Vestergaard Slægten

Mine Oldeforældre

1  Forside
2  Mine Rødder
3  Mine Oldeforældre
4  P.J.W. Erindringer
5  Resumé af erindringer
6  Jacob W. "Min Slægt"

 

Børn og Efterkommere

7  Nikolaj F.S Jensen
8  Søren Kjær Jensen
9  Jens Jensen Westergaard
10  Jacob Vestergaard Jensen
11  Anders H. Westergaard
12  Dorthea Jensen
13  Johannes Jensen
14  Mette Katrine Jensen
15  Peder Andreas Jensen

 

Mine Bedsteforældre og livet herved

16  Nørreriis
17  Venø - ø i Limfjorden 
18  Nørreriis - gennem tiderne
19  Anders H. Westergaard
20  Marie Vestergaard
21  Min Morfar
22  Min Mormor
23  Jens Riis

 

Mine Forældre

24  Mine forældre
25  Dorthea Ø. Jensen
26  Hans Østergaaard

 

 Bekendtskaber

 27  Line og P. Kr. på Egeriis
28  Markus Bjerre
29  Elise Konstantin Hansen
30  Olivia Holm Møller
31  Knud Agger
32  Acthon Friis
33  Valborg og Gudrun

 

Index 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sådan var deres liv

 

Kongensgaard

 

Uddrag fra La Cour's Danske gårde, bd. I s. 1152

Kongensgaard i Nørre -Nissum S., Skodborg H. ,Ringkøbing A., Postforb.: Nørre-Nissum. Nærmeste St.: Humlum. Gaarden ligger c. 1 Mil fra Lemvig. Dens nuv. Ejer er Hr. Mads Peder Jensen, som købte den 1904. Hr. M.P. Jensen er født 1852 og var gift med Maren Galsgaard født 1856, død 1895.

 

 

 

   Mads Peder Jensen

Kongensgaard ved 1900 tallet

 

Biografidata for Marie Vestergaard

Marie Vestergaard, f. Else Marie Jensen Sønderriis den 18. juli 1884, på „Sønderriis“ Venø, datter af Maren og Mads Peter Sønderriis Jensen.

I dagligtale bliver hun benævnt som Marie Vestegaard.

Hendes mor er født: Maren Kirstine Galsgaard Hansen, den 29. september 1856, og var fra Gørding. Hun var ved giftermålet tjenestepige i ”Sønderskov” Venø.

Hendes far er født: Mads Peder Jensen, den 23. november 1852. Han tillægger sig senere Sønderriis som efternavn.

M.P.J. Sønderriis, er søn af Else Riis og Jens Riis Pedersen af ”Gadegaard” i Venø by, som af forskellige årsager i 1862,  opfører ”Nygaard” – det nuværende ”Nørreriis” på det daværende Gadegaard jorde.

Gadegaard spredte jordarealer som ”Gadegaard” ”Sønderriis” og ”Nygaard” bliver ved flytning opdelt i to ejendomme ”Sønderriis” og det nuværende ”Nørrerriis” ligesom ”Gadegaard” så bliver nedlagt.

Jens Riis dør i 1883, enken Else Riis driver gården til 1880 hvor hun da tilskøder denne til sønnen Peder Kristian Staunstrup Jensen.

Samme år tilskøder hun ”Sønderris” til den ældste søn Mads Peter Jensen.

På Sønderiis får Maren og Mads Peter børnene: Hans Peter, David, Jens Riis, Else, Eva, Else Marie, Kirsten og Madsine.

Herved nævnte børn er nævnt ved kaldenavn.

Af børnene er kun Hans Peter, David, Else Marie og Kirsten som gifter sig. Heraf er kun Hans Peter og Else Marie som får børn.

 

For nu at kan holde alle børnene beskæftiget, samt give dem andre livs udfordringer end på Venø, mageskifter Mads Peder så ”Sønderriis” på Venø med ”Kongensgaard” i Nr. Nissum.

Børn og  ejendomsudstykninger på Venø, fortæller Mads Peder Jensen Sønderriis ved sine erindringer 

”Kongensgaard” hører under større og ældre gårde, og omtalt ved flere litt. kilder, hvorved enkelte ved uddrag herunder vises.

 

Uddrag fra La Cour's Danske gårde, bd. I

 

Sidste del fra "Større danske Landbrug"