Maren og Peder Flyvholm i "Vejsbjerghus"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maren og  Peder Flyvholm fik i ”Vejsbjerghus” børnene:

 

Andreas Flyvholm Pedersen, født 11-09-1897. Venø KB 1892-1923, opslag 7.

Christian Flyvholm Pedersen, født 21-06-1899. Venø KB 1892-1923, opslag 8.

Ole Flyvholm Pedersen, født 15-07-1900. Venø KB 1892-1923, opslag 9.

Ane Signe Pedersen, født 27-08-1901.

Får efter navneforandring i 1906 herefter retten til at føre familienavnet Ane Signe Flyvholm. Venø KB 1832-1923, opslag 31.

Jens Flyvholm Pedersen, født 08-08-1903. Venø KB 1892-1923, opslag 11.

Peder Martin Flyvholm Pedersen, født 09-12-1904. Venø KB 1892-1923, opslag 13.

Johannes Flyvholm, født 5.juni1906. Venø KB 1892-1923, opslag 14. Navneforandring i 1906 til Flyvholm som efternavn.

Viggo Flyvholm, født 22-08-1907. Venø KB 1892-1923, opslag 15.

Carl Christian Flyvholm, født 02-12-1908. Venø KB 1892-1923, opslag 16.

Hans Peter Flyvholm, født 30-06-1910. Venø KB 1892-1923, opslag 17.

Hanne Flyvholm, født 13-07-1911. Venø KB 1892-1923, opslag 37.

Lydia Flyvholm, født 10-11-1913. Venø KB 1892-1923, opslag 39.

 

 

Biografinoter for Maren og Peder Flyvholm.

 

Peder Flyvholm Pedersen, Husmand og Fisker født 30-07-1873 Jegindø KB 1848-1873, opslag 46. Gudmoderen fra Harboøre

Navneforandring i 1906 til Peder Flyvholm.

Viet i Venø kirke 11-12-1896. Venø 1892-1923, opslag 66.

Maren Johanne Jensen, født 26-09-1870. Venø KB 1814-1891, opslag 20.

Ved Marens konfirmation 04-10-1885 er anført at begge Forældre er afdøde. 

Maren Johanne Jensen bliver herfor optaget som plejedatter hos Jens Nielsen og Stine Marie Pedersen.

Jens Nielsen er iflg. FT 1880 beskreven som Husfader, Husmand og Sognefoged på Venø.

Ved underskrifter i et Taxationsprotokol for Sognetaxationsformændende i Wenöe Sogn, af 1857, fremkommer, at Jens Nielsen har været vurderingsformand ved årerne 1861-1863

 

Forældre:

Andreas Pedersen ”Smed”, Husmand og Fisker, født 08-05-1851. Harboøre KB 1847-1882, opslag 14, død 17-02-1929, 77 år gammel på Sønderskov Mark - Flyvholm i dødsdata, Jegindø 1912-1929, opslag 208.

Andreas Pedersen ”Smed” og Ane Signe Sørensen, viet i Jegindø Kirke 10-12-1872.

Ane Signe Sørensen, født 24-05-1848, Jegindø KB 1826-1848, opslag 63, død 19-03-1916 67 år gammel på Sønderskov Mark, Jegindø 1912-1929, opslag 215. Navneforandring i 1906 Ane Signe Pedersen Flyvholm.

 

Christen Jensen ”Garder”, Husmand af Venø By,  født 29-05-1829, Venø KB 1816-1858, opslag 50, Konfirmeret i 1844 Venø, død af krampeslag 47 år gammel 16-12-1876, Venø KB 1814-1891, opslag 28.

Christen Jensen ”Garder” og Hansine Pedersen,viet i Gimsing Kirke 14-07-1865.

Hansine Pedersdatter, født 17-07-1837, Gimsing KB 1829-1848, opslag 50, konfirmeret i Hjerm Kirke 27-04-1851, død 27-01-1877 af blodstyrtning 39½ år gammel, Venø KB 1814-1891, opslag 33.

 

 

 Bedsteforældre:

Peder Laursen Flyvholm, Gaardmand og Fisker, født 21-06-1808, Harboøre KB 1779-1816, opslag 56, død 28-09-1888, 80 år gammel, Harboøre 1842-1891, opslag 60. Hans forældre var Lars Flyvholm og Johanne Larsdatter

Peder Laursen Flyvholm og Kirstine Pedersdatter,viet i Harboøre Kirke 09-10-1935.

