Peter Nordmann og Hustru

Peter Nordmann og Maren Lauritzen Trudsø

Foto: Privat eje af Valborgs efterladte fotosamling: Valborg

 

                      Formelt navn: Peder Severin Johannesen

Kaldenavn: Peter Nordmann


 

Igennem historien er Peder Severin Johannesen flere steder beskrevet som værende Peter Normann og var fiskermakker med Søren Clemmensen på Venø 

Dette fisker par boede side om side i Møgelsighus på Venø, hvor de sammen ejede et Limfjordssjægt og drev hermed fjordfiskeri i Limfjorden.

 

Peter Severin Johannesen har igennem sit liv på Venø, måske tidligere tillagt sig efternavnet Nordmann, som kaldenavn. 

 

En senere efterforskning finder frem til at hans formelt navn var: 

Peder Severin Johannesen.

 

I kirkernes til- og afgangsliste fremkommer, at Peder ankommer første gang til Venø som fisker den 16..oktober 1869, 27 år gammel og fra Doverodde i Ydby Sogn, i Thy.

Han får først plads som tjenestedreng i Hurup den 2.maj 1856 og senere begynder han som gartnerlærling 14 år gammel den 14.nov. 1856 i Dover.

Peder bliver konfirmeret i Ydby Kirke i Thy den 30.marts 1856.

Som sådan står der skrevet i Boddum Sogns Kirkebog 1854-1884, opslag 65.

Heraf fremgår det, at han er søn af Johannes Thomassen Helle og Mette Christensdatter fra Eide Sogn i Norge. Faderen Johannes er død.

 

Peder Severin Johannesen gifter sig den 9. november 1869, med tjenestepige i Sønderskov på Venø, Maren Lauritzen Trudsø. Det vides ikke hvornår Maren Lauritzen Trudsø dør, men har været forinden folketællingen på Venø i 1916. 

Ved et barnedåb i Venø Kirke 1884, over daværende præst Sigurd Constantin Hansens søn Hans Kristian Konstantin Hansen, født den 21. okt. 1884, stod Peder Severin Johannesen fadder og blev indskreven i kirkebogen som herved vist:

 

 

Kan herved bemærkes, at præsten har skrevet Peder (overstreget Nord) Severin Johannesen. Denne indskrivning i kirkebog betragtes som værende gyldighed for navnet: Peder Severin Johannesen

 

Ved en folketælling i 1916 på Venø fremkommer, at Peder Severin Johannesen boende som enkemand og pensionær på Strandgården på Venø.

Peder er født den 18-03-1842 i Eide Sogn i Norge. Sammen med ham, nu på Strandgaarden, bor Kirsten Andersen, enke efter Peders bror, Johan Martini i Ydby Sogn, død d. 27. jumi 1878 i Holmgård.
Kirsten var hende som afleverede sit barn, Mette Johanne Helle som plejebarn til Peder Nordmand.
 

Biografinoter -  for Mette Johanne Helle.

Mette Johanne Helle er født den 18. februar 1875 i Ydby, som datter af  Johan Martini Helle og Kirsten Andersen af Ydby.

KB Ydby 1860-1878, opslag 68 

(- ikke født 1877, som skrevet på hendes gravsten, Venø kirkegård)

Efter sin far Johan Martini Helles død, får hun og moderen Kirsten Andersen ophold hos Mettes farbror, med formeldt navn Peder Severin Johannesen i ”Strandgården” på Venø.

 

Mette gifter sig den 2. august 1896, med ungkarl og fisker Niels Toftum Madsen, født på Venø 21. juni 1872, søn af landpost Mads Andersen og hustru Ane Katrine Madsen.

Som forlover var: Peder Severin Johannesen, Fisker og Husmand på Venø . Søren Clemmensen, Fisker og Husmand på Venø.

Venø KB 1892-1923, opslag 65

Igennem hele sit liv på Venø, har Mette været en velkendt personlighed ved navnet Mette Toftum
se billede af hende.
 
 

Biografinoter - for Peder Severin Johannesen

Ved søgen på norske database for kirkebøger, samt danske kirkebøger, findes frem til følgende.

 

Peder Severin Johannesens far, Johannes Thomassen fra Buhauge, blev viet i Eide Sogns Kirke i Norge den 26.dec. 1827. I kirkebogen kaldes han for ungkarl og matros Johannes Thomassen fra Buhauge, og bruden hed Anna Kirstine Rasmusdatter, fra gården ”Helle”.

Bemærkning:  Gårdnavnet ”Helle”, indgår i slægtens navne.

 

På gården ”Helle”, får Johannes og Anna Kirstine 4 børn, mens han sejler som matros.

Børnene er: Thomas 1828, Rasmus 1830, Inger Marie 1835 og Maren 1837.

Hustruen Anna Kirstine dør 35 år gammel 14.april 1839 på gården "Helle".

