Vestergaard Slægten

Mine Oldeforældre med henvisningslink til efterkommere

1  Forside
2  Mine Rødder
3  Mine Oldeforældre
4  P.J.W. Erindringer
5  Resumé af erindringer
6  Jacob W. "Min Slægt"

 

Børn og Efterkommere - med flere henvisningslink 

7  Nikolaj F.S Jensen
8  Søren Kjær Jensen
9  Jens Jensen Westergaard
10  Jacob Vestergaard Jensen
11  Anders H. Westergaard
12  Dorthea Jensen
13  Johannes Jensen
14  Mette Katrine Jensen
15  Peder Andreas Jensen

 

Mine Bedsteforældre og livet herved

16  Nørreriis
17  Venø - ø i Limfjorden 
18  Nørreriis - gennem tiderne
19  Anders H. Westergaard
20  Marie Vestergaard
21  Min Morfar
22  Min Mormor
23  Jens Riis

 

Mine Forældre

24  Mine forældre
25  Dorthea Ø. Jensen
26  Hans Østergaaard

 

 Bekendtskaber

 27  Line og P. Kr. på Egeriis
28  Markus Bjerre
29  Elise Konstantin Hansen
30  Olivia Holm Møller
31  Knud Agger
32  Acthon Friis

33  Valborg og Gudrun

 

"Det virkelige liv"

ved slægtens brevsamling

 

 

 

 

Index 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sådan var deres liv

 

Ved sydsiden af Nørre Nissum kirke stod denne gravsten 

 

 Stille og rolig - ene og forladt - uanset vind og vejr - krige og anden ufred, står denne gravsten såvel som tusinde af andre gravstene rundt på kirkegårde, rejst af efterladte og pårørende, som venner og bekendte for flere generationer siden da gav en kærlig pleje og passe her omkring.

     Sådanne gravstene står nu som synboler til minde om en svunden tid, med navne på slægtninge fra engang:               Fortid var nutid.

Tiden går, pårørende som venner og bekendte falder bort, så kun få for en en kort stund stopper op og ser herpå, stiller sig spørgsmålet: - hvem mon kan være denne sten står for. Gravsten og gravsted er med tiden bleven ukendt.

Sluttelig bliver fotidens kærlige pleje og passen mere og mere overtaget af naturen, og de gamle gravsteder bliver sløjfet.

Men livet fortsætter ved slægter følger slægters gang, hvor minder fra Vestergaard slægten endnu lever, hvormed herved er beskrevet.

 

 

Indledning

Denne beskrivelse af Vestergaard Slægten er en reduceret udgave af min tidligere beskrivelse, samlet og udgivet i bogform 1990. 

Som kildeanvendelse er benyttet: Efterladenskaber som erindringsbeskrivelser, dokumenter, foto mm. samt en større brevsamling,  samt mundtlige overlevering af ældre efterslægtninge.  Beskrivelse af Vestergaard Slægten er ikke opdateret siden 1990.

 

 

Mine Rødder af 3 generationer

Sådan hedder de: Se mere

 

 

Mine Oldeforældre

Peder Jensen Westergaard - Ane Kathrine Westergaard

Over mine oldeforældre: Se mere

 

 

Lille Torngaard, Nr. Nissum, var i slægtens eje fra 1875 – 1914.
Denne var min mors fødehjem i 1910.
Over Ll. Torngaard: Se mere

 

 

 

”Halkjærgaard”

Fødehjem for Ane Kathrine Westergaard, f. Sørensen
Over ”Halkjærgaard” her:  Se mere

 

 

"Kongensgaard”
Herfra kom min mormor Else Marie Sønderriis, til ”Lille Torngaard” i 1908.

Over ”Kongensgaard”:  Se mere

 

 

 

”Sønderriis” på Venø
Var min mormors fødehjem 1884.

Over ”Sønderriis”  Se mere

 

 

 

 

”Nørreriis” på Venø

blev grundlagt 1862 af min Tipoldefar Jens Riis Pedersen,  af Sønderriis slægten.

Over ”Nørreriis” :  Se mere

 

Øvrige:

 Nicolinesgaard - Nissumbol - Nissumby - Pilgaard

Slægtens brevsamling

Sådan var deres liv