Vestergaard Slægten

Mine Oldeforældre

1  Forside
2  Mine Rødder
3  Mine Oldeforældre
4  P.J.W. Erindringer
5  Resumé af erindringer
6  Jacob W. "Min Slægt"

 

Børn og Efterkommere

7  Nikolaj F.S Jensen
8  Søren Kjær Jensen
9  Jens Jensen Westergaard
10  Jacob Vestergaard Jensen
11  Anders H. Westergaard
12  Dorthea Jensen
13  Johannes Jensen
14  Mette Katrine Jensen
15  Peder Andreas Jensen

 

Mine Bedsteforældre og livet herved

16  Nørreriis
17  Venø - ø i Limfjorden 
18  Nørreriis - gennem tiderne
19  Anders H. Westergaard
20  Marie Vestergaard
21  Min Morfar
22  Min Mormor
23  Jens Riis

 

Mine Forældre

24  Mine forældre
25  Dorthea Ø. Jensen
26  Hans Østergaaard

 

 Bekendtskaber

 27  Line og P. Kr. på Egeriis
28  Markus Bjerre
29  Elise Konstantin Hansen
30  Olivia Holm Møller
31  Knud Agger
32  Acthon Friis
33  Valborg og Gudrun

 

Index 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sådan var deres liv

 

  

Marie Vestergaard, f. Sønderriis

1884 - 1974

 

Fødsels- og dåbsattest - udstedt 1968

 

Marie Vestergaard er født på Sønderriis, Venø, hvor hun er det femte barn af en søskendeflok på 9.

 

Som beskrevet andetsteds, fik Marie sin opvækst i Kongensgaard, Nr. Nissum. Hendes livs virke og gøremål er beskrevet under slægtsbeskrivelse af Sønderiis slægten, samt under Nørreriis gennem tiderne.

 

 

Skudsmålsbog

Biografidata for Marie Vestergaard

Marie Vestergaard, f. Else Marie Jensen Sønderriis den 18. juli 1884, på „Sønderriis“ Venø, datter af Maren og Mads Peter Sønderriis Jensen.

I dagligtale bliver hun benævnt som Marie Vestegaard.

Hendes mor er født: Maren Kirstine Galsgaard Hansen, den 29. september 1856, og var fra Gørding. Hun var ved giftermålet tjenestepige i ”Sønderskov” Venø.

Hendes far er født: Mads Peder Jensen, den 23. november 1852. Han tillægger sig senere Sønderriis som efternavn.

M.P.J. Sønderriis, er søn af Else Riis og Jens Riis Pedersen af ”Gadegaard” i Venø by, som af forskellige årsager i 1862,  opfører ”Nygaard” – det nuværende ”Nørreriis” på det daværende Gadegaard jorde.

Gadegaard spredte jordarealer som ”Gadegaard” ”Sønderriis” og ”Nygaard” bliver ved flytning opdelt i to ejendomme ”Sønderriis” og det nuværende ”Nørrerriis” ligesom ”Gadegaard” så bliver nedlagt.

Jens Riis dør i 1883, enken Else Riis driver gården til 1880 hvor hun da tilskøder denne til sønnen Peder Kristian Staunstrup Jensen.

Samme år tilskøder hun ”Sønderris” til den ældste søn Mads Peter Jensen.

På Sønderiis får Maren og Mads Peter børnene: Hans Peter, David, Jens Riis, Else, Eva, Else Marie, Kirsten og Madsine.

Herved nævnte børn er nævnt ved kaldenavn.

Af børnene er kun Hans Peter, David, Else Marie og Kirsten som gifter sig. Heraf er kun Hans Peter og Else Marie som får børn.

 

For nu at kan holde alle børnene beskæftiget, samt give dem andre livs udfordringer end på Venø, mageskifter Mads Peder så ”Sønderriis” på Venø med ”Kongensgaard” i Nr. Nissum.

Da ”Kongensgaard” hører under større og ældre gårde, er denne derfor omtalt flere steder, hvoraf jeg har benyttet denne som nævnt under Kongensgaard.

 

Om hendes år på Nørreriis – og herefter.

Efter sine mange år på Nørreriis,  køber hun omkring 1950 Havstokken 16, på Venø og flytter hertil, hvorved hun bor til hun af helbredsmæssige årsager i 1967, må flytte på plejehjem, som bliver Tvis Plejehjem.

Igennem årerne og i Venø by, har hun brygget utallige mange kopper kaffe til såvel kendte som ukendte personer som kom til hende, gerne for at høre hende fortælle om livet i gamle dage, som hun var en god fortæller om, ligesom hun selv elskede at fortælle herom.

Hendes største oplevelse for kaffebrygning var ved, at hun i 1955 blev hastetilkaldt for at brygge kaffe til Kong Frederik den 9. med familie, som da kom i Venø havn, for at besøge Venø.

Herom forligger avisudklip. Foto af kongebesøg på Venø 1955

 

Uden Marie hendes hjælp havde det været en umulighed, at samle materiale som her er oplysningskilde for kan samle beskrivelsen af denne herved ”Westergaard Slægt”.

Hendes samlemani af gamle breve mm. Har givet mig startskuddet til at kunne udføre dette.