 

Allerede den 9.juli 1839 vies Johannes Thomassen til Mette Christensdatter i Vestervig Kirke.

KB. Vestervig Kirke 1831-1845, opslag 151.

Johannes står som enkemand og sømand fra Buhaven, Grimstad i Norge, 38 år gammel.. Ægteparret drager tilbage til gården ”Helle” i Norge, hvor Mette Christensdatter føder 4 børn, og hvorved de andre 4 børn født af Anna Kirstine også bor.

Mettes 4 børn er: Anthon Christian 1840, Peder Severin 8. marts 1842, Christine 1845, og Johan

Martini 1850.

Forloveren ved vielsen i Vestervig i 1839 var kjøbmand og skipper fra Grimstad, Svening Thomassen.  Denne Svening Thomassen var en 6 år ældre bror til Johannes Thomassen. Han har sikkert været en driftig herre med egen galease eller lignende. På den tid forekom der stor søtransport fra Sydnorge til specielt Nordjylland (bl.a. Klitmøller) i 1800 tallet, og Aggertangen blev gennembrudt af havet i 1825, så man startede byggeri af bl.a. Thisted Havn.

 

En formodet teori kan så være:  At Johannes Thomassen og Mette Christensdatter har truffet hinanden ved et skibsanløb på en af ankerpladsene langs Øst- Thy, Krik Vig , Gudnæs eller måske Doverodde

købmandsgård, som ligger ved vandet.

 

 

På gården ”Helle” dør Johannes Thomassen, 53 år gammel den 28 juli 1852. Han var da gået i land og blevet gårdbruger.

Enken Mette Christensdatter Helle (har tillagt sig gårdnavnet) står nu alene på gården ”Helle” med 8 børn, og familien spredes nu for alle vinde.

Mette og hendes egne 4 børn tager til DK i 1853. De 4 ældste børn som Mette er stedmoder for, udvandrer til Amerika i 1854, ifølge afgangslisten for Eide Sogn. 

Disse børn har da opnået alderen 26, 23½,19½ og 16 år gamle. De 2 ældste er allerede helbefarne matroser som det så ikke været det store problem for, at tage de 2 yngste piger med til Amerika. Alle har efternavnet Johannesen Helle. Man skrev Amerika og ikke USA, som jo først dannedes efter borgerkrigen 1861-1865.

Det vides ikke hvor i Amerika de 4 børn har opholdt sig, eller om der er efterkommere heraf. Kunne være spændende at høre om.

 

Sidste nyt:  

Over efterkommere af Johannes Thomassen, som udvandrede til Amerika i 1854 er modtaget en fyldestgørende slægtstavle - med biografinoter, for efterkommere ved 7 generationer.

Slægtstavlen er beskreven på engelsk med påtegnelsen: ”Må ikke offenliggøres”, og er derfor ikke tilgængelig fra siden herved - kan dog tilsendes interesserede for privatbrug

 

Overskriften er som sådan:

Descendants of Johannes Thomassen

compiled by N.L. Blankinship, PhD,  Not for Publication

 

 

Mette Christensdatter Helle og hendes 2 yngste børn Christine og Johan Martin registreres første gang i DK i Villerslev Sogn (syd for Skyum )hos broderen Berthel Christensen i Gudnitz, som nu kaldes Gudnæs. Efter søgen i folketællingerne fremkommer hans fødested i Vestervig Sogn. Herved er det så ret nemt at

finde Mette Christensdatter, da hun jo har samme forældre og er født i Vestervig 21.maj 1816

 

Det findes mærkeligt, at i Norge registreres hun som afgået til DK i 1853 med 4 børn, men i DK registreres kun de 2 yngste. Anthon Christian og Peder Severin er ikke med. Ved nærmere eftersyn viser det sig,

at Peder Severin Johannesen allerede og alene er sendt afsted til DK i 1851, 9 år gammel.

Storebroderen Anthon Christian, som bliver plejebarn i Doverodde købmandsgård kan umidddlbart ikke  findes i kirkernes tilgangslister.

 

Den 30.april 1855 flytter Mette Christensdatter Helle til Dover By og her bliver hun gift 43 år gammel med en Christen Jensen i Ydby Kirke i 1859. Dette er en helt anden historie, og ved FT-1890 er de registreret under fattigforsørgelse.

 

 

 Peder Severin Johannesen bliver født 8. marts 1842

 

 

 

 

 

Peder sendes som 9-årig til Danmark i 1851

 

 

 

 

 

 

Peders mor, Mette Christensdatter Helle og sine 4 børn

 

 

 

 

 

 

Iflg. Folketællingerne 1880 og 1890 var husstanden i Møgelsighus på Venø som sådan:

 

Fkt-1880; Venø - Et Hus ; 11;
41; Peter Severin Johannesen; m; 37; gift; Norge; Lutheran; Husfader, Fisker
42; Maren Laursen; k; 36; gift; Flynder Sogn, Ringkjobing Amt; Lutheran; hans Hustru
43; Jens Sahl Jensen; m; 11; ugift; her i Sognet; Lutheran; deres Plejeson

 

Plejesønnen Jens Sahl Jensen er bror til Maren Flyvholm, født Jensen.

