Vestergaard Slægten

Mine Oldeforældre

1  Forside
2  Mine Rødder
3  Mine Oldeforældre
4  P.J.W. Erindringer
5  Resumé af erindringer
6  Jacob W. "Min Slægt"

 

Børn og Efterkommere

7  Nikolaj F.S Jensen
8  Søren Kjær Jensen
9  Jens Jensen Westergaard
10  Jacob Vestergaard Jensen
11  Anders H. Westergaard
12  Dorthea Jensen
13  Johannes Jensen
14  Mette Katrine Jensen
15  Peder Andreas Jensen

 

Mine Bedsteforældre og livet herved

16  Nørreriis
17  Venø - ø i Limfjorden 
18  Nørreriis - gennem tiderne
19  Anders H. Westergaard
20  Marie Vestergaard
21  Min Morfar
22  Min Mormor
23  Jens Riis

 

Mine Forældre

24  Mine forældre
25  Dorthea Ø. Jensen
26  Hans Østergaaard

 

 Bekendtskaber

 27  Line og P. Kr. på Egeriis
28  Markus Bjerre
29  Elise Konstantin Hansen
30  Olivia Holm Møller
31  Knud Agger
32  Acthon Friis
33  Valborg og Gudrun

 

Index 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sådan var deres liv

 

Olivia Holm Møller

1875 -1970

maler og billedhugger

 

Lidt livsbiografi

Olivia Holm Møller er ved litt. beskreven som dette århundredes største danske malere, der i kraft af sin stærke tro på sig selv og andre mennesker formåede at gå sine egne veje. Hun malede ekspressivt og til tider næsten abstrakte billeder med stor farvekraft og fremstillede flere billedserier.

 

Hendes forældre var Ane Kirstine Barbara Holm (1844-1937) og lærer Carl Wilhelm August Møller (1840-1906)

 

Efter nogle år ved forskellige lærergerninger ved uddannelsesinstitutioner indenfor højskolebevægelsen, valgte hun herefter at komme på tegneskole. Efter et årstid på tegneskole blev hun optaget som elev på kunstakademiet, som hun i 1910 forlod uden at have taget afgang.

Livet igennem havde hun økonomisk trange kår. Ved siden af studierne arbejdede hun først i huset hos maleren Carl Christian Constantin Hansen.

 

Ved ophold hos Carl Christian Constantin Hansen blev der herved stærk tilkytning til dennes døtre Thora Constantin-Hansen, Signe og Elise Konstantin-Hansen.

Øvrige biografidate herved

 

Olivia Holm Møller besøger Venø

Olivia Holm Møller besøgte ret ofte Venø, hvor hendes ophold herved oftest var hos bekendskaber fra højskoletiden, hos søstrene Povlsen i et lille hus ved hjørne af Nørreriis jorde.

Hendes besøg på Venø menes påbegyndt i tiden hvor Elise Kontantin-Hansen ligeledes ofte beøgte Venø.

Under sine Venø besøg, blev det med selvfølge også til mange besøg på Nørreriis, hos Marie og Anders Vestergaard.

 

Som hun huskes kendt - på Venø

Olivia Holm Møller var en kvindetype med særpræg for egen adfærd, som af Venø folket nok mest blev tolket over hendes pålædning og væremåde, som det almene folk på Venø fandt en del atypisk.

Hun var som sådan en modsætning til Elise Konstantin-Hansen, som nok var en mere indadvendt kvindetype for folket.

 

Et særtilfælde huskes

Under et besøg hos mine forældre, dengang på Borbjerggaard på Venø, spurgte hun min mor om hun havde en melsæk hun måtte få. En melsæk var datidens emballage for mel til husholdning.

Tanken hermed var at denne skulle bruges som malerkjole, ved at klippe et hul i bund, samt begge bundhjørner og herved trækkes over hovedet som kjole. En sæk blev tømt og Olivia fik herved sin melsæksmalerkjole, som blev til et af hendes særprægninger.

 

Olivia efterladenskaber fra Nørreriis

ELISE  KONSTANTIN-HANSEN 

Malerier og Tegninger

I udvalg og med indledning af

Olivia Holm Møller

Ses herved

 

To mindre små albums med tekst og tegninger - vises ikke herved.

"Smaatræk fra ILDEBRANDEN i Homaa den 17. August 1887"

Tegninger af: Olivia Holm Møller

Tekst af: Thora Constantin-Hansen

 

 "Rut"

Tegninger af: Olivia Holm Møller

Tekst af: Thora Constantin-Hansen

 

 

Det kendte Olivia maleri på Nørreriis

 

 

Et typisk Olivia Holm Møller maleri i hendes altid benyttede stærke farver.

Til alles overraskelse kom hun pludselig hermed og ophængte det på et forud valgt sted,

hvorved det blev hængende igennem årerne ved Vestergaard epoken på Nørreriis. 

 

 

 

To mindre Olivia malerier på Nørreriis - igennem tiderne