Vestergaard Slægten

Mine Oldeforældre

1  Forside
2  Mine Rødder
3  Mine Oldeforældre
4  P.J.W. Erindringer
5  Resumé af erindringer
6  Jacob W. "Min Slægt"

 

Børn og Efterkommere

7  Nikolaj F.S Jensen
8  Søren Kjær Jensen
9  Jens Jensen Westergaard
10  Jacob Vestergaard Jensen
11  Anders H. Westergaard
12  Dorthea Jensen
13  Johannes Jensen
14  Mette Katrine Jensen
15  Peder Andreas Jensen

 

Mine Bedsteforældre og livet herved

16  Nørreriis
17  Venø - ø i Limfjorden 
18  Nørreriis - gennem tiderne
19  Anders H. Westergaard
20  Marie Vestergaard
21  Min Morfar
22  Min Mormor
23  Jens Riis

 

Mine Forældre

24  Mine forældre
25  Dorthea Ø. Jensen
26  Hans Østergaaard

 

 Bekendtskaber

 27  Line og P. Kr. på Egeriis
28  Markus Bjerre
29  Elise Konstantin Hansen
30  Olivia Holm Møller
31  Knud Agger
32  Acthon Friis
33  Valborg og Gudrun

 

Index 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sådan var deres liv

 

 

 Min far

    Hans Østergaard Jensen

       1905 - 2002

Min far i korte træk

 

Min far Hans Østergaard Jensen er født den 5. april 1905, på ”Horsbjergvej 32” Lindet, Vester ved Give.

Hans forældre var Mette og Kresten Mosgaard Jensen, hvoraf han var det 8, af en børneflok på 12.

Hans blive i dagligtale benævnt som Hans Østergaard, og vil også som sådan blive benævnt herved.

Han gifter sig den 29 september 1933 med Dorthea Vestergaard fra ”Nørreriis” på Venø.

 

Ligesom min mor er omtalt igennem tidligere slægtsbeskrivelser og herved Vestergaard slægten, er Hans Østergaard ligeledes omtalt igennem  beskrivelsen over ”Østergaard Slægten” – han vil herfor og herved ikke blive omtalt nærmere end ved i korte træk med lidt biografi over sine gøremål igennem livet.

 

Viet 29. september 1933

Hans har hele livet igennem haft sine gøremål ved landbruget, som han værdsatte med stort og arbejdsom livsfdørelse. Igennem ungdomsårene havde han flere forskellige tjenestepladser på sin fødeegn.

Han har aftjent 2 måneders værnepligt, ved Landstormen i Værløse. Soldaterbog fra den tid vises herunder.

Ligeledes har han haft højskoleophold på Børkop Højskole, som han ofte satte stor pris for.

 

Hans var fra et indremissionsk metodistpræget hjem, hvor sang og musik stod i højsædet. Han er jo ikke født med en violin i hånden, men en violin i hånden var hans trofaste følgesvend igennem hele livet. Ligeledes havde flere af hans søskende og øvrige slægtninge samme musikalske interesse.

Da han jo er født og opvokset på Vejle-vestegn, var hans musikalske forbillede den daværende og landskendte kroejer og spillemand Frederik Iversen på ”Trædballehus Kro”. -  Ligeledes var Frederik Iversens mangeårige spillemakker Jens Andersen en af egnens forbillede af spillemænd. Jens Andersen blev over 100 år gammel.

Melodier komponeret og spillet af de gamle spillemænd, var dengang på toppen og blev ofte spillet ved familiesammenkomster.

 

Borbjerggaard 1933

                                                                                                        

Idylisk fjordudsigt fra skønne vinkler

Borbjerggaard på Venø, 1933 - 1946

Efter at mine forældre var bleven gift i 1933, købte og bosatte de sig på ”Borbjerggaard” på Venø. Ligesom slægtebeskrivelser har jeg skrevet et ret fyldestgørende erindringsbeskrivelse af ”Borbjerggaard” og kaldt dette for ”Fødehjem på Fødeø”  fra 1934-46.

