Fortidsliv ved Limfjords vande

 

David Madsen

David Madsen,født 22. september 1875. KB Venø 1814-1891, opslag 11

David Nygaard Madsen gifter sig 14. maj 1901 med enkefru Andrea Østergaard fra ”Nørskov” på Venø.

KB Venø 1892-1923, opslag 67

Til ægteskabet medbragte Andrea 2 småpiger på 6 og 8 år fra tidligere ægteskab, samt 2 plejebørn af nært slægtning.

David Nygaard Madsen boede igennem ungdomsårerne hos sin mor Ane Katrine Andersen i Venøby, som da var bleven enke. Det formodes han har ernæret sig ved fiskeri forinden han overtog jobbet som postbud, efter moderen Ane Katrine ”Post” – som ved befolkningen var hendes kaldenavn.

 

Postboligen som David lod opføre i 1903

Herved: David, Maren, Agnes. Andrea og plejesønnen Mads

 

Ægteparret Andrea og David, samt de 4 børn, havde et par år ophold i huset ved Ane Katrine ”Post”. Med tiden blev pladsforholdene herved for trange og David Nygaard Madsen opførte så i 1903 et husmandssted, nært beliggende herved. Denne husmandssted blev herfor oprettet som postbolig, som af efterkommer igennem flere år senere, blev drevet som sommerpensionat ”Postboligen” - som nu i nyere tid er det kendte "Venø Kro"

 

Nye tider – ved daglig postforbindelse til fastlandet.

David Nygaard Madsen var initiativtager for daglig sejlende postforbindelse mellem Venø og Struer. Fragtbåden var det såkaldt hurtigsejlende limfjordssjægt med sejl som drivkraft. Senere blev denne forsynet med motor og styrhus.

 

 

Festlig modtagelse ved Venø, ved indvielse af Davids daglige postbåd "Ternen"

 

 

 

Efter få år med sejl, bliver "Ternen" ilagt motor og påsat styrhus

 

Formen for losning af post og fragt forekom i nogle år ved landgangsbro, ved Venø by, som senere i 1926 blev effektiviseret ved anlæg af Venø havn, som af økonomiske grunde måtte anlægges i to omgange.

Efter David Nygaard Madsens tid ved roret, overtages denne af plejesønnen Mads Svarre som sejlede ruten med den nye og større postbåd ”Svanen” igennem årerne indtil 1945, hvorefter det gik på fremmede hænder til det blev epokeafslutning med postbåd mellem Venø og Struer.

 

Havneindvielse

 

 

Den officielle havne indvielse af Venø havn fandt sted den 23. juni 1926 hvor flere skibe stod ind i havnen, ombord var mange glade gæster med Venø som udflugtsmål. Postbåden "Ternen" sejler forrest - yderst til højre.

Små glimt af David ved dagligdagen

 

Alle mand er klar til afgang

med David og postbåd "Ternen"

Foto: Valborg Christensen 1924

 

Uddrag af Mads Svarres livsbeskrivelse 1996

ved kilde: Ole Svarre

 

Mads Svarre overtager roret for "Svanen"

Mads Svarre er post- og postbådsfører igennem årerne 1931 -1945

Marius Mads Poulsen Mikkelsen Svarre er født på Jegindø den 23. januar 1902, han var en af tvillingepar hvor broderen Mikael Ingvard Mikkelsen Svarre døde ved fødsel. Marius Mads Poulsen Mikkelsen Svarre kom til Venø ca. 1 år gammel sammen med storesøsteren Birtha, hvor han levede ved kaldenavnet Mads Svarre.

 

Familiefaderen var mejerist Jens Christian Mikkelsen, tog navneforandring til Svarre. Moderen var Mariane, født Poulsen, som da boede i den nuværende (1996) havnemester Katrine og Jens Borbjerggaards hus i Venøby.

Jens var mejerist i Sønderskov, han byggede et lille hus i Venøby, men kom aldrig til at bo heri da Mariane døde af TB den 23. oktober 1903.

 

Mads Svarre bliver optaget som plejebarn hos Andrea og David Nygaard Madsen.

I familien forekom ved kaldenavne en faster Mae og Mitte. Deres oprindelige fornavne var Maren og Agnes, som var af Andrea Madsens første ægteskab med Emanuel Østergaard fra ”Nørskov”.

 

Som enke flyttede Andrea og de to børn Maren og Agnes fra ”Nørskov” til husmandsstedet lige nord for Venø Kro.

