Vore fødehjem:

"Borbjerggaard" - Venø

"Birkholm" - Tvis

 

Chr. sider

Velkomstside
Chr. profil

3 Sådan er vi bare

 

Mine beskrivelser

4 Mine Rødder og øvrige beskrivelser
5 Østergaard Slægten

6 Vestergaard Slægten

7 Et fortids folkefærd kommer til Venø

 

Slægtesepoken på Venø 1832 - 2002

8 Fra Flynder til Venø 1830
9 Staunstrup i Flynder sogn
10 Maren Jensdatter vandrer til Blidstrup 1799

11 Eva Marie Anthonisdatter

12 Om Slægten i Nørskov
13 Nørskov fortsat

14 Nye tider

 

Artikelserie: Medieudgivet 2002

15 Et fortidsfolkefærd kom til Venø
16 Vestergaard Slægten - Nørskov og Nørrerriis
17 Kirkebeskrivelse og den gale præst

18 Lidt fra fødehjemmet "Borbjerggaard"

 

Venø  Kirke:    Danmarks mindste

19 Birtheline og Peder Kr. Staunstrup Jensen
20 Kirken igennem tiderne - side 1

21 Kirken igennem tiderne - side 2

 

Fortidsforekomster på Venø

22 Drukneulykke på Venø 1744
23 Biografi: Den gale præst på Venø
24 Dokument af 1832

25 Tordenskjold stod Fadder

 

Dette blev mit liv Christian

26 Fødehjem på Fødeø
27 Mine år 1946 - 1958
28 Foto siden
29 Min værnepligtstid 1954-55

30 Mine år på jernstøberi

 

Ella sider

31 Velkomstside
32 Ella igennem ungdomsårerne
33 Ella hende hjem og rødder
34 Mine forældre
35 Mergelbane i Tvis
36 Mine bedsteforældre
37 Slægtssamvær 2005

38 Slægtssamvær 2006-07

 

Set & sket 2005

39 Venøborgturen 2005

 

Hjemmeside info

40 Links og geografiske stedlinks
41 Gæstebog

 

Om beskrivelse af min fødehjem på fødeø

 

 

Dette blev vort liv

Ligeledes med optegnelse over vore rødders liv - virke og gøremål

 

Mine erindringer 1934-46

 

Over min fødehjem "Borbjerggaard" på Venø
  Denne beskrivelse er et ret fyldestgørende egen erindringsbeskrivelse over mit fødehjem "Borbjerggaard" på Venø i tiden 1934-1946.

  Da jeg under beskrivelse heraf, er gået en del i dybden over den tids dagligdag ved et øsamfund, er det herfor bleven til et større beskrivelse på omkring 100 ark A4 beskrevne sider.


Bygninger på "Borbjerggaard"
  Mit fødehjem Borbjerggaard var på den tid en vinkelbygget ejendom, opført i 1887. Der var kreaturstald og stuehus i det øst/vestlige fløj, og lade i det nord/sydlige fløj.

  Stuehuset var op til vindueshøjde opført af kampesten, med mursten imellem vinduer. Taget var stråtag.

  Ladebygning var opført dels af støbt betonmur og mursten. Taget var bølgeplade.
  På taget af ladebygning var mølle som drivkraft for tærskeværk mm.


Fjordfiskeri fra strand
  Fra Borbjerggaard strand dyrkede tidligere ejer af Borbjerggaard, fjord- og bundgarnsfiskeri. Der var ved stranden herved et redskabshus, som far senere overtog efter fiskernes flytning til Venø havn.


Naboer, husdyr, markarbejde og maskiner hertil
  Herudover har jeg meget nøje omtalt det daglige liv, med markbehandling og den tids maskiner.

  Ligeledes har jeg given en nøje omtale af husdyrene, planteavl, mergeludkørsel, skovdrift osv.
  Samtlige naboer til Borbjerggaard, får også en ord med på vejen.


Mine Rødder på Venø
  Herudover har jeg så beskrevet mine rødder, som igennem tiderne har haft deres gøremål på "Gadegaard" i Venøby. "Nørreriis" - "Sønderriis" og "Egeriis".

  Vedrørende disse kan jeg ikke herved beskrive, da det har været et folkefærd som har levet deres liv med virke og gøremål på en måde, som jeg godt tør nævne for værende et stykke egen kulturhistorie.


Transport til fastland og øens telefonforbindelser
  Mine erindringe fortæller også om den tids forbindelse med fastlandet, såvel sejltransport som telefonforbindelse. Af telefoner var på hele øen ca. 8-10 stykker, som man kunne søge for opringninger til fastlandet.


Der bygges nyt stuehus
  I 1942 blev det nuværende stuehus på Borbjerggard bygget og kostede en formue som jeg mener have hørt af 8.000 kr.

  Hjemtransport af mursten hertil var en specielt oplevelse, da de med fiskebåd blev afhentet ved Gyldendal Teglværk, og på standen ved Borbjerggaard, blev stenene omlæsset flere gange som først var til en mindre båd og herefter på en stivvogn, som blev slæbt ud i vandet, og slæbt i land af heste.


Vedr. denne beskrivelse
  Begrundelse for at jeg nu har nedfældet dette er, at jeg ikke tidligere har hørt personlige og private erindringer fra Venø, som omhandler befolkningers dagligdag, med de recurser som da var til rådighed for at klare, til dagen og vejen.

  Min beskrivelse er indsat med en del gamle billeder fra dengang og tidligere, er nu færdig og kan udgives på et Cd-rom.
  Jeg har overvejet bogudgivelse heraf, men midler er ikke til rådighed herfor, men måske - en sponsor melder sig på bane..............

Hele erindringsbeskrivelse kan nu ses herved: