Vestergaard Slægten

Mine Oldeforældre

1  Forside
2  Mine Rødder
3  Mine Oldeforældre
4  P.J.W. Erindringer
5  Resumé af erindringer
6  Jacob W. "Min Slægt"

 

Børn og Efterkommere

7  Nikolaj F.S Jensen
8  Søren Kjær Jensen
9  Jens Jensen Westergaard
10  Jacob Vestergaard Jensen
11  Anders H. Westergaard
12  Dorthea Jensen
13  Johannes Jensen
14  Mette Katrine Jensen
15  Peder Andreas Jensen

 

Mine Bedsteforældre og livet herved

16  Nørreriis
17  Venø - ø i Limfjorden 
18  Nørreriis - gennem tiderne
19  Anders H. Westergaard
20  Marie Vestergaard
21  Min Morfar
22  Min Mormor
23  Jens Riis

 

Mine Forældre

24  Mine forældre
25  Dorthea Ø. Jensen
26  Hans Østergaaard

 

 Bekendtskaber

 27  Line og P. Kr. på Egeriis
28  Markus Bjerre
29  Elise Konstantin Hansen
30  Olivia Holm Møller
31  Knud Agger
32  Acthon Friis
33  Valborg og Gudrun

 

Index 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sådan var deres liv

 

Sønderriis - på Venø

 

 

Sønderriis omkring 1890 - Stuehuset, med de to skorstene, er endnu i bevaring (2009)

 

Sønderriis blev i 1884 fødehjem for min mormor Else Marie Sønderriis, gift Vestergaard. Da Sønderriis er omtalt i Mads Peder Jensen Sønderriis's erindringer, omtales den ikke nærmere herved.

Oldebarn af Mads Peder Jensen Sønderris, Elna Falk, f. Sønderriis, har i 2009 udgivet en fyldestgørende slægtsbog over Sønderris Slægten. For denne slægtsbog beskriver hun sådan:

 Bogen ”Slægtsminder 1668-2008, Sønderriis” er på 220 sider og med mere end 300 billeder.

 For bogens indhold, er der draget udganngspunk ved mine bedsteforældre Hans Peder Jensen Sønderriis og Ane Elisabeth Vestergaard, som udførte sine livsgerninger i  "Dronninggaard” Nr. Nissum, som de opførte i 1908. 

 Elna Falk, født Sønderriis, er af næste generation født i "Dronninggaard”

Hans Peder Jensen Sønderriis, født i 1880, er den første i Danmark som er døbt Sønderriis

Ane Elisabeth, født Pedersen 1881, i ”Vestergaard”, Vinding ved Sørvad.

 

 

 

Forord for ”Slægtsminder 1668-2008, Sønderriis”

 

Forord.

En slægtsbog er, som navnet siger, en bog om slægten, men det er også en bog, man aldrig bliver færdig med. Man vil altid kunne finde nye oplysninger om familien tilbage i tiden eller ud til siderne, der er nogle, der dør eller nogle, der bliver født. Der vil altid være fejl eller mangler, der kan rettes eller tilføjes.

 Jeg har valgt at stoppe med de oplysninger, jeg havde ved udgangen af 2008 

 Politikeren I.C. Christen skal have sagt: ”Det er en ringe slægt, der ikke har slægtsminder. Men den mand og den slægt, som ikke vil værne om sine minder, så de kan gå videre til børn og børnebørn, er endnu ringere.”

 Jeg har først og fremmest skrevet bogen, fordi jeg syntes det var sjovt, men måske har det også ligget lidt i baghovedet, at de gamle historier og historierne om de gamle ikke måtte gå tabt for efterslægten.

 Egentlig ville jeg renskrive og genfortælle min oldefar, Mads Peder Jensen Sønderriis´ erindringer, men det greb om sig, og jeg blev bidt af det. Jeg har brugt hans tekst, hvad jeg har fået fortalt, og hvad jeg kan huske. Jeg har fortalt det på den måde, som jeg har oplevet familien.

 Næsten alle vore forfædre har været bønder. Jeg har beskrevet flere af de gårde, hvor de har levet, mange af dem eksisterer endnu.

 Det har været sjovt og spændende

- at se de steder, hvor de har boet og slidt for føden og for at opfostre de kommende slægtled,

- at besøge de kirker, hvor de er døbt og gift,

- og at gå rundt på de kirkegårde, hvor de ligger begravet. En del gravsteder findes endnu.

 Jeg har næsten følt, at jeg har lidt del i de herregårde, hvor de har gjort hoveriarbejde, det drejer sig især om Nr. Vosborg og Rysensten, på Venø havde de ikke hoveriarbejde.

 Alt det er der kommet en bog ud af på 200 sider. Den beskriver slægten i mere end 300 år, og omtaler over 1000 personer. Nogle er kun nævnt, andre er der fortalt mere om. Der er ca. 300 billeder mange i farver.

Jeg vil slutte med at takke alle, der har ydet bidrag til bogen.

 

Elna Falk

født Sønderriis