Andrea blev kort tid herefter forelsket og gift med David Nygaard Madsen, som boede i huset hos moderen Ane Katrine ”Post”. I huset ved Ane Katrine var nu bleven mange boende hvor pladsforholdene blev trange.

 

Andrea og David opførte herfor husmandssted og postbolig på jorde lige syd for stedet, hvorved Andrea var flyttet til efter”Nørskov”.

 

Efter Andrea og Davids tid ved postboligen, blev denne overtaget af Mitte, som herefter igennem flere år drev stedet ved sommerpensionat ”Postboligen”.

 

Endvidere havde Andrea to plejebørn, Svend og Emsy, efter hendes ugifte søsterdatter Stine Jacobsen.

Det vides ikke hvad der blev af de to plejebørn Svend og Emsy, udover, at Emsy var pige hos Karen og Mads Svarre i 1935, da de byggede bungalowen på Venø.

 

Jens Christian Mikkelsen gifter sig igen og flytter fra Venø

Mads Svarres biologiske far Jens Christian Mikkelsen gifter sig igen i 1905 med tjenstepige i præstegården Marie Jørgensen, beholder datteren Birtha og flytter til Hillerød, hvor han her køber Missionshotellet.

 

Der forelå ingen dokumentation over at Andrea og David havde addopteret Mads Svarre, hvorom senere udspandt sig en del fortvivlende brevveksling som udmundede ved, at Mads ønskede at blive hos Andrea og David, som ligeledes ønskede Mads blive hos dem, som deres plejebarn. Ønskerne blev til glæde for begge parter.

 

Mads Svarre kommer i tømmerlære, men blev hjemkaldt til postbåden

Mads Svarre kommer i tømmer og snedkerlære, hvorefter han som fungerende tømmesvend flere forskellige steder i landet måtte afbryde faget, for hjemkaldelse til hjælp ved postbåden, da medhjælperen Anders Jensen, bror til David i 1920 var afgået ved døden.

Efter David Nygaard Madsens død i 1931 overtager Mads Svarre postbåd og postruten Venø – Struer.

 

 

Mads Svarre gifter sig – bygger bungalow og stifter familie

 

Karen Metha Andersen

 

Mads Svarre gifter sig den 12. oktober 1930 med sygeplejerske Karen Metha Andersen fra Svendborg. Sammen købte de et tønderland jord, hvorpå de i 1935 byggede bungalow og herved stiftede familie.

 

Familien Svarres bungalow med det skønne udsigt over Venøby og fjord

 

Bungalowen var efter datiden moderne indrettet med flere store værelser med centralvarme, samt EL og indlagt vand fra egen vindmølle. For første gang i Venøs historie, var sådan en bungalow helt uhørt på Venø, hvor øboerne rystede på hovedet af denne flothed som herved forekom.

 

Efter nogle år med postbåden ”Ternen” blev der i 1929, på skibsvæft i Struer, bygget en større postbåd ”Svanen”, hvorved var større lastrum og overdæk samt passagerkahyt. Denne postbåd var funtionsdygtig for alt ved datidens tranportbehov som var forekommende til og fra Venø.

 

Postbåden Svanen

 

 

Postbåd ”Svanen” i Venø havn og huse herved

 

Rødt hus til venstre: Det nuværende ”Havstokken 16” - hvorved boede Mette og Niels Toftum Madsen

Hvid hus til højre: Ane Katrine ”Posts” hus, hvori Mads Svarre fik sine første leveår, med mange boende i.

Huse imellem: Redkabshuse for fiskegrej, tilhørende de nævnte huse.

 

Postbåden "Svanen" 

Denne var forsynet med nævnte dækplads.

Dens første motor var en ”Hovmøller” motor. Denne blev senere udskiftet med ”Puck diesel” motor.

 

Som fører af postbåden ”Svanen” igennem årerne 1931-1945 valgte familien Svarre herefter at søge udfordringer ved andet erhverv, som blev ved forskellige gøremål på Århus egnen, hvor de fik deres sidste leveår i Hasle ved Århus.

 

I nogle år efter 1962, kom Mads Svarre under revalidering og fik herved arbejde i Den gamle By i Århus, som han var særdeles glad for. Ligeledes har han været medvirkende til genopbygning af Helsingør Teater, hvorved han restaurerede gamle møbler.

 

Men for Karen og Mads Svarres forkærlighed til Venø, har de derfor valgt at blive begravet på Venø kirkegård, hvor deres gravsten er at se ved Mads sin plejefamilies fælles gravsted.

 

Gravsten på Venø kirkegård

Svarre-slægten, ved Ole Svarre

Tilbage