Vore fødehjem:

"Borbjerggaard" - Venø

"Birkholm" - Tvis

 

Chr. sider

Velkomstside
Chr. profil

3 Sådan er vi bare

 

Mine beskrivelser

4 Mine Rødder og øvrige beskrivelser
5 Østergaard Slægten

6 Vestergaard Slægten

7 Et fortids folkefærd kommer til Venø

 

Slægtesepoken på Venø 1832 - 2002

8 Fra Flynder til Venø 1830
9 Staunstrup i Flynder sogn
10 Maren Jensdatter vandrer til Blidstrup 1799

11 Eva Marie Anthonisdatter

12 Om Slægten i Nørskov
13 Nørskov fortsat

14 Nye tider

 

Artikelserie: Medieudgivet 2002

15 Et fortidsfolkefærd kom til Venø
16 Vestergaard Slægten - Nørskov og Nørrerriis
17 Kirkebeskrivelse og den gale præst

18 Lidt fra fødehjemmet "Borbjerggaard"

 

Venø  Kirke:    Danmarks mindste

19 Birtheline og Peder Kr. Staunstrup Jensen
20 Kirken igennem tiderne - side 1

21 Kirken igennem tiderne - side 2

 

Fortidsforekomster på Venø

22 Drukneulykke på Venø 1744
23 Biografi: Den gale præst på Venø
24 Dokument af 1832

25 Tordenskjold stod Fadder

 

Dette blev mit liv Christian

26 Fødehjem på Fødeø
27 Mine år 1946 - 1958
28 Foto siden
29 Min værnepligtstid 1954-55

30 Mine år på jernstøberi

 

Ella sider

31 Velkomstside
32 Ella igennem ungdomsårerne
33 Ella hende hjem og rødder
34 Mine forældre
35 Mergelbane i Tvis
36 Mine bedsteforældre
37 Slægtssamvær 2005

38 Slægtssamvær 2006-07

 

Set & sket 2005

39 Venøborgturen 2005

 

Hjemmeside info

40 Links og geografiske stedlinks
41 Gæstebog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maren Jensdatter vandrer til Blidstrup

 

 

Dette blev vort liv

Ligeledes med optegnelse over vore rødders liv - virke og gøremål

 

Maren Jensdatter vandrer til Blidstrup 1799

 

Måtte vandre langt for at låne penge

  Om et sådant vandretur fortæller min oldefar Mads Peder Jensen Sønderriis i sine erindringer, hvorledes hans farmor, min tiptipoldemor Maren Jensdatter i 1799 vandrede fra Flynder til Herregården Blidstrup på Mors, for ved dennes ejer, som var herremanden Jens Christensen Staunstrup Riis, for at låne penge til et generationsskifte af Staunstrup i Flynder.

  Jens Christensen Staunstrup Riis var en god og rig mand som havde ry for, gerne ville hjælpe værdigt trængende folk i pengenød, og lånte herfor Maren Jensdatter det pengebeløb hun havde behov for og var gået den lange tur for at låne.

  Under denne besøg kunne Jens Christensen Staunstrup Riis se, at Maren ventede barn, som han for sin behjælpsomhed så forlangte, at såfremt dette barn blev et drengebarn så skulle lade denne døbe med mellemnavnet Riis.
  Det fødte barn blev et drengebarn, Maren holdt sit løfte og døbte ham med navnet Jens Riis Pedersen

MPJS erindringer:Mellemnavnet RIIS - indføres fra Mors

Staunstrupperne i Blidstrup.
  Kirkebøgerne i Flynder, hvoraf første Kirkebog begynder i 1690, er man herved på årstal med Staunstrupperne i Blidstrup, som jo også kommer fra Flynder. Herved har der sikkert været et broderslægtsbånd imellem Staunstrupperne i Flynder og dem i Blidstrup.
  Ligeledes er der mange flere Staunstrupper som fortoner sig i mørket i Flynder Kirkebøgerne, som kun professionelle kirkebogslæsere kan tyde originaler af.

 


 

Biografiuddrag over Staunstrup Riis genealogien i Blidstrup


Jens Christensen Staunstrup: Foreliggende oplysninger om ham.
  Født: ca. 1660 i Flynder, Skodborg, Ringkøbing.

  Han var gift med Johanne Larsdatter Sandbech
  Født: ca. 1670 i Sandbæk, Flynder Sogn

  Johanne Larsdatter Sandbechs far hed Lars Jensen og var født ca. 1625 i Sandbæk, Flynder sogn. Han er det ældst kendte medlem af slægten. Hustru ukendt.

