ikke fuld tilregnelig, samt uhelbredelig kværulantforrykt.  Dette er en skamplet for Nationen

 

Til Skam og Skændsel for Det danske Folk

Glud Sogns folk fratog mig i 1922 mine Børn og stemplede mig som – en slet Person.

Øvrigheden lod sig rive med og lod sig bruge til at dække Mishandlingen, og den har siden da fortsat med forbryderiske Aktioner mod mig, for at skjule egne og Folkets Overgreb.

Politimesteren truede og vildledte, Amtmanden løj som betalt, siden har Justitsministeriet forfulgt mig, støttet af Sogneraadsformanden, Sognepræsten m.fl. hele Rækken har optraadt mod mig som en Forbryderbande.

Glud, 1935, S.K.

 

Som Folk, saa Øvrighed !

Et Folk, hvis Levefod er betinget af Dremishandling, maa uundgaaeligt blive fordærvet, - fysisk og psykisk. Naar tillige de giftige Stimulanser: Kaffe, Tobak og Spritus bruges stærkt, ender Folket i Vanvid, saa at endog Øvrigheden bliver Storforbrydere.

 

Som sådan står ordene præget af malermester Søren Knudsen i sin bolig ”Hildesheim” på Glud Museum, hvorved alle blev en oplevelse rigere med en vellykket udflugt på en varm sommerdag

 

 Gamle redskaber i museumshal

 

 

Sådan skrev pressen