Vestergaard Slægten

Mine Oldeforældre

1  Forside
2  Mine Rødder
3  Mine Oldeforældre
4  P.J.W. Erindringer
5  Resumé af erindringer
6  Jacob W. "Min Slægt"

 

Børn og Efterkommere

7  Nikolaj F.S Jensen
8  Søren Kjær Jensen
9  Jens Jensen Westergaard
10  Jacob Vestergaard Jensen
11  Anders H. Westergaard
12  Dorthea Jensen
13  Johannes Jensen
14  Mette Katrine Jensen
15  Peder Andreas Jensen

 

Mine Bedsteforældre og livet herved

16  Nørreriis
17  Venø - ø i Limfjorden 
18  Nørreriis - gennem tiderne
19  Anders H. Westergaard
20  Marie Vestergaard
21  Min Morfar
22  Min Mormor
23  Jens Riis

 

Mine Forældre

24  Mine forældre
25  Dorthea Ø. Jensen
26  Hans Østergaaard

 

 Bekendtskaber

 27  Line og P. Kr. på Egeriis
28  Markus Bjerre
29  Elise Konstantin Hansen
30  Olivia Holm Møller
31  Knud Agger
32  Acthon Friis
33  Valborg og Gudrun

 

Index 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sådan var deres liv

 

Jens Jensen Vestergaard

 

Iflg. Kirkebog Tødsø 1886-1892, opslag 17, er Jens Jensen Vestergaard født den 31. august 1873 i Tødsø, og døbt 28. september 1873 

 

Ved hans dåb har herved stået fadder

Jens  Jensen  Westergaard er eneste af søskendeflokken hvorom der ikke foreligger nogen dåbsattest. 

 

Ifølge kirkebog: Tranbjerg ved Århus 1892-1914, opslag 142.

 

Jens Vestergaard gifter sig den 5.november 1901, med Ingeborg Andersen Nørregaard, født i Jegstrup den 3.april 1874, hjemme hos forældrene gårdejer og sognefoged, Anders Sørensen og hustru Kirsten Knudsen i Jegstrup.

Vielsen forekommer i Bering Valgmenighedskirke, af pastor Teilmann.

(Jens er født i Tødsø på Mors, og ikke i Nørre Nissum Sogn - som kirkebogen skriver )

 

 Vedr. Ingeborg Andersen Nørregaard

Hendes efternavn Nørregaard - er fra gården ”Nørregaard”, hvor hun er født.

Forældre:  Anders Sørensen og Kirsten Knudsen, i Jegstrup.

Senere efterforskning: 

Engelsk tekstet slægtstræ, samt over børn og søskende ved Jens og Ingeborg 

kan ses herved

 

Jens og Ingeborg får sammen 8 børn:- Ebba. - Agnethe. - Kaare. - Halfdan. - Vagn. - Ragnhild. - Herdis. - Nanna 

Jens og Ingeborg  bosætter sig i deres første år i Ølby ved Struer. Herefter går de i kompagniskab med broderen Jacob om en landejendom "Sølund" på Randersegnen.

Folketælling 1906, "Sølund" Hørning, var folkeholdet som herved

Kompagniskabet over "Sølund" ophører efter 8 år, hvorefter de så køber "Nørskov" på Venø, og flytter hertil.

 

Nørskov ved  Ingeborg og Jens Vestergaards tid 1911 - 1927

 

Om "Nørskov" på Venø, er denne omtalt i Hardsyssel Årbog 1925 , under overskriften: "Venø før og nu"  ved siderne 118-120. Afskrift for Nørskov ses herunder.

M.S.J. Sønderriis er ligeledes min oldefar, og er barn af Else Madsdatter og Jens Riis Pedersen. Else Madsdatter var datter af herunder nævnte Mads Andersen, Nørskov.

Ved Else Madsdatter og Jens Riis Pedersen, blev det roden for Slægtsepoken Sønderriis og Vestergaard slægten på Venø, fra 1832 - 2002.

Her begyndte det i 1832 - og her skriver M.S.J. Sønderriis sine erindringer

 

M.S.J. Sønderriis

NØRSKOV

er min moders fødegård. Dens areal – ca. 250 tdl. – strækker sig over hele den nordre ende af øen. Gårdens søndre skel gennemskærer øen fra vest til øst og er ca. en fjerdingvej langt.

Min moders fader hed Mads Andersen. Han havde i to ægteskaber 15 børn. Han byggede en vindmølle ved gården – den første, der blev bygget på Venø. En datter, der var gift, boede i Møllehuset og gjorde tjeneste som møllersvend, medens hendes mand selv bestyrede gården efter svigerfaderens død.

