Vestergaard Slægten

Mine Oldeforældre

1  Forside
2  Mine Rødder
3  Mine Oldeforældre
4  P.J.W. Erindringer
5  Resumé af erindringer
6  Jacob W. "Min Slægt"

 

Børn og Efterkommere

7  Nikolaj F.S Jensen
8  Søren Kjær Jensen
9  Jens Jensen Westergaard
10  Jacob Vestergaard Jensen
11  Anders H. Westergaard
12  Dorthea Jensen
13  Johannes Jensen
14  Mette Katrine Jensen
15  Peder Andreas Jensen

 

Mine Bedsteforældre og livet herved

16  Nørreriis
17  Venø - ø i Limfjorden 
18  Nørreriis - gennem tiderne
19  Anders H. Westergaard
20  Marie Vestergaard
21  Min Morfar
22  Min Mormor
23  Jens Riis

 

Mine Forældre

24  Mine forældre
25  Dorthea Ø. Jensen
26  Hans Østergaaard

 

 Bekendtskaber

 27  Line og P. Kr. på Egeriis
28  Markus Bjerre
29  Elise Konstantin Hansen
30  Olivia Holm Møller
31  Knud Agger
32  Acthon Friis
33  Valborg og Gudrun

 

Index 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sådan var deres liv

 

Markus Bjerre

 

 

Sønderskov 1924

Sønderskov 1924 - ikke Markus Bjerre som står herved

 

 

Om Markus Bjerre

Da denne navn er nævnt flere gange i beskrivelse af "Vestergård Slægten" og ikke mindst med tilsendte hilsner igennem flere af brevene som vist under ”Slægtens brevsamling” - kan jeg herved ikke undlade at skal fortælle hvem denne personlighed er.

 

Markus Bjerre er født i "Sandholm" den 19/3-1876. Død på Venø 7/7-1944.

Sammen med broderen Laust Bjerre købte han i 1897 "Sønderskov" på Venø. Men Laust fandt, det var håbløst at lægge sine kræfter på denne forsømte gård. Han overlod derfor sin part til broderen og rejste til Norge som handelsmand. Imidlertid lykkedes det Markus ved utroligt slid at skabe en Mønstergård af "Sønderskov". Men som man især måtte beundre Markus for, var dog hans medfødte begavelse. Han var en skarpsindig iagttager og tænker, og han havde en glimrende evne til at fremsætte sine tanker, både med mund og pen, hvad hans artikler, breve og vers bærer vidne om.

Uden Markus Bjerres flittige hånd og pen, som har sørget for at få nedskrevet en del af fortidens lokalhistorier, havde det ikke været muligt at kunne finde frem til hertil benyttede beretninger vedrørende Friskolen mm. Mange har nok hørt Markus Bjerre sin navn blive nævnt, uden at vide hvem han er, og det er der jo selvfølgelig kun naturlige grunde til at kan være årsagen.

Markus Bjerre har igennem sine år skrevet en del artikler til forskellige bøger, ligesom han har været en flittig artikelskriver til mange af landets aviser, bl.a. "Politikken" har han støttet ret meget med emner, af såvel lokale, som af politiske interesser.

 

Foruden den herved nævnte uddrag fra beretningen vedrørende Friskolen i Nr. Nissum, findes der i Danmarks Folkeminder nr.56 bogen "Bonde og Handelsmand" med Jens Sandholms optegnelse ved: Markus Bjerre og H.P. Hansen, s.144-149. Ligeledes heri, s.127-132 Markus Bjerre og barndomshjemmet "Sandholm" i Nørre Nissum.
Her nævnte bog er på 161 sider og nok værd at læse, idet den omhandler forskellige gårde og slægter i Nørre Nissum, som også Westergaard Slægten har haft meget godt kendskab til.

Bogen forefindes på biblioteket i Holstebro.

Westergaard Slægten giver flere steder udtryk for at det har haft et godt og nært forhold til Bjerre Slægten. I flere af de gamle breve medsendes der hilsner til Markus Bjerre.

Peder Jensen Vestergaard sin søster Marie, blev gift med Niels Bjerre, som er fra denne slægt.

 

Om Markus Bjerre, fra Bjerre slægten, forefindes der på Holstebro bibliotek følgende nævnte to bøger:

 

 NOGLE TRÆK om Jacob Bjerre og Ane Marie i Nissumby.

Samlet af: - Mariane Dalgård og Bertel Bjerre, Lomborg.
Udgivet af: - Anna Fink og Jacob Bjerre, "Møllegården" - Lemvig.
Det kan herfra nævnes:  Jacob Bjerre og Anna Marie er forældre til Niels Bjerre som bliver gift med Peder Vestergaard Jensen sin søster, Marie.
Niels Bjerre og Marie Bjerre. (fra Vestergaard slægten) omtales i Stamtavlen over Bjerre Slægten, i sjette slægtled, slægtning nr. 49.