Kirstine Pedersdatter, født 20-10-1814, Harboøre KB 1779-1816, opslag 75, død 20-06-1897 82 år gammel. Harboøre  1892-1903, opslag 269. Hendes forældre var Peder  Larsen Røn og Sidsel Pedersdatter

 

Indsidder Søren Morthensen, født 23-03-1822, Hvidbjerg KB 1814-1831, opslag 29 Refs, Thisted Amt. Hans forældre var Morten Christensen og Kirsten Sørensdatter

Søren Morthensen og Ane Kirstine Simonsdatter,viet i Jegindø Kirke 09-04-1848

Ane Kirstine Simonsdatter, født 12-11-1831, Hvidbjerg KB 1814-1831, opslag 53 Refs, Thisted Amt. Hendes forældre var Simon Knudsen og Ane Kirstine Larsdatter

 

Jens Jensen ”Garder”, døbt 3. post Trinitatis 08-06-1786, Venø KB 1750-1815, opslag 12, død 30-06-1850, Venø 64 år gammel. Hans forældre var Jens Jensen Garder og Inger Nielsdatter

Jens Jensen ”Garder” og Maren Jensdatter Bach, viet i Humlum Kirke 17-11-1821.

Maren Jensdatter Bach, døbt 02-07-1788, Humlum KB 1755-1806, opslag 121. Hendes forældre var Jens Sønderbak og Maren Nielsdatter

 

Til barnefader for Hansine Pedersen, blev udlagt tjenestekarl Peder Lausen hos Niels Kokholm i Wester Ølby. Ingen fundne forældre

Ane Johanne Jensdatter, født i Gimsing 08-08-1816, Gimsing KB 1808-1828, opslag 39.

Hendes forældre var Inger Sørensdatter, og udlagt barnefader Jens Jensen Gjedild af Humlum Sogn.

 

 

 

 

Links til siderne:

        Erindringer af Johannes Flyvholm   Johannes Flyvholm slægtstræ

        Peder Severin Johannesen - (Normann)

Søren Clemmensen

Valborg

Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herved dårlig billedkvalitet og undertekst som Peder Flyvholm (gammelfar) og Maren Johanne Flyvholm (gammelmor)

Maren Johanne Jensen og Peder Flyvholm Pedersen gifter sig den 11 dec. 1896. Det vides ikke med bestemthed hvor de bosatte sig deres første år, før de overtog Vejsbjerghus, da alle spor til deres første opholdssted tilsyneladende er slettet. Efterforskning finder det nærliggende med "Gadegaard" i Venøby, da der var stærke førtidstilknytning til dets ejer Peder Kr.Staunstrup Jensen "Nørrerriis", ligesom et senere mageskifte imellem "Gadegaard" og "Vejsbjerghus"  har fundet sted. FT-1901 viser, at de da er flyttet til "Vejsbjerghus" 

Forudsætningen for at Maren blev ansat som jordemor på Venø, skrev Mads Peder Jensen Søderriis i Hardsyssels Årbog 1925, i artiklen "Venø før og nu" under overskriften: DA MAN FIK JORDEMODER PAA VENØ, på siderne 130-132. -  Uddrag herfra er som sådan:

Det var i ældre tider besværligt for Venøboerne at få forbindelse med omverdenen. Imod vinden til Struer kunne det tage indtil tre timer at krydse op imod denne. På mørke stormfulde efterårs- og vinterdage var det tillige farefuldt at sejle over, og der forekom ikke nogen regelmæssige forbindelser imellem Venø og fastlandet. I reglen hjalp man sig selv som man på bedste vis kunne, men ved barseltilfælde måtte man derfor uanset vind og vejr have skikket bud efter en jordemoder.

For alle de ulemper som forekom ved at få en jordemoder til Venø, satte sig derfor i 1884, Mads Peder Jensen Sønderriis og daværende Venøpræst pastor S. Constantin Hansen sig i bevægelse for selv at få uddannet og ansat egen jordemoder på Venø.

Men en tid gik forinden, med diverse forhandlinger med myndighederne herom, som af forskellige årsager ikke var indstillet på at fastansætte en jordemoder på Venø.

Men efter en tragisk barnefødsel på Venø med dødfødt barn til følge, blev sagen herefter genoptaget, hvorved så amtsrådet tilbød uddannelse af en jordemoder, såfremt denne ville forpligte sig til at blive på Øen i 10 år.

Hos Birtheline og Peder Chr. Jensen, Nørreriis, var tjenestepige Maren Jensen villig til at lade sig uddanne hertil, og kunne herfor i 1892 begynde sin gerning som jordemor på Venø. En gerning hvorved hun var i over 40 år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Vejsbjerghus" - som fisker- og jordemorbolig

Maren og Peder Flyvholm, og gæstebesøgende

 

 

"Vejsbjerghus" - med udsigt mod Venø by

        Det skønne udsigt til "Vejsbjerghus" fra nordsiden med korn neg på marken.

"Vejsbjerghus" er  opført i 1890 som statshusmandsbrug med 10 tdl. jordtillæggende, men er uvidst hvem bygherren har været. Bemærk møllen th. i billedet. Denne er drivkraft for vandafledning i det lavtliggende område nordøst for Venøby. Afledningsvandet var ad en gravet kanal og hen til møllen, som med noget snegleaggregat hævede vandet til afløb ud i fjorden.