Gården lå den gang skjult i en dal mellem to bakkekamme. Men i 1839 ”gik vandet ind” som det kaldtes. Det var stormfloden d.8. og 9. Januar 1839, der gennembrød Agger-Tangen og sendte store vandmasser ind i Limfjorden, hvorved flere kyststrækninger blev sat under vand. Om aftenen d. 8., da gårdens beboere gik til sengs, stod vandet op ved dørtræet til stuehuset; udhusene var allerede da til dels under vand. Om natten vågnede min moder ved at høre skvulp i sovekammeret; hun råbte da til sin moder og spurgte hende, om ikke vandet var trængt ind i huset. Moderen rakte da armen ned til gulvet for at føle efter, og hun fik den helt under vand; thi vandet stod helt op til kanten af sengefjælen, (sengekanten) og var de vågnet lidt senere, ville vandet være trængt ind i sengen til dem. De kom så op og fik høvderne (køerne) ud. Fårene måtte de bære hen til bakken, inden de kunne klare sig selv. Kreaturerne blev bragt til Søndetskov og selv fik de husly i Møllehuset oppe på bakkekammen.

Den samme nat blev også de to Nørbygårde midt på øen, og de to Vejsbjerggårde oversvømmet. I den søndre Vejsbjerggård var det ikke lykkedes at redde beboerne ud, inden vandet var steget så højt, at det ikke kunne lade sig gøre. Man måtte da bemande et skib og sejle over engen hen til gården for at redde beboerne, der sad på bordet inde i stuen, og måtte krybe ud i båden gennem vinduerne.

Venø har ofte gennem årene været hjemsøgt af stormfloder, der dog næppe nogen sinde har været så voldsomme som den i 1839. En nat, medens jeg var sognefoged på øen, drev store mængder af tømmer i land; det var skyllet med ovre fra Harboøre, hvor daværende entreprenør Gr. Kirk var i færd med at anlægge Høfderne.

Efter stormfloden blev Nørskov flyttet til sin nuværende plads. Tidligere havde en storm en dag væltet en lade ved gården; men stormfloden i 1839 gjorde gården ubeboelig, og allerede om sommeren begyndte da Mads Nørskovs Enke at rejse gården der, hvor den nu ligger. Samtidig blev et stykke jord skilt fra, og herpå blev bygget gården ”Øster Nørskov”.

På nordenden af øen skærer en vig, der kaldes Nørskovvig eller Klovvig, sig ind. Denne Vig har den nuværende ejer af Nørskov, Jens Vestergaard nu solgt til Østerskompagniet; den er blevet inddæmmet, og der er foretaget storsilede anlæg til udklækning af østersyngel. En gammel spådom går ud på, at Klovvig engang skal blive grøn eng, men der er nu foreløbig ingen udsigt til, at den går i opfyldelse.

M.S.J. SØNDERRIIS

 

Bemærkning: Spådommen for den grønne eng, er ikke gået i opfyldelse. Endnu er naturens kræfter for stærke til at kan opfylde denne spådom.

Citat fra Acton Friis besøg på Nørskov 1924

Fra venstre, Ingeborg, Ane Kathrine Vestergaard og Jens Vestergaard

 

Udsigt over Klovvig vest – ved Nørskov

Udsigt over Klovvig øst – ved Nørskov

 
FT 1916 "Nørskov" Venø, var folkeholdet som herved

 

FT 1925 "Nørskov" Venø, var folkeholdet som herved

 

En ny tid begynder:                                              

Efter 16 års forløb på "Nørskov" - emigrerer familien i 1927 til Canada, med undtagelse af datteren Agnethe.

Familien rejste til Canada i flere hold. Hvorledes det her gik dem, skal ikke her nævnes, idet de selv fortæller herom igennem deres mange hjemsendte breve herfra. Deres virkelige liv fremkommer ved en afskreven større brevsamling

 Men det kan dog nævnes, at livet i Canada, for dem ikke i alle tilfælde har været nogen dans på roser.

Brevene fra dem, er alle afskrevet ordret, så vidt de kan læses og forstås. De er jo gamle og flere steder lidt utydelige.

Jens og Ingeborg på sine ældre dage i Canada

 

Jens og Ingeborg får sine sidste leveår i Calgary, og er begravet på denne kirkegård i Calgary.

Burial:
Queens Park Cemetery
Calgary
Calgary Census Division
Alberta, Canada
Plot: Afsnit A

Klik billede for øvrige oplysninger vedr. find A-Grave i Canada

 

Med undtagelse af Agnethe, er samtlige Jens og Ingeborg, deres børn opvokset i Canada og herfor er det ret begrænset hvor meget kendskab der er til dem. Men det som er bekendt nævnes som:

Efterkommere af børn i Canada er som heved nævnt. Måske flere.... 
Ebba: Bliver gift, og får sønnen Eric.
Eric har vi senere fået kendskab til og nævnes herunder.
Kaare: Bliver gift, 2 gange - ingen børn.
Halfdan: Bliver gift, - ingen børn.
Vagn: Bliver gift, får 3 døtre:  Patricia Diane, født 27. august 1942.
Tvillingerne Ellen Donna & Helen Gail, født 19. august 1946.

