Vestergaard Slægten

Mine Oldeforældre

1  Forside
2  Mine Rødder
3  Mine Oldeforældre
4  P.J.W. Erindringer
5  Resumé af erindringer
6  Jacob W. "Min Slægt"

 

Børn og Efterkommere

7  Nikolaj F.S Jensen
8  Søren Kjær Jensen
9  Jens Jensen Westergaard
10  Jacob Vestergaard Jensen
11  Anders H. Westergaard
12  Dorthea Jensen
13  Johannes Jensen
14  Mette Katrine Jensen
15  Peder Andreas Jensen

 

Mine Bedsteforældre og livet herved

16  Nørreriis
17  Venø - ø i Limfjorden 
18  Nørreriis - gennem tiderne
19  Anders H. Westergaard
20  Marie Vestergaard
21  Min Morfar
22  Min Mormor
23  Jens Riis

 

Mine Forældre

24  Mine forældre
25  Dorthea Ø. Jensen
26  Hans Østergaaard

 

 Bekendtskaber

 27  Line og P. Kr. på Egeriis
28  Markus Bjerre
29  Elise Konstantin Hansen
30  Olivia Holm Møller
31  Knud Agger
32  Acthon Friis
33  Valborg og Gudrun

 

Index 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sådan var deres liv

 

 

Jacob Westergaard Jensen

 

Dåbsattest

 

 

Jacob Vestergaard Jensen er efter dåbsattest født den 20. maj 1875 i "Lille Torngård" Nørre Nissum.

Jacob gifter sig i 1911 med Kristiane Berntsen, født den 28. marts 1872, datter Bent Berntsen, Eskildstrup på Fyn. Hun var ud af en søskendeflok på 6. Vielsen forekom i Ryslinge Valgmenighed 

Jacob og Kristiane får datteren:  -Asta i 1912.  - ovenstående familie foto. 

Jacob nedskrev på sine ældre dage beskrivelser over "Min Slægt".

Originalerne herfor, har været i sin datter Asters opbevaring og ved hendes tilladelse været udlånt, for herved at kan beskrive det. Asta levede sine sidste leveår i Varde. 

Ligeledes har Jacob igennem sine år været en flittig og dygtig brevskriver, som af breve brevsamlingen er tydelig bevis for.

Igennem flere af sine breve, giver Jacob udtryk for, at han igennem årene på Eriksminde har haft økonomiske problemer for driften herved.

 

Kilde for Eriksminde:  -la Cour's Danske Gårde, Svendborg Amt, s.175-176.

Heved nævnte, er fra tiden før Kristiane og Jacob besad den.

 

 

Som nævnt under Jens, har Jacob og Jens haft kompagniskab i landejendommen "Sølund" ved Randers. Jacob og Kristiane bliver her til 1918 hvor de så køber "Eriksminde" i Gislev på Fyn.

I 1934 sælges "Eriksminde".   Jacob og Kristiane flytter til et hus i Fjellerup ved Ryslinge, i 1938 bliver Jacob her enkemand, men bliver dog boende her til 1954, hvorefter han får ophold hos datteren Asta, i Ølgod, hvorved han så bliver til sin død den 8. oktober 1958.

Jacob og Kristiane er begravet på Ryslinge kirkegård.

  

Kristiane Berntsen:                                               

Kristiane Berntsen, født 28. marts 1872,  død 23. september 1938.  Kristiane er ud af den gamle og tidligere kendte Berntsen Slægt. Således var hun broderdatter af daværende mangeårige politiker som blev konseilspræsident (statsminister) Klaus Berntsen.

Om Berntsen slægten kan der henvises til litt.: Dansk Biografisk Leksikon, Bd. 2 - s.45-48.

 

-------------------------------------------------------------------

Datteren Asta Sindbæk, f. Vestergaard 

Asta Sindbæk, f.Vestergård:  - Hun bliver uddannet som massøse. Hun er omtalt i flere af Jacobs breve. Hun gifter sig i 1950 med tømmerhandler Emil Sindberg i Ølgod. Hun bliver enke i 1961, og flytter herefter til Varde.

Der er ingen børn i ægteskabet