  Jens Christensen Staunstrup var far til nedenstående Christen Jensen Staunstrup Riis.
  Jens Christensen Staunstrup bar navnet Staunstrup efter den gård han havde i fæste, i Flynder sogn. Gården Stavnstrup er nævnt i Tingbogen 1685 i en mindre sag. 1 Staunstrup var på 7,24 tdr. hartkorn og med 43,5 tdr. land under plov. Hørte under herregården Bækmark
.
Christen Jensen Staunstrup Riis
  Født: 21 jun 1709 i Staunstrupgård, Flynder, Skodborg, Ringkøbing. Døbt: 25 aug 1709 i Flynder kirke Død: 1782 i Herregården Blidstrup. Begravet: 26 feb 1782 i Herregården Blidstrup. Stilling: Skøde på gården Helleriis i Søndbjerg sogn

  Biografi uddrag
  Født på Staunstrupgård (under Bækmarks gods) i Flynder sogn. Som mand boede han først på Flyndergård i Flynder sogn fra 1737 til 1750, idet han 21. august 1750 købte Helleriis i Søndbjerg sogn på Thyholm, hvortil han samme år flyttede med fripas fra Bækmarks gods. Helleriis var på 9 tdr. 4 skp. 3 fjdk., 1 album hartkorn og havde en besætning af 8 heste, 6 køer, 4 stude, 4 ungfæ og 50 får.

  Den 14. maj 1756 fik han og hans hustru, Maren Christensdatter, bevilling for den længstlevende til at "sidde i uskiftet bo". Han boede endnu på Helleriis den 26. april 1762, da han solgte vejrmøllen, og samme år solgte han Helleriis, efter hvilken gård han antog navnet RIIS.

Hustru: Maren Christensdatter
  Født: 1713. Død: 1793 i Blidstrup, Morsø Sønder, Thisted. Begravet 18 apr 1793 i Blidstrup kirkegård.

Børn af Maren Christensdatter og Christen Jensen Staunstrup Riis:

1. Jens Christensen Staunstrup Riis.
  Født: 30 jan 1739 i Flynder. Død: 1804 i Blidstrup, Morsø Sønder, Thisted. Stilling: Godsejer, Overtog herregården Blistrup efter faderen.
  Var ham som Maren Jensdatter vandrede til i 1799, for at låne penge.

2. Mette Christensen Riis
  Født: Ca. 1741
3. Johanne Christendatter Staunstrup Riis
  Født: 1743 i Flynder.

  Oplysninger om Johanne Christendatter Staunstrup Riis
  Iflg. FT 1787 er hun enke efter andet Egteskab (skal måske være efter første ægteskab). Hun er på Sønderschou. Johannes Bakke, bor hos hende, 30, ugift, suspenderet sognepræst på Venø (Den gale Præst på Venøe)
  Vedr. hendes ægteskaber og tiden på Sønderskov, Venø, fremkommer ved nedenstående oplysninger: Sønderskov på Venø – de skiftende ejere

4. Christen Christensen Staunstrup Riis
  Født: 24 jun 1748 i Flynder, Skodborg, Ringkøbing. Død: 14 mar 1821 i Nygård, Vejerslev, Mors Sønder, Thisted. Begravet: 23 mar 1821 i Vejerslev kirke. Stilling: Gårdejer i Vejerslev Nygård, Vejerslev Sogn.
5. Anne Christensdatter Riis
  Født: 1750 i Flynder, Skodborg, Ringkøbing. Død: 16 maj 1837 i Moutrup, Blidstrup, Morsø Sønder, Thisted
6. Christian Christensen Staunstrup
  Født: 1754 på Helleriis i Søndbjerg, Refs, Thisted Stilling: gårdejer.
7. Kirsten Christensen Riis
  Født: 1755 på Helleriis


Folketælling: Sønderskov Venø 1787

Iflg. FT 1787 over samtlige personer i husstanden, ringkoebing, Skodborg, Venø, Venøe, Sønderschou, 2. Familie, FT-1787, A4337
  Johannes Bakke, 30 år,ugift, Suspenderet Sogne Præst Den gale Præst
  Johanne Christensdatter, 44 år, enke, Madmoder Gaardfæsterske
  Peder Christian, 9 år, ugift, Barn af første Egteskab
  Else Johanne, 6 år, ugift, Barn af første Egteskab
  Anders Christensen, 28 år, ugift, Tienestefolk
  Peder Pedersen, 24 år, ugift, Tienestefolk
  Christopher Christensen, 15 år, ugift Tienestefolk
  Christen Christensen, 14 år, ugift, Tienestefolk
  Mette Michelsdatter, 24 år, ugift, Tienestefolk
  Anne Jensdatter, 20 år, ugift, Tienestefolk
  Else Johane Sørensdatter, 73 år, enke, Opholdende


Sønderskov på Venø - de skiftende ejere:

