Vestergaard Slægten

Mine Oldeforældre

1  Forside
2  Mine Rødder
3  Mine Oldeforældre
4  P.J.W. Erindringer
5  Resumé af erindringer
6  Jacob W. "Min Slægt"

 

Børn og Efterkommere

7  Nikolaj F.S Jensen
8  Søren Kjær Jensen
9  Jens Jensen Westergaard
10  Jacob Vestergaard Jensen
11  Anders H. Westergaard
12  Dorthea Jensen
13  Johannes Jensen
14  Mette Katrine Jensen
15  Peder Andreas Jensen

 

Mine Bedsteforældre og livet herved

16  Nørreriis
17  Venø - ø i Limfjorden 
18  Nørreriis - gennem tiderne
19  Anders H. Westergaard
20  Marie Vestergaard
21  Min Morfar
22  Min Mormor
23  Jens Riis

 

Mine Forældre

24  Mine forældre
25  Dorthea Ø. Jensen
26  Hans Østergaaard

 

 Bekendtskaber

 27  Line og P. Kr. på Egeriis
28  Markus Bjerre
29  Elise Konstantin Hansen
30  Olivia Holm Møller
31  Knud Agger
32  Acthon Friis
33  Valborg og Gudrun

 

Index 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sådan var deres liv

 

 

Min morbror

Jens Riis Vestergaard

1918 - 1998

Min morbror Jens Riis Vestergaard er født den 19. juli 1918 på ”Nørreriis” Venø, som søn af Marie og Anders Hovmøller Vestergaard.

Jens Riis er det andet barn som er født på Nørreriis igennem denne slægts historie, siden ejendommens opførelse i 1862 og til Jens Riis selv afhændede det i 1957.

Jens Riis overtager Nørreriis i 1948, og afhænder det igen på fremmede hænder i 1957, hvor han da ønsker at søge nye udfordringer ved at emigrere til Canada, hvor hans første opholdssted bliver hos sine slægtninge i Calgary, Alberta.

Sine slægtninge i Calgary, var jo tidligere emigreret hertil fra ”Nørskov” Venø.

Igennem årerne i Canada har Jens Riis været beskæftiget ved forskellige jobs, hvad ikke er unaturligt for emigranter til Canada.

Kender ikke alle hans jobs i det fremmede, men har hørt om enkelte som har været ved et entreprenørfirma, haft mindre spiserestaurant, haft malerforretning m.fl..

Efter nogle år i Calgary, flytter han til Vancouver Island, i British Colombia, hvor han i Ladysmith lever sine sidste leveår og dør som ugift i 1998.

Under sine år i Canada, har Jens Riis flere gange besøgt Danmark.

I 1988 besøgte mig og min kone Ella, Jens Riis på Vancouver Island. Vi havde en dejlig og oplevelsesrig tur hertil, og besøgte herunder en del af seværdighederne på denne sted.

Fra denne tur foreligger der hos mig,  en del dagbogsnotater og en fotoalbums med ret gode foto fra denne tur. Dagbogsnotater og foto kan ses herved. 

Ligeledes foreligger der en del hjemsendte breve, skrevet af ham, til hans mor, som ikke herved bliver refereret fra.

 

 

Lidt af efterladenskaber fra Jens Riis

Jens Riis køber grå Ferguson traktor til Nørrerris

Høstbillede med tjenstefolk og mormor stående bag

 

 

Jens Riis har pakket sin kuffert og siger:

”Farvel og tak til Danmark”