25-års jubilæum 2011

Tværfaglig Efterløns- og Pensionistklub

i Aulum Haderup

25-års jubilæum

fejrer dette - med en tur ud af huset

Tur referat

I anledning af klubbens 25-års jubilæum blev denne afholdt med en tur ud af huset, til middagsspisning af stegte ål, med tilhørende snaps og øl i ”Æ’ Skipperhus” på Jegindø.

Turen blev kørt ved Mørups Turistfart, hvorved var rastestop ved Grisetåodde, Oddesund.

 

Oddesund var jo et af fortidens færgeoverfartssteder til Thyholm, med den historisk kendte dampfærge ”Valdemar” som i en del år efter Oddesundbroens opførelse, fungerede som statsisbryder i Limfjorden.

Ligeledes var der herved under anden verdenskrig livlige krigsaktiviteter, hvor der endnu ligger tyske bunkers fra denne tid, ligesom der i flere år efter krigstiden lå en del gamle kampvognspærringer i området herved, som i datidssproget blev kalt for ”Spanske Rytter” eller ”Tjekisk Pindsvin”. Disse er dog fjernet for flere år siden.

Herfra blev kørt til ”Æ’ Skipperhus” på Jegindø, hvortil var ankomst i god tid, forinden aftalte spisetid, så der her forinden var tid til at se omgivelserne ved havneområdet, samt nostalgien ved de mange gamle sejlskibe i farvandet herudfor, som for tiden var på limfjordstogt til og med ophold i Struer Havn, hvorved gøres ophold under hjemturen for at beskue dem nærmere.

Ligeledes benyttede enkelte i ventetiden sig af, at besøge ”Æ fywerhus” ved Jegindø Havn.

”Æ fywerhus” er et gammelt fiskegarnshus, hvis dunkle indre er indrettet med gamle fiskeredskaber, til minde om øens gamle fiskebondekultur, som nu fungerer som mini museum ved ”Æ fywerhus”.

Under ålespisning forekom god stemning, for hvem som kunne spise de fleste ål m.m.. Ålespisning forekommer som en gammel kulturspise, hvorom ligger mange traditionshistorier.

Der blev under spisning sunget nogle sange til musikalsk underlæg af Anders og Leo på harmonika.

Efter et hyggelig ophold på Jegindø, forekom hjemkørsel med ophold på Styruer Havn for at beskue de gamle sejlskibe som i dagens løb var anløbet havnen. Et af de kendte herved, var skonnerten ”Fulton” fra 1915, som blev kendt ved den landskendte skipper Mogens Frohn Nielsen, som ved gammeldags pædagogik opdragede adfærdsvanskelige drenge, til optimal livsførelse for sømandskab ved sejlskib.

 

 

Som slut for en dejlig dag, rettede formand Anders Nielsen et stort TILLYKKE til klubben for sine 25 år, med ønske for alt held og lykke i tiden fremover.

 

Åbn billedgalleri

 

Forside

 

Sådan skrev Lokal Avisen