Vore fødehjem:

"Borbjerggaard" - Venø

"Birkholm" - Tvis

 

Chr. sider

Velkomstside
Chr. profil

3 Sådan er vi bare

 

Mine beskrivelser

4 Mine Rødder og øvrige beskrivelser
5 Østergaard Slægten

6 Vestergaard Slægten

7 Et fortids folkefærd kommer til Venø

 

Slægtesepoken på Venø 1832 - 2002

8 Fra Flynder til Venø 1830
9 Staunstrup i Flynder sogn
10 Maren Jensdatter vandrer til Blidstrup 1799

11 Eva Marie Anthonisdatter

12 Om Slægten i Nørskov
13 Nørskov fortsat

14 Nye tider

 

Artikelserie: Medieudgivet 2002

15 Et fortidsfolkefærd kom til Venø
16 Vestergaard Slægten - Nørskov og Nørrerriis
17 Kirkebeskrivelse og den gale præst

18 Lidt fra fødehjemmet "Borbjerggaard"

 

Venø  Kirke:    Danmarks mindste

19 Birtheline og Peder Kr. Staunstrup Jensen
20 Kirken igennem tiderne - side 1

21 Kirken igennem tiderne - side 2

 

Fortidsforekomster på Venø

22 Drukneulykke på Venø 1744
23 Biografi: Den gale præst på Venø
24 Dokument af 1832

25 Tordenskjold stod Fadder

 

Dette blev mit liv Christian

26 Fødehjem på Fødeø
27 Mine år 1946 - 1958
28 Foto siden
29 Min værnepligtstid 1954-55

30 Mine år på jernstøberi

 

Ella sider

31 Velkomstside
32 Ella igennem ungdomsårerne
33 Ella hende hjem og rødder
34 Mine forældre
35 Mergelbane i Tvis
36 Mine bedsteforældre
37 Slægtssamvær 2005

38 Slægtssamvær 2006-07

 

Set & sket 2005

39 Venøborgturen 2005

 

Hjemmeside info

40 Links og geografiske stedlinks
41 Gæstebog

 

Vedr. beskrivelse af et fortids folkefærd som kommer til Venø

 

 

Dette blev vort liv

Ligeledes med optegnelse over vore rødders liv - virke og gøremål

 

Et fortidsfolk kom til Venø

 

 

Slægtsepoken på Venø begynder år 1832

  Et fortids folkefærd kommer til Venø, er rødder til Sønderriis Slægten, hvoraf min mormor er efterkommer. Min beskrivelse er derfor ikke en beskrivelse af Sønderriis Slægten, men i hovedtræk kun for rødder dertil.

  Min tipoldefar Jens Riis Pedersen, f. 1799 i "Staunstrup" Flynder, kom til Venø i 1832 hvor han gifter sig med enken Eva Marie Anthonisdatter på "Sønderskov" Venø.


Begynder i "Sønderskov" på Venø 1832
  Efter få år i "Sønderskov" køber de "Gadegaard" i Venø by og flytter hertil, hvor Jens Riis bliver enkemand i 1849.

  Viborg Domsogns Kirkebog og en senere efterforskning viser, at Eva Marie Anthonisdatter er født i Viborg i 1779, og broderen var skomagermester Anthoni Forsteher med et senere antaget efternavn, Viborg. Han bosatte sig i Lemvig.
  Deres far var tysk, katolsk lejesoldat og regimentsskræder Anthon Forsteher, som døde i Skive, 33 år gammel. Eva Marie, som døde i 1849, blev 70 år gammel.

  Jens Riis køber Venøs konge, kirke, korn og kvægtiende fra "Wolstrup".


Om Eva Marie:
Jens Riis får sit andet ægteskab
  Jens Riis gifter sig igen i 1852 med Else Madsdatter fra "Nørskov" på Venø. Da Else var ked af at bo i det forblæste Venø by, opførte de herfor på Gadegaards jorde, ejendommen "Nygaard" - det nuværende "Nørreriis".

  Ved giftermålet med Else Madsdatter, får hun i medgift et større hedeareal fra sit fødehjem ”Nørskov” strækkende fra vestfjord til østfjord, hvorpå det nuværