Sådan skrev mine Rødder

 

 

 

 

 

 

Index

Sådan var deres liv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som sådan skrev mine forfædre sine erindringer

 

Mads Peder Jensen Sønderriis        

Min oldefar - (Min mors morfar)                                     

   M.P.J.S. skrev sine erindringer omkring 1920-24. De har igennem årerene siden da, af mange været benyttet kildemateriale for slægtsforskning og anden historiebeskrivelser.

   Ligeledes har uddrag herfra været beskrevet i Hardsyssel Årbog 1925, under overskriften VENØ FØR OG NU.

   En nu senere efterforskning har tilbageført slægten med yderligere oplysninger som kan ses herved: 

   Erindringer    Staunstrp Slægten   Maren Jensdatter    Eva Marie Anthosdatter 

   Ligeledes er samme efterforskning, ved erindringerne fundet frem til enkelte tvivlsætninger som herved er bleven tilrettet ved tillægssætninger af efterforskningens konkludering

 ________________________________________________________________

 

Peder Jensen Westergaard 

Min oldefar -  (Min mors farfar)                                

   Det er lidt uvidst hvilke år P.J.W. har skrevet sine erindringer, da de herved er afskrevet efter en afskrift, men skønnes må være omkring 1925-30. Det vides ikke hvor originalen foreligger.

   Peder Jensen Westergaard, har igennem sit liv været et opsøgende menneske efter alsidige udfordringer.

 

"Min Slægt" af Jacob Westergaard

-søn af P J. Westergaard

"Min Slægt" er nedskrevet efter Jacob Westergårds originaler - omkring 1939, som hertil venligst er udlånt af dennes datter Asta Sindberg.

   Det skønnes at Jacob Westergård til sin her følgende slægtsbeskrivelse har benyttet sin far Peder Jensen Westergård's erindringer som oplysningskilde, idet de to beskrivelser flere steder er identiske med hinanden.

   Jacob Westergaard var gift med Kristiane Berntsen, datter af Bent Berntsen, som var bror til tidligere minister Klaus Berntsen.

   Jacob og Kristiane besad "Eriksmine" ved Gislev på Fyn fra 1918 - 1934.

 ________________________________________________________________

 

Resumé af PJW erindringer

   Da der ved såvel P.J.Ws erindringer samt denne "Min Slægt" af Jacob Westergaard fremkommer ret interessante oplysninger, er der herved i korte træk fremhævet højdepunkterne af Peder Jensen Westergaards liv virke og gøremål, som er igennem hans virkelige liv forekommen herved.

Resumé siden kan fanges her

   ________________________________________________________________

 

Kresten Mosgaard Jensen

       Min farfar                                                  

Mads Peder Jensen Sønderriis

Peder Jensen Westergaard

Jacob Westergaard

Resumé af PJW erindringer

Kresten Mosgaard Jensen