BINDINGSVÆRK for Seniorer i Aulum

Efter afholdt sommerferie, har klubben påbegyndt sine efterårs og vinteraktiviteter med en sommerudflugt.

 

 

Som tidligere bekendt, er klubben ”BINDINGSVÆRK for Seniorer i Aulum” et efterfølgerklub af det tidligere Tværfaglige Efterløns- og Pensionistklub i Aulum Haderup, som gennem vinter og forårsperioden led en turbulent medlemskrise på grund af ændring ved infrastruktur, fra en fagorganisatorisk efterlønsklub til en selvstændig senior klub, med formålet, at  varetage interesse for medlemmer i lokalsamfundet.

 

Sommerudflugten var tilrettelagt efter medlemsønsker og resurser hertil, med kun korte køretider til besøgssteder med ønske for adgangsbetingelser med rimelig mobilitet for fysiske kræfter.

Turen blev gennemført under behagelig bus transport ved Trehøje Turist ApS. Første besøgssted var ved Holstebro Golf Café i Råsted, til forudbestilt middagsanretning. Et sted som kun få af deltagerne var bekendt med og er et meget god og hyggelig sted at afholde selskabelige samvær ved.

 

 

Ankommer til Golf café

Reception og gæstelokale herved

 

 

Valget for middagsspisning ved Holstebro Golf Café kan nævnes med tanke for et historisk tilbageblik, som var lagt i hænderne på klubbens tidligere formand Anders Kjær, født på det tidligere landejendom hvorpå det nuværende Holstebro Golf Café er opført.

Forinden denne ejendom blev landejendom, fungerede det som Råsted Skole, og blev nedlagt som sådan i 1901.

Desværre var Anders Kjær på grund af sygdom fraværende ved denne tur. Efter indhentede oplysninger ved Anders Kjær kan nævnes, at hans forældre besad nævnte landejendom ved navn: ”Råsted gl. Skole” fra 1915-1947.

Efter denne ejendoms omlægning til nuværende golfbane og Golf Café, er eneste fortidsminde ved hans fødehjem, en grøft som er beliggende mellem klubhus og skov. Ligeledes nævner Anders Kjær, at hans forældre herved havde sølvbryllup 17. april 1940, men da tyskerne havde besat Danmark 9. april dette år, ønskede forældrene derfor ikke fejre sølvbryllup denne dag. Denne beslutning blev modsagt af børnene, som på et senere tidspunkt ryddede loen for at fejre sølvbryllup med dans til et par bestilte spillemænd og fik herved et vellykket festdag ud af det.

 

Efter endt middagsspisning, i hyggelige omgivelser med humørfyldte deltager, som under middagen prægede stemningen med fællessang til velklingende underlægstoner fra formand Anders Nielsen på harmonikaen, gik turen herfra til Vedersø præstegård.

 

Underhold med høj feststemning 

 

Besøget ved Vedersø præstegård var planlagt som et kortvarigt besøg på egen hånd, uden guide info. For besøgende i præstegården er de forskellige værelse og interiør herved, beskrevne med god og forståelig planche scripts opsætninger på væggene, i samtlige præstegårdens værelser.

 

 

Hovedbygning Vedersø præstegård

Planche scripts og et af Kaj Munks arbejdsværelser

 

 

 

Efter endt besøg herved, er turprogrammet udtømt, hvorefter bussen blev fritstillet for hjemturen. Hjemturen gik ad den naturskønne vej gennem Råsted hede og skovarealer, for om muligt herved kunne få glimt af de mange krondyr som lever i de områder, ligesom der herved blev gjort kort ophold for stående buskaffe.

 

 

Stående buskaffe

 

Ved udkant af skov, nær Vind, blev dog lejlighed for at skimte krondyr i horisonten.

Forinden vi kom til Vind, bemærkede John Dam, at der på Vind kirkegård findes et åben gravsted, som nok ved anden lejlighed kunne være et besøg værd.

 

 

Der skimtes Krondyr i horisonten

- med ind zoom på Krondyr i horisonten

 

 

Da det åbne gravsted i Vind, ligesom Golf Caféen, har historisk fortid for Anders Kjær, kan der hertil suppleres, at det åbne gravsted er med Anders Kjærs bedsteforældre: Hanne og Anders Kjær som boede i ”Blåkær” i Vind.

 

For det åbne gravsted i Vind fortæller historien:

Der findes kun tre åbne grave i Danmark. En af dem ligger på Vind kirkegård. Da Anders Kjærs kone døde i 1940, ville Anders have hende begravet hjemme i haven. Det skulle man have tilladelse til, så han rejste til København og søgte om tilladelse, men fik det aldrig. Mens Anders var i København var hans kone blevet lagt i en aluminiums kiste, som stod nede på Vind kirkegård. I 1945 døde så Anders Kjær, og det blev bestemt at ham og hans kone skulle begraves i en åben grav.

 

Efter en vellykket udflugtstur med righoldige oplevelser, takkede formand Anders Nielsen for god og hyggelig samvær, ligesom Anna Andreasen, Holstebro, rettede tak på vegne af gæstedeltager fra Holstebro.

 

Gode udflugter og andet socialt samvær er ikke nogen selvfølge, dette kræver opbakning fra en seriøs medlemsstab. Hertil er BINDINGSVÆRK for Seniorer i Aulum, en klub hvortil enhver senior, såvel ny som gammel medlem, er velkommen og herved være medvirkende til at forme klubbens aktiviteter.

Klubben afholder mødesamvær i Kastaniegården, Aulum, et par timer onsdag formiddage i ulige uger. Nærmere oplysninger forekommer i velkomstfolder for nye medlemmer, som udstedes ved første fremmødedag.

 

Samtlige foto optaget ved John Dam, kan ses herved: Billedgalleri