  Søren Larsen, gårdens første fæster u. Volstrup (Jørgen Elper Hansen, side 25) g.m. Ingeborg? (KB 1751: faddere) søn af Eller Lars Sørensen (se HÅB 1947 - Matriklen 1664)
  1739 Jeppe Knudssøn Sønderskov g. m. Else - får fæstebrev på gården (kilde: KB 1745 - faddere v. Magdalene Nørskov's dåb)
  1766 Jeppe Knudssøn får tilladelse til at overlade fæstet til sin brorssøn, Christen Christensen Korsgaard g.m. Johanne Christensdatter (f. o. 1743)
  C. C. Korsgaard var Søn af den store Jordbesidder i Søndbjerg-Odby: Christen Knudsen, der bl. a. ejede "Ballegaard","Korsgaard" og ca. 10 andre Gaarde i Sognene.
  Johanne er datter af Chr. J. Staunstrup, en anden stor Jordbesidder, og deres Søn, Jeppe Christensen Korsgaard, blev omkring 1780 ejer af "Vestergaard" i Søndbjerg (nu N. Brogaards Gaard). (Kilde: A. Gadegaard: Gaarde i Søndbjerg Sogn. Deres Ejere og Brugere i: Historisk Årbog for Thisted Amt, 1933)

  Deres børn:
  Jeppe Christensen Korsgaard, f. 1762 - blir ejer af Vestergaard i Søndbjerg o 1780
  Mette, f. 1769
  Hans Peder Christian, f. 1778
  Mette Maria, f. 1779
  Søren f. 1780
  Else Johanne f. 1781

  ? Christen Christensen dør e.1780
  ? Johanne Christensdatter bliver gift 2. gang
  FT 1787 Johanne Christensdatter. Enke efter 2. ægteskab, 44 år. (Anders Christensen, f. 1759, tjener her) gårdfæsterske
  KB 1788 Johanne Christensdatter bliver gift med Anders Christensen den 6.5.1788 - Hans 1. ægteskab.
  ? Johanne Christensdatter dør
  ? Else Johanne Sørensdatter f. 1714 - hendes mor/svigermor - dør
  1796 Anders Christensen køber Sønderskov på auktion d. 7. jan. i Lemvig. Pris: 1300 rdl. (Kilde: J.E.)
  FT 1801 Anders Christensen (Anders Sønderskov) g. m. Maren Chatrine Jensdatter (KB: Marie Katrine)
  selvejer, gårdbeboer. - Hans 2. ægteskab.
  ? Vielsen

  1812 Anders Sønderskov byggede nyt stuehus efter en brand
  KB 1826 Efter Marie Katrines død (8.4.1826) gifter Anders sig den 26.12.1826 med Eva Marie Anthonisdatter som er tjenestepige på Sønderskov - Hans 3. ægteskab.
  KB 1830 Anders Sønderskov dør den 1.1.1830.

  Eva Marie får 2 uægte børn medens hun opholder sig på Sønderskov:
  1814 Mariane Larsdatter. (KB: ved hendes konf. 1828 - steddatter af Anders
  Christensen Sønderskov).
  1819 Jens - Til barnefader er udlagt Jens Chr. Poulsen (Anders Christensen Sønderskovs brorssøn, som opholdt sig på Sønderskov).

  KB 1831 Eva Marie Anthonisdatter bliver gift med Jens Riis den 31.03.1831. Han er født i Staunstrup, Flynder sogn og kom til gården som tærsker.
  FT 1834 Jens Riis & Eva Marie Anthonisdatter, som overdrager gården til Mariane (datter af Eva Marie Anthonisdatter - født udenfor ægteskab) og hendes mand i begyndelsen af 1840'erne. De beholder kun gården kort tid. - Jens Riis og Eva Marie flytter til Gadegården. Eva Marie dør den 3.11.1849 og Jens Riis gifter sig den 12. april 1852 med Else Madsdatter (Nørskov) - datter af Mads Andersen Nørskov. (Kilde: Mads Peter Jensen Sønderriis' erindringer og Hardsyssels Årbog, 1925).

  FT 1845 Poul Christian Poulsen, f. 1813, g.m. Anne Cecilie Christensen Kiær, f. 1822 i Vejerslev
  Han er søn af Poul Henrichsen Lyhne, Bromsgaard, Dybe sogn. Ringkøbing Amt (FT 1834)
  Moderen er Mette Margrethe Poulsdatter
  FT 1850 Som 1845
  FT 1890 Forvaltes af Carl Peter Theodor Rasmussen
  1897 Markus Bjerre

  Eva Marie Anthonisdatter
  Else Madsdatter
  Jens Riis Pedersen


  Opdateret 3 oktober 2007

Se Egon Staunstrups oplysende hjemmeside med folketællinger og kirkebogafskrifter, for opbygning af slægtstræ over Staunstrup i Flynder.

Egon Staunstrup