Sommerudflugt ad veje gennem Paris og Rom

 

Som afslutning for vinter og forårsaktiviteter har Tværfaglig Efterløns- og Pensionisklub i Aulum-Haderup, den 8. juni kørt sin årlige sommerudflugt.

Udflugtsturen gik til her nævnte besøgssteder. Medbragt formiddagskaffe hos Anna Marie og Kresten Touborg, ”Klostermølle” i Gudum. Efterfølgende middagsspisning på ”Vilhelmsborg kro”. Eftermiddagskaffe og rundvisning i ”Flamingo Naturpark” ved Vemb.

Nævnte besøgssteder forekom ad veje gennem Paris og Rom, som dog begge er landsbyer beliggende i Lemvig kommune.

 

 

Ved Klostermølle i Gudum blev vi her modtaget og budt velkommen af Anna Marie Touborg, som i møllebygningens indrettede gæstelokale gav en fyldestgørende historiebeskrivelse ud fra de ophængte vægge plancher, fortællende over historien for Klostermølle igennem tiderne fra 1400-tallet.

Som bekendt er Kresten Touborg jo folketingsmedlem for SF, og har derfor omkring 300 mødedage årlig, hvorved han i dag var til et møde på Færøerne.

Under historieberetning nævnte Anna Marie Touborg, at Klostermølle i år 2000 havde gennemgået en tiltrængt restaurering, men var herved interesseret i at bevare de gamle bygninger. Denne proces var en stor og bekostelig affære, men da det skønnes bevaringsværdig blev halvdelen af omkostningerne hertil sponsoreret af forskellige tilskudsfonde, bl.a. EU. Som afslutning for historieberetning viste Anna Marie Touborg det genfundne ”Told kop mål” som fortidens møller havde benyttet som udtagning for korn betalingsmidel ved de forskellige kornformalinger. Denne ”Told kop mål” blev for få år siden tilfældig genfunden ved jordopgravning, efter en forsvindingstid på over 100 år.

Klostermølle er åben for besøgende året rundt og er et værdigt besøgssted for interesserede af fortiden.

Anna Marie Touborg med det nævnte ”Told kop mål” under armen

 

 

Turen fortsætter

Efter endt ophold ved Klostermølle gik turen ad Klostermøllevej, for her at se seværdigheden ved det smukke naturlandskab, med de høje græsbeklædte bakker med uberørte aflejringsterasser fra istiden. En strækning på ca. 1,5 km. som i sig selv er en oplevelsesrig tur, da den helt adskiller sig fra øvrig natur omgivelser ad herved kendte alfarveje.

Vilhelmsborg Kro

 

Under forudbestilt middagsspisning på Vihelmsborg kro, som forekom ved god hyggestemning ved spisning af god mad og sunget et par sange til hyggemusik, samt et par ekstra hyggenumre ved formand Anders Nielsen og klubmedlem Leo Lauridsen på harmonikaer.

 

 

Besøg ved Flamingo Naturpark

Sidste udflugtsstop var ved besøg i ”Flamingo Naturpark” Skalstrupvej 10, i Vemb. Denne naturpark er anlagt i en oase midt i et moseområde, som er et besøg udover det sædvanlige. Dens naturlige fauna er moseområde hvor der er en lang række små søer hvori og ved, er mange vandblomster og en mængde smukke åkander. Ligeledes er parken opsat med mange stenopsætninger over fortolkninger af sete seværdigheder ude i den store verden, hvortil er anvendt mange tons sten af forskellige stenater.

Flamingo Naturpark er påbegyndt grundlæggelse i 1985, af Knud Christensen tidligere dynamo bag spillestedet Kielgasten i Holstebro, som igennem årerne siden da - og stadig, optager nye udfordringer for sit parkprojekt på det 60 000 kvm. dækkende areal, hvortil nu er åben for publikum.

Ved ankomst til Flamingo Naturpark blev vi modtaget af Knud Christensen som gav en orientering over parken, samt ideologierne her bag. Han medfulgte ved rundvisning, med stop og forklaring, ved de mange sø og stenopsætninger som parken er bestående af.

Efter rundturen fik vi herved eftermiddagskaffe i havens gæstepavillon, med udsigt over et af søerne.

 

 

Et af de mange stenopsætninger i Flamingo Naturpark

 

Hygge og grillsted for gæstebesøgende i parken

 

Under hjemturen, takkede formand Anders Nielsen for godt samarbejde ved klubaktiviteterne igennem vinter og forårets løb, med ønske for gensyn den 3. august. Klubben får endnu en udflugt, som er i anledning af klubbens 25-års jubilæm og er berammet for spisning på Jegindø den 14. september, nævnte Anders Nielsen og ønskede alle en god sommerferie.

Udflugtsturen blev kørt af Mørup Busser, med behagelig og tjenestevillig chauffør.  

 

Billedgalleri fra besøgssteder

 

 

 

Sådan skrev pressen