Judy Anne født April 18, 1950
                                                                                                                                                                        Alle efterkommere af Vagn 

Efterkommerslægten af Vagn Westergaard opdateret 2014, ved Shane Gould.

 

Herdis: Bliver gift, og får 2 sønner.
Ragnhild:  Bliver gift, og får en datter.
Nanna:  Bliver gift med Harry Nielsen som er fra Danmark, vistnok fra egnen omkring Vrå. Sammen får de en søn, men som dør ganske ung.
Agnethe:  Hun bliver i Danmark. Hun gifter sig med Poul Hyldgård Poulsen, født 30. januar 1900 i København.

     

Børn af Jens og Ingeborg, ved "Nørskov" Venø

Nævnt fra venstre:  Ebba  -  Agnethe  -  Kaare  -  Halfdan  -  Vagn  -  Ragnhild

Bekendtskab til Eric - stiftet under gennemgang af efterladenskaber efter dødsbo.

 Eric, søn af Ebba fra sit andet parforhold med en ukendt Hollænder. De menes at være gifte. Ebba døde i en forholdsvis ung alder, vistnok af tuberkulose. Eric er enebarn og født omkring 1935. Hans navn er Eric Zasburg, han bor i Sechelt BC - tæt ved Vancouver i Canada. Han er gift med Eleanor Mae, som er af engelsk afstamning.

Eric fandt i efterladenskaber efter sin afdøde moster Nanna, som boede i Calgary, herved en adresse på en Fætter til Nanna, lydende Jens Riis Vestergård, boende på Vancouver Island. Han er i øvrigt min morbror og omtales herfor på egne sider.

For Eric var det nu nærliggende at kontakte J.R.V. på Vancouver Island, og høre om han havde nogen kendskab til slægten, som Eric faktisk intet kendskab om.  Herom havde Jens Riis Vestergård megen godt kendskab som efter et par samvær udmundede i, at Eric, af Jens Riis Vestergård, lånte med hjem den af min første skrevne udgave af "Vestergård Slægten" - 1990. Under gennemgang heraf dristede Eric sig til pr. brev omkring 1992,  at kontakte mig, vedrørende yderligere oplysninger om slægten, som han var stærk interesseret i at høre nærmere om. Dette førte til en del brevkorrespondance som yderligere medførte, at Eric og hans kone Eleanor i foråret 1995 besøgte Danmark for nu her at se sin Mors barndomshjem "Nørskov" på Venø. Denne besøg var for Eric en meget følelsesbetonet syn.

 Dagbladet med fotograf var under besøget tilstede og skrev en artikel om Eric, hans liv og opvækst i Canada, samt om hvorledes kendskab og genforening til slægtens rødder opstod.

Der foreligge god videooptagelse af hele besøget på Venø. Videooptagelsen blev udført af vore datter Ingrid, nævnt under Anders Vestergaard

Under besøget i Danmark havde Eric og Eleanor ophold hos Erics kusine Tove, i Ålborg.

 

 

                                         Agnethe                             børn af Poul og Agnethe

Agnethe

 

Per – Tove - Erling

Poul og Agnethe:                       

Poul og Agnethe har boet forskellige steder. Af Peder Jensen Vestergårds brev af 8. januar 1930 fremkommer det, at de i deres første år har boet ved Poul sin Far i Frederikshavn, som her på det tidspunkt var Øl brygger.

Poul og Agnethe er af slægten nok bedst bekendt for at have boet en stor del af deres tid i Ålborg og egnen deromkring. I deres sidste ca. 25 år sammen, bor de i Hillerød hvor Poul dør, og Agnethe er enke i ca. 20 år, og dør i 1986.

Poul har igennem årene haft forskellige job. Han var i flere år beskæftiget som chauffør og lagerarbejde, men blev på sine sidste år invalidepensionist.

Poul var i besiddelse af en meget god humorristik. Han var af meget musikalsk og sangglad natur som af mange kunne være misundelsesværdig. Han var hermed en meget god underholder ved forskellige festlige lejligheder.

 

Poul og Agnethe får 3 børn:
Tove - født 24. februar 1929. 
Erling - født 8. januar 1932. 
Jens Peter - født 25. maj 1933.

 

Om børn og senere efterkommere oplyses ikke herved