Herfor undlades omtale af Borbjerggard herved.

På Borbjerggaard blev jeg født i 1934, min søster Else Marie i 1935 og vores lillebror Anders i 1945.

 

I 1946 mageskiftedes Borbjerggaard med ”Lille Uhrlund” i Tvis, hvorved de fik 26 gode år og en stor venneskare. 

 

 

Lille Uhrlund i Tvis

Lille Uhrlund i Tvis, 1946 - 1972

Igennem årerne i Tvis, havde mine forældre herved 26 gode år sammen. Ligeledes forligger der herfra erindringsbeskrivelser og vil herfor ikke blive nærmere omtalt herved.

Da Hans Østergaard jo havde musikalske interesse, medvirkede han herfor med sin violin ved en del egns delitant forestillinger. Herudover medvirkede han ved en høstvognoptræden som spillemand, som blev optaget og vist på TV.

Ligeledes var begge mine forældre medvirkende for filmoptagelse ” En morders orlov” for TV – hvorved de i denne film medvirkede som sølvbrudepar og som var på TV i 1980. Begge havde de megen fornøjelse og glæde af at medvirke herved. Der foreligger video over denne film.

Herudover har Hans medvirket ved en del andre forestillinger, hvoraf enkelte foreligge avisudklip over.

På grund af vor mor sin tiltagende ledegigt sælger de Lille Uhrlund i 1972, og køber et parcelhus i Aulum.

 

 

I 1953, køber mine forældre en ny sort folkevogn for 15.000 kr. - ses herved

Efter nogle år gik denne folkevogn på fremmede hænder og er herved på skovtur med dennes familie

 

Syrenvej 7 i Aulum, 1972 – 1979

Årerne i Aulum, blev aldrig nogen succes for dem. Hans var jo ikke manden som bare kunne gå rundt med asfalt under fødderne og valgte så i 1979, at flytte i min nu afdøde mormors hus på Havstokken 16, Venø.

 

Havstokken 16 på Venø, 1979 – for livstid.

Da min/vores mor hendes sygdom nu var så forværret, fik hun kun få ar at leve sine sidste år på Venø, hvor hun her døde 1984.

Far levede sine sidste leveår som enkemand herved, og fik herfor en del gode år i dette hus, hvor han døde 2002.

 

Over Hans Østergaard sin liv og virke vises lidt personlige efterladenskaber, samt lidt avisudklip fra han live virke og gøremål.

 

 Hans  nyder udsigten fra sin stue på Havstokken og ofte herved spiller sammen med gode venner

Herved Lars Aabo på klarinet, som er forfatter til det store Elise Konstantin Hansen værk: Jomfru i Fugleham.

 

Far med sin kære violin 1995

 

Hans Østergaard havde i sit udhus på Havstokken 16, indrettet et lille museum, af slægtens gamle brugsgenstande fra Nørreriis.

Han kaldte denne lille museum for ”Mindesamling”

Efter Hans Østergaards død, blev hele samlingen skænket frilandsmuseet ”Hjerl Hede”

 

 

Jens Riis er på besøg fra Canada og gensér her de gamle ting fra Nørreriis

 

 

 

 Lidt fra efterladenskaberne

 

 

 

 

 

 

For fødselsdags interviews

Igennem liv og virke, har Hans Østergaard berettet ved flere interviewes for avisartikler. Herved vises kun den seneste for hans 90 års fødselsdag

 

Ved Hans Østergaard Jensens død den 7-7-2002, blev dette afslutning på den 170 årlige uafbrudte slægtsepoke af livsgerninger fra vor rødder af Sønderriis- og Vestergaard slægten - på Venø fra 1832 – 2002.

Men som står på vore forældres gravsten på Venø kirkegård:

 

Minderne lever.