Vore fødehjem:

"Borbjerggaard" - Venø

"Birkholm" - Tvis

 

Chr. sider

Velkomstside
Chr. profil

3 Sådan er vi bare

 

Mine beskrivelser

4 Mine Rødder og øvrige beskrivelser
5 Østergaard Slægten

6 Vestergaard Slægten

7 Et fortids folkefærd kommer til Venø

 

Slægtesepoken på Venø 1832 - 2002

8 Fra Flynder til Venø 1830
9 Staunstrup i Flynder sogn
10 Maren Jensdatter vandrer til Blidstrup 1799

11 Eva Marie Anthonisdatter

12 Om Slægten i Nørskov
13 Nørskov fortsat

14 Nye tider

 

Artikelserie: Medieudgivet 2002

15 Et fortidsfolkefærd kom til Venø
16 Vestergaard Slægten - Nørskov og Nørrerriis
17 Kirkebeskrivelse og den gale præst

18 Lidt fra fødehjemmet "Borbjerggaard"

 

Venø  Kirke:    Danmarks mindste

19 Birtheline og Peder Kr. Staunstrup Jensen
20 Kirken igennem tiderne - side 1

21 Kirken igennem tiderne - side 2

 

Fortidsforekomster på Venø

22 Drukneulykke på Venø 1744
23 Biografi: Den gale præst på Venø
24 Dokument af 1832

25 Tordenskjold stod Fadder

 

Dette blev mit liv Christian

26 Fødehjem på Fødeø
27 Mine år 1946 - 1958
28 Foto siden
29 Min værnepligtstid 1954-55

30 Mine år på jernstøberi

 

Ella sider

31 Velkomstside
32 Ella igennem ungdomsårerne
33 Ella hende hjem og rødder
34 Mine forældre
35 Mergelbane i Tvis
36 Mine bedsteforældre
37 Slægtssamvær 2005

38 Slægtssamvær 2006 og øvrige

 

Set & sket 2005

39 Venøborgturen 2005

 

Hjemmeside info

40 Links og geografiske stedlinks
41 Gæstebog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Ella og Christians sider

 

 

Dette blev vort liv

Ligeledes med optegnelse over vore rødders liv - virke og gøremål

Velkommen til vore sider

hvor er sket meget gennem årerne

- siden vore første stævnemøder 1955

Flere rejsebeskrivelser herved:  Sådan er vi bare

 

Ved dette blev vores liv

 

Velkommen til at besøge vores hjemmeside over "Dette blev vort liv", som i hovedtræk er med uddrag af beskrivelse over egne og vore rødders liv, virke og gøremål igennem tiderne.

Som sådant - gør mange det ligeså, men der er mange måder at gøre det på.
Vore forskellige beskrivelser har ikke med slægtsforskning at gøre, men er udelukkende ved beskrivelse ud fra efterladte kildematerialer igennem flere slægtled, som bl.a. en efterladt brevsamling, samt øvrigt efterladenskaber og lidt muntlige overleveringer af ældre slægtninge.

Forfædres efterladenskaber og smånotater, betragter vi som værende budskaber til eftertiden, for at fortælle om livet i fortiden - som da var nutid.

Oplysningskilde for senere efterforskning: Flere slægtsforskere har været behjælpsomme for indsamling af oplysninger fra kirkebøger og folketællinger. - Tak for det!


God fornøjelse!
Ella og Chr. Østergaard Jensen

 

Vore Profiler:
        Ella
          Chr
          Sådan er vi bare

Fortids fakta: 

Drukneulykke på Venø 1744
Dokument af 1832
Tordenskjold stod fadder

Flere gode sider:
Eva Marie Anthonisdatter     Mindeplade over Eva Marie Anthonisdatter
Staunstrup i Flynder Sogn
Vandreturen til Blidstrup 1799

Hele biografien: Den gale præst    Efterforskning for Johannes Bakkes endeligt

   

  Livet hos vore rødder - - giver stof til eftertanke

  Mon nu også - "de gode gamle dage" - var så gode endda

  Vore Rødder var et slidsomt folkefærd - som på ingen måde stillede store krav. Men var gerne opsøgende efter nye udfordringer som ikke i alle tilfælde blev nogen dans på roser, ved deres liv at leve:
  "Livet som givet"

   

  Geografiske stedlinks:
  Sønderskov, Venø
  Nørreriis, Venø
  Vestergaard Slægten - fra Fabjerg egnen
  Sønderriis Slægten - fra Flynder egnen
  Østergaard Slægten - fra Horsbjergvej 32, Lindet

   

  Ved sådan blev deres Liv:
  Et fortidsfolkefærd kommer til Venø
  Venø kirke igennem tiderne

  Vestergaard slægten - ikke opdateret efter 1990
  Østergaard slægten - ikke opdateret  efter 1996

  cd-rom over Østergaard Slægten, indgivet til Lokalarkivet i Give

   

  Egne Erindringer:
  Fødehjem på Fødeø 1934 – 1946
  Mine år i Ll. Uhrlund 1946 – 1958
  Min værnepligtstid: - Brigadesoldat i Tyskland 1954-55
  Mine år på jernstøberi – 1970 -1996

  Index