Det er mig en komplet umulighed at gå nærmere, end herved viste, i dybden for at beskrive og vise alle efterladenskaberne. Jeg har derfor medtaget lidt af hvad jeg har skønnet kunne have en kulturelt bevaringsværdi for efterslægten.

 

Marie befandt sig meget veltilfreds under ophold på Tvis Plejehjem, men havde dog et stort ønske.

At hun igen en dag kunne vende tilbage til Venø.

Ønsket fik hun ikke indfriet da hun døde herved i 1974.

 

Da Marie Vestergaard gennem hele sit liv var en kvindetype som satte arbejde og gæstfrihed i højsædet, kan det herfor ikke fortælles bedre end denne over sine egne fortællinger igennem en del avisudklip. Avisudklippene vises ikke herved, da de på grund af størrelse ikke vil være læsevenlig velegnet herfor.

 

Der foreligger avisudklip under overskrifter som herved: (-alle aviser - Dagbladet Holstebro/Struer)

 

Kongefamilie med Gæster Venø rundt pr. Jeep

Til kaffe hos Sognefogeden, hvor Husholdningsforeningens Damer havde Bagværk parat

 

"Et godt eksempel på bondearistokrati"

Sådan skrev forfatteren Achton Friis om Marie Vestergaard, der torsdag fylder 90 år

 

Fjernsynssolist på Venø

Poul Leth Sørensen "filmer på strømpefødder" og spiller selv på alle TV's instrumenter

 

Rendezvous med Venø

Hyggelig TV-Limfjordsudsendelse i aftes

 

Søskende ved Kongensgaard

Marie Vestergaard og søskende i Kongensgaard.

Stående fra Venstre:  Eva - Jens Riis - Else - Hans Peder og Kirsten.

Sidende fra venstre: Menes være Elna Sørensen, "kusine" Musse (Madsine) og Marie  

 

 

 

Som sådan

”MOSTERNE”

Var navnet på denne foto af søstrene Sønderriis

 

Personerne herpå er med kaldenavne fra venstre:

 

Marie Vestergaard

Kirsten Mærsk, f. Sønderriis

Else Sønderriis

Madsine Sønderriis

Eva Sønderriis

 

Venø havn og Havstokken 16, huset tv. m. skorsten og 3 vinduer

 

 

Marie Vestergaard besøger nære venner -  ved æ "Hammerhus"

- nyder aftensol omkring 1955

Fra Venstre: Marie Vestergaard - Ingeborg Agger - Jens Agger - Karen Margrethe Agger og Knud Agger

 

Bemærkning:

Herved viste Jens Agger, er søn af Ingeborg og Knud Agger, og har haft arbejdsperioder hos Marie Vestergaard på Nørreriis.

æ "Hammerhus" ejedes da af kunstmaler Knud Agger, hvorved dennes familie nød gode sommerophold på Venø.

 

Karen Margrethe Agger, gift med tandlæge Harald Agger, i Holstebro. Tandlæge familien, Agger, besøgte Venø ved sommerophold i deres såkaldte "tandlæge Aggers hus" på Havstokken, som endnu er i efterslægtens eje.

Tandlæge Harald Agger er fætter til herved siddende kunstmaler Knud Agger.    Om kunstmaler Knud Agger

 

Kilde:Ib Agger, søn af Ingeborg og Knud Agger.    Om Ib Agger

 

 

Sådan skrev Dagbladet

Dagbladsbeskrivelse afskrevet

Dødsfald

Fru Else Marie Vestergaard, Tvis Plejehjem, er død på centralsygehuset i Holstebro, 90 år gammel.

Marie Vestergaard var født på gården ”Sønderriis” på Venø og kom til at leve sin længste tid på sin fødeø. Da hun var 18 år, solgte faderen fødegården og købte ”Kongensgård” i Nr. Nissum. Her tog Marie Vestergaard del i arbejdet sammen med sine søskende. Der var nok at se til både ude og inde, da Marie Vestergaard tidligt mistede sin mor. Hun var i sin tidligste ungdom elev på Ågård højskole ved Kolding.

Marie Vestergaard blev gift i 1908. Hendes mand, Anders Vestergaard, var fra Nr. Nissum. En kort tid ejede de en gård i Randbøl, men flyttede så til Venø, hvor de købte gården ”Nørreriis”. Marie Vestergaard var en stout og retsindig kvinde. Maleren Acton Friis har tegnet et smukt billede af hende til bogen ”De danskes øer”, og betegnet hende som en fin repræsentant for Venøs kvinder. Marie Vestergaard blev enke i 1941. Nogle år efter solgte hun ”Nørreriis” og købte et hus ved Venø havn. For ca. syv år siden tog hun ophold på Tvis Plejehjem. Hendes eneste datter og svigersøn, Dorthea og Hans Østergaard, boede dengang i Tvis.

Marie Vestergaard var interesseret i alt lige til det sidste. I et fødselsdagsinterview i sommeren 1974 fortalte hun meget interessant om livet på Venø, bl.a. de gange hun havde lavet kaffe til kong Frederik på uofficielt besøg. Et brud på lårbenshalsen gjorde, at hun måtte indlægges på centralsygehuset i Holstebro sidste fredag.

Marie Vestergaard efterlader sig sin datter, Dorthea Østergaard, der nu bor i Aulum, og sønnen Jens Riis Vestergaard, der bor i Vancouver, Canada.