Velkomstfolder udstede til nye medlemmer

 

 

"BINDINGSVÆRK for Seniorer i Aulum" blev dannet i 1986 under navnet: Tværfagligt Efterløns- og Pensionistklub i Aulum - Haderup, under LO Faglige Seniorer.

I 2012 opsagde klubben, af flere årsager, samarbejdet med LO Faglige Seniorer, og valgte i stedet samarbejde med Danske Seniorer.

Af forskellige årsager som manglende medlemstilslutning, samt naturlig aldersbetoning herved, har klubbestyrelse derfor valgt at ophøre de administrative klubaktiviteter pr. 1. januar 2015, da der ikke blandt aktive medlemmer skønnes kan dannes ny bestyrelse, betragtes klubben som ophørende ordinær senior klub pr 1.januar 2015.

Gennem de seneste år har klubben ført en hjemmeside med relevante aktivitetsudførelse af forskellige arter. Da der herved foreligger referater af forskellige arter, som muligvis senere kan have historisk interesse, er de mest aktuelle trukket ud herfra og gemt herved, så de ikke bare skal gå til grunde.

Hjemmesiden www.aulumefterlonsklub.dk  kan ses indtil abonnemetsfrist udløb.

Diverse udtræk fra hjemmesiden

Jubilæumsskrifter:1986-2006  2006-2014

Udflugter:  2002  2003  2006   2009   2009a  2010   2010a  2011   2012   2013  2014   Jubilæumsudflugt 2012  Lidt blandet foto 2006-2009-2010

Nyhedsbreve: 113 213 114  214 314

Diverse: seneste  Velkomstfolder

 

a