Vestergaard Slægten

Mine Oldeforældre

1  Forside
2  Mine Rødder
3  Mine Oldeforældre
4  P.J.W. Erindringer
5  Resumé af erindringer
6  Jacob W. "Min Slægt"

 

Børn og Efterkommere

7  Nikolaj F.S Jensen
8  Søren Kjær Jensen
9  Jens Jensen Westergaard
10  Jacob Vestergaard Jensen
11  Anders H. Westergaard
12  Dorthea Jensen
13  Johannes Jensen
14  Mette Katrine Jensen
15  Peder Andreas Jensen

 

Mine Bedsteforældre og livet herved

16  Nørreriis
17  Venø - ø i Limfjorden 
18  Nørreriis - gennem tiderne
19  Anders H. Westergaard
20  Marie Vestergaard
21  Min Morfar
22  Min Mormor
23  Jens Riis

 

Mine Forældre

24  Mine forældre
25  Dorthea Ø. Jensen
26  Hans Østergaaard

 

 Bekendtskaber

 27  Line og P. Kr. på Egeriis
28  Markus Bjerre
29  Elise Konstantin Hansen
30  Olivia Holm Møller
31  Knud Agger
32  Acthon Friis
33  Valborg og Gudrun

 

Index 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sådan var deres liv

 

 

 

Anders Houmøller Westergaard

 

 

Ligeledes foreligger efterladt skudsmålsbog, Forstærkningspas og soldaterbog. Kan ses herved

 

Anders er født den 8. September 1876 i "Lille Torngaard" Nørre Nissum. Han gifter sig den 25. november 1908 med Else Marie Jensen Sønderriis fra "Kongensgård" Nørre Nissum, født den 18. juli 1884, på  "Sønderriis" - på Venø.

 

 

 

 

 

Marie og Anders H. Vestergaard på Nørreriis

Dette par bliver senere min Morfar og Mormor. Herfor omtales Anders og Marie senere under afsnittet:  -"Nørreriis" gennem tiderne - samt Liv og Bekendtskaber herfra.

Omtale af Else Marie Jensen Sønderriis, fremkommer ved  Marie Vestergaard.

    

 

Bosteder igennem årerne for Marie og Anders Houmøller Westergaard

 

Lille Torngaard

Overtog Lille Torngaard i 1908, efter Anders hans forældre, Ana Katrine og Peder Jensen Westergaard. 

 

Rygbjerggaard

Køber i 1914 Rygbjerggaard i Hofmansfeld ved Vandel.

 

Vedr. ”Rybjerggaard” 

Marie og Anders Vestergaard besad ”Rygbjerggaard”  i Hoffmansfeld fra 1914 – 1918. Denne gård blev senere lagt under Vandel flyveplads. Over dens endelige skæbne har seniorsergent af 1-grad N.M. Schaifell-Nielsen skrevet en bog ”De tog vore hjem” fra flyvestation Vandel 1943 – 1960.  Uddrag med kortskitse kan ses herved:  Kortskitse over området

 

Sælger denne i 1918 og overtager Nørreriis på Venø efter Marie hendes tante og farbror Birtheline og Peder Kr. Staunstrup Jensen.

For stedet i Hofmansfeld havde Anders udtalt sig som sådan: Hæ æ en skjøn ste', men a' vel æt begrawes hæ'..

Igennem de få år i Hofmansfeld tillægger de sig herved en venneskare som forblev hos dem for livstid. 

 

               

 

   Anders og Marie får børnene:
   Dorthea, født 25. juli 1910.  -  Jens Riis, født 19. juli 1919.  -  Iflg. dokumeter fra Justitsministeriet af 1927, bliver de herved  beskikket værgeretten over Ellen, født 9. september 1913, som nævnt ved  Mariane Tipsmark og Søren Kjær Jensen,
   

Efterkommere af:

Marie og Anders Vestergård.

  Dorthea og Jens Riis

Dorthea Vestergaard

 - Hun er født i "Lille Torngård" Nørre Nissum. I 1914 flytter hun med forældrene til "Rydbjerggård" i Hofmandsfeldt ved Vandel. Her påbegynder hun sin skolegang, men får kun 1 dag her, idet familien i 1918 flytter til "Nørreriis" på Venø, og her får hun så sine sidste skoleår.

Efter forældrenes ønske bliver hun konfirmeret i Gjellerup Valgmenighed ved Herning. Under konfirmationsforberedelserne får hun ophold hos sin moster Eva i Herning.

Efter et par ungdomsår på Venø, kommer hun på Antvorskov Højskole, får herefter et par andre tjenestepladser på Sjælland, bl.a. på vanførehjemmet  "Børnely"  i Kokkedal.

 Hun gifter sig den 29. september 1933 med tjenestekarlen Hans Østergård Jensen på "Sønderriis" - nabogård til "Nørreriis"

Dette par bliver så mine forældre, og er omtalt under beskrivelse af ”Fødehjem på Fødeø” 

 På "Borbjerggaard" får Hans og Dorthea børnene:

Christian, i 1934. - Else Marie i 1935 - Anders i 1945.

Om Christian:  Hjemmesideejer med Dette blev vort liv og Sådan er vi bare

 

 

Jens Riis Vestergaard
     Han er født på  "Nørreriis" - Venø. Går i skole og bliver konfirmeret på Venø. Herefter får han et par tjenestepladser på fastlandet, bl.a. i Vandborg, ved Lemvig og i "Ll.Hillersborg" i Gimsing, ved Struer. Han får højskoleophold på "Danebod-Højskole" - på Als. Ligeledes kommer han på Landbrugsskole, men må her afbryde opholdet på grund af sin Fars sygdom og dødsfald i 1941.

Nogle år herefter får han skøde og overtager "Nørreriis",  men sælger denne i 1957, hvorefter han emigrerer til Canada. Her var han i nogle år i Calgary, men flytter senere til Vancouver Island.

Han har flere gange været på besøg i Danmark. I 1987-88 har han haft besøg af samtlige sine søsters børn, med ægtefælle. Fra vor besøg hos ham har jeg ført en dagbog, som jeg til orientering for efterkommer bringer i slutningen af hele "Vestergård-Slægten".

Jens Riis er ugift, ingen børn.

 

Ellen Vestergaard

      Hun uddanner sig som syerske, og arbejder som sådan i nogle år på Herning-Hammerum egnen

Ellen gifter sig den 28. april 1940 med Conrad Mattrup Lundsgård, søn af Maren og Jens Mattrup Lundsgård "Nørskov" på Venø. Maren og Jens M. Lundsgård overtog "Nørskov" i 1927, efter Ingeborg og Jens Vestergård.

Ellen og Conrad på bryllupsdagen, som blev afholdt på Nørreriis. Conrad og Ellen stående fra venstre er børnene: Niels Toftum Madsen, to ukendte, min søster Else Marie og lille mig Christian

Ellen og Conrad bosætter sig deres første årstid på den forlængst nedlagte ejendom "V.Nørskov" på Venø. Her får de sønnen Jens, som kun bliver få måneder gammel.

Er bekendt eneste billede som forligger fra Vester Nørskov, som blev nedlagt kort efter Ellen og Conrad flyttede herfra. Fra venstre. ? - Ellen - min mor Dorthea - stående menes være en søster til Conrad

De bygger herefter huset "BO" - på klitten 9, Venø.

Her får de børnene:  - Jens og Søren.  

Conrad er indtil 1946 fiskermedhjælper hos Mads Toftum Madsen på Venø. Herefter får Conrad arbejde hos en fiskemester ved Esrom sø, på Sjælland. Her bosætter familien sig så i "Nøddebo" ved Fredensborg, og får her sønnen:  Niels. 

I "Nøddebo" opretter de i 1962 campingplads under navnet:  "Nøddebo-Campingplads".

Driften af campingpladsen overtages ca. 20 år senere af sønnen Niels.

 

Om børn og senere efterkommer af herved nænte, oplyses ikke herved.