Vestergaard Slægten

Mine Oldeforældre

1  Forside
2  Mine Rødder
3  Mine Oldeforældre
4  P.J.W. Erindringer
5  Resumé af erindringer
6  Jacob W. "Min Slægt"

 

Børn og Efterkommere

7  Nikolaj F.S Jensen
8  Søren Kjær Jensen
9  Jens Jensen Westergaard
10  Jacob Vestergaard Jensen
11  Anders H. Westergaard
12  Dorthea Jensen
13  Johannes Jensen
14  Mette Katrine Jensen
15  Peder Andreas Jensen

 

Mine Bedsteforældre og livet herved

16  Nørreriis
17  Venø - ø i Limfjorden 
18  Nørreriis - gennem tiderne
19  Anders H. Westergaard
20  Marie Vestergaard
21  Min Morfar
22  Min Mormor
23  Jens Riis

 

Mine Forældre

24  Mine forældre
25  Dorthea Ø. Jensen
26  Hans Østergaaard

 

 Bekendtskaber

 27  Line og P. Kr. på Egeriis
28  Markus Bjerre
29  Elise Konstantin Hansen
30  Olivia Holm Møller
31  Knud Agger
32  Acthon Friis
33  Valborg og Gudrun

 

Index 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sådan var deres liv

 

”Nørreriis” – opført 1862

Overtages af mine Bedsteforældre

Marie og Anders H. Vestergaard 1918

 

Nørreriis omkring 1890. Udover den høje mand nr.4, fra venstre, er ejer Peder Kr. Staumstrup Jensen, vides ikke hvem de øvrige på "høstholdet" er.

”Nørreriis” på Venø blev opført 1862, ved navnet ”Nygaard” - af mine tipoldeforældre Else Riis og Jens Riis Pedersen,  af Sønderriis slægten.

Sønderriis slægten foreligger nu i udgiven bog: ”Slægtsminder 1668-2008, Sønderriis”  af Elna Falk, f. Sønderriis.

 

Efter Jens Riis Pedersen sin død i 1863, knap 64 år gammel, tilskøder enken Else Riis så ”Nygaard” i året 1875 gården til sin da kun 14 årlige yngste søn Peder Kristian Staunstrup Jensen, som i 1884 gifter sig med tjenestepige i præstegården Birtheline Sørensen, fra Næstved.

Else Riis og Jens Riis Pedersens ældste søn Mads Peder Jensen, f. 1852, bliver samme år tilskødet deres anden ejendom kaldet for ”Mads Boesgaards gård” – hvorfra ”Nygaard” var udstykket, og hvorved Mads Peder Jensen da en tid forinden, havde stiftet bo ved.

 

At gårdnavnet ”Nygaard” fremkommer var, at det var en nyopført ejendom på jorde af ”Mads Boesgaards gård” og ”Gadegaard” jorde, i Venøby.

Else Riis og Jens Riis Pedersen ejede begge ejendomme og boede i Gadegaard.

  

Efter de to brødres overtagelse af de to ejendomme, bliver de herved omdøbte til deres nuværende navne som: ”Sønderriis” og ”Nørreriis”.

Da parret Birtheline og P. Kr. S. Jensen på Nørreriis, var barnløse, - kunne derfor ikke ske generationsskifte til egne børn.

Herfor afhændes Nørreriis i 1918, til broderdatter Else Marie Vestergaard, f. Sønderriis, og hendes mand Anders Hovmøller Vestergaard.

Som således har ”Nørreriis” været i slægtens eje fra dets grundlæggende år 1862, til det gik på fremmede hænder i 1957.

Igennem årene 1862 – 1957 blive bygninger på ”Nørreriis” fornyet i flere omgange.

 

”Sønderris” bliver nogle år før århundredskiftet 1900, mageskiftet med ”Kongensgaard” i Nr. Nissum. Dels for at søge nye udfordringer, samt give sine 9 børn en mulighed for opvækst udenfor Venø.

 

Mads Peder Jensen Sønderriis dør 1932. Han har på sine ældre dage i 1924-25 skrevet erindringer over VENØ FØR og NU, som ved uddrag heraf kan læses i ”Hardsyssel Årbog 1925” side 115-136.

 

Ved originalbeskrivelse heraf, har jeg kunnet benyttet dette som kildeanvendelse  for beskrivelse  ”Et Fortids Folkefærd kommer til Venø”.

Da jeg herunder har beskrevet Sønderriis slægten ret fyldestgørende, vil dette herfor ikke herved blive omtalt nærmere.

 

”Nørreriis” gennem tiderne

 

Fotoudtag af gæstebog kan ses herved

 

Nørreriis blev grundlagt i 1862 af mine tipoldeforlældre Else Madsdatter og Jens Riis Pedersen og er herom beskrevet ved M.P.J.Sønderriis erindringer