Han blev den kendte rebslager i Skjern

Efterkommer herved

 

Fkt-1890; Venø - Møgelsighus ; 4; Hus
79; Peder Severin Johansen; m; 47; gift; Ejde sogn Norge; Folkekirken; Husfader / Fisker
80; Maren Lauritzen Trussel; k; 46; gift; Flynder sogn; Folkekirken; Husmoder (Trudsø i stedet for Trussel)
81; Kirsten Holm; k; 82; ugift; Harboøre; Folkekirken; Medlem af familien

 

Fkt-1890; Venø - N. Møgelsighus ; 4; Hus
82; Mette Johanne Helle; k; 14; ugift; Yby sogn Tisted amt; Folkekirken; Plejebarn

 

Herved nævnte Mette Johanne Helle på 14 år, er plejedatter i Møgelsighus hos Peder Severin Johannesen.

I Ydby kirkebog fremkommer at hun kommer fra Ydby Sogn, og er datter af Johan Martini Helle, som er død, og en enke Kirsten Andersen på 38 år med 3 børn.

Denne Johan Martini Helle er som før nævnt bror til Peder Severin Johannesen, der som efternavn har antaget familienavnet Helle, i stedet for Johannesen.

 

 

Seneste:

Biografinote for Peter Nordmann, beskrives af efterslægten som sådan,

ved Henning Møller.

 

Min farfar var Anton Johannes Poulsen Møller (f.20/7-1876 d. 20/4-1950) gift med sin kusine Antomine Christine Helle (f.8/1-1878 d. 20/12-1942). Hun var søster til Mette Helle (f.18/2-1877 d.18/2-1949 nu Venø kirkegård).

 

Sammen med Andreas Johannesen var disse 3 børn af Johan Martin Helle (f.17/9-1850 i Ejde, Norge - d.27/6-1878 af hedeslag).

 

Johan Martin Helle (gift med Kirsten Andersen fra Styvel på Thyholm den 5/11-1873 i Ydby K) var bror til Peder Severin ("Nordmand"), Anton Christian og Christine Helle (f.23/3-1845 i Ejde, Norge - d. 1923).

 

Christine Helle blev gift med Andreas Frederik Poulsen Møller (ham fra Handbjerg i slægt med den Maren Hede jeg har fundet frem til bar Anders Nørskov ved fremstilleingen i Venø K i 1808) ved et dobbeltbryllup den 5/11-1873 i Ydby K. - Altså, de 2 søskende blev gift samme dag og sted.

 

Christine Helle er altså min farfars mor og Johan Martin Helle er min farmors far!

 

De 4 "norske" børn kom til Danmark ca. 1854 efter at deres mor, Mette Christensdatter (f.1816 - d.1886) var blevet enke efter Johannes Thomassen Buhaven, Ejde sogn, Norge (den norske sømand som strandede ved Agger i ca 1838-39). Måske var Peder Normand rejst i forvejen?

 

Jeg har vist ikke fortalt dig, at denne norske sømand var enkemand da han mødte vores Mette og blev gift med hende i Vestervig K den 9/7-1839. De afrejste jo til Norge den 11/7-1839. Hun var ikke med barn, som du tidl. har skrevet om - hun fødte sit første barn den 11/7-1840 (Anton Christian).

 

Johannes Thomassen Buhaven havde allerede 4 børn hjemme i Ejde (på gården Helle). De var jo noget ældre end Mettes 4 børn så hun har jo haft noget at se til!

Da Johannes døde rejste hans 4 børn til Amerika og Mette hjem til Danmark.

 

I sommeren 1999 cyklede jeg rundt i den norske skærgård ved Ejde øst for Lillesand og fik derved styr på en del af historien.

Nogle år senere fik jeg pludselig et brev fra Kansas, USA. Det var efterkommere af de 4 emigrerede i 1854!

 

Kansas-folkene havde besøgt Ejde og der hørt om en rødskægget dansker på cykel! - og de fik så mit visitkort!

 

USA-folkene har helt styr på den gren af Buhaven-familien som kom til staterne, og de bar også navnet Johannesen Helle, da de jo alle var opvokset på denne gård.

 

Gården er senere brændt - på grunden er der nu en campingplads.

 

Henning Møller

 

Har modtaget:

Biografinoter ved Niels Erik Nordmand Møller

fortalt af Oline Jensen – søster til Peder Møller

Kan ses herved

 

 

 

 

 

En Taxationsprotokol for Sognetaxationsformændene i Venø Sogn 1857 - 1885, skriver 22. Oktober 1885 for Peder Severin Johannesens hus.

 

 

 

 

 

Index      Søren Clemmensen