Vestergaard Slægten

Mine Oldeforældre

1  Forside
2  Mine Rødder
3  Mine Oldeforældre
4  P.J.W. Erindringer
5  Resumé af erindringer
6  Jacob W. "Min Slægt"

 

Børn og Efterkommere

7  Nikolaj F.S Jensen
8  Søren Kjær Jensen
9  Jens Jensen Westergaard
10  Jacob Vestergaard Jensen
11  Anders H. Westergaard
12  Dorthea Jensen
13  Johannes Jensen
14  Mette Katrine Jensen
15  Peder Andreas Jensen

 

Mine Bedsteforældre og livet herved

16  Nørreriis
17  Venø - ø i Limfjorden 
18  Nørreriis - gennem tiderne
19  Anders H. Westergaard
20  Marie Vestergaard
21  Min Morfar
22  Min Mormor
23  Jens Riis

 

Mine Forældre

24  Mine forældre
25  Dorthea Ø. Jensen
26  Hans Østergaaard

 

 Bekendtskaber

 27  Line og P. Kr. på Egeriis
28  Markus Bjerre
29  Elise Konstantin Hansen
30  Olivia Holm Møller
31  Knud Agger
32  Acthon Friis
33  Valborg og Gudrun
34  Ledig
35  Ledig 
36  Ledig
37  Ledig
38  Ledig

 

Index 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sådan var deres liv

 

Mine Rødder

Mine Rødder af 3 generationer – ved haveindgang til stue ”Nørreriis” Venø:

Stående bagerst fra venstre:  Min Bedstemor Marie Vestergaard, f. Sønderriis. Min Mor Dorthea, datter af Marie og A. Vestergaard. Min Bedstefar Anders H. Vestergaard

Siddende fra venstre:  Min Oldefar Peder Jensen Vestergaard. Birtheline Jensen, omtales andet steds. Min Oldefar Mads Peder Jensen Sønderriis. Siddende på skødet, Jens Riis Vestergaard, søn af Marie og A. Vestergaard

 

  Beskrivelse af denne slægt, er med udgangspunkt fra mine oldeforældre Ane Kathrine og Peder Jensen Westergaard, samt over deres rødder med Peder Jensen Westergaards egen erindringsbeskrivelse Mine Erindringer samt denne af sin søn Jacob Vestergaards slægtsbeskrivelse Min Slægt

   I modsætning til beskrivelse af Østergaard Slægten, har jeg for Vestergaard slægten haft langt større kildemateriale i form af efterladte breve og anden dokumentmateriale mm. for at kunne beskrive denne. Ligeledes havde jeg hertil på daværende tid endnu mulighed for at kunne indhente en del mundtlige overleveringer hos ældre slægtninge. Vestergaard slægten har levet et interessant og spændende liv, det har været et folkefærd som hele tiden har været i bevægelse for at opsøge nye udfordringer.

  Peder Jensen Westergaard, min oldefar,  f. 1844 i "Ll. Vestergaard" Fabjerg, ved Lemvig.

  Om hans liv virke og gøremål, bliver han af en vennekreds fra bevægelsen for Kr. Kold og Grundtvig, i Nr. Nissum, i 1875 opfordret om at komme hertil for at oprette friskole og herved være friskolelærer. 

  Da han med stiftet familie har bosat sig i Tødsø på Mors, tager han dog imod opfordringen for herved at være den første lærer ved friskole i Nr. Nissum, som bliver oprettet på landejendommen "Ll. Torngaard".

   Fra hans øvrige liv, virke og gøremål er dette beskrevet ud fra hans erindringer, samt anden efterladenskaber af breve og dokumenter.

  Han gifter sig i 1869 med Ane Katrine Sørensen fra "Halkjærgaard" i Dragstrup på Mors. De får 9 børn, hvoraf 3 sønner omkring 1900-årsskiftet i flere hold emigrerede til Argentina, USA og Canada. 

  Men livet for dem i det fremmede, blev dog ikke i alle tilfælde nogen dans på roser.

  Fra en større hjemsendt og efterladt brevsamling af sønners emigrantførelse, har jeg afskrevet og sammensat dette til at være en selv fortællende livshistorie over denne slægts epoke, hvoraf en stor del er fra tiden på Venø.

 Min først skrevne udgave heraf var kun i få eksemplarer, udstedt til slægtens nærmeste. Siden har jeg til en påtænkt ny udgave omskrevet dette. Men har det endnu ikke helt klar til udgivelse.

  Livshistorien over denne slægt er fra det virkelige liv og er ret interessant læsning over denne slægts liv virke og gøremål.

  Vedr. læsning af denne livshistorie, er ved at benytte hovedlink i navigationspanel, og herefter ved interne henvisningslink på hovedlinksiden. På samtlige sider fra henvisningslink er påført tilbagelinke til hovedsiden. I tilfælde af mangel på tilbagelinke kan benyttes hovedlink i navigationspanelet.

  Vedr. avisudklip: I enkelte afsnitsomtale fremkommer nogle avisudklip. At praktiske grunde for pladshensyn, er enkelte heraf opsat over flere skanninger hvorved overlapning kan forekomme. For at bevare originaliteten i klippene er de herfor ikke renklippet i kanter.

  Vedr. efterladenskaber af gamle foto:  Da der foreligger ret mange fotoalbums, med utallige af gamle foto af slægten - flere generationer tilbage, vil det herved være mig en komplet umulighed at medtage dem alle på siderne herved. Jeg har medtaget et lille udvalg af dem jeg har skønnet kunne have interesse af fortidens efterladenskaber. Da det nu er bleven gamle foto, er kvaliteten herfor ikke i alle tilfælde det bedste, men med lidt velvilje kan de dog godt vække minder fra fortiden.

  Det skal bemærkes, at oplysningsdataene over efterkommere, ikke i alle tilfælde er opdateret siden første udgave af 1990.

 

Samlet 2006

Christian Østergaard Jensen – oldebarn af Peder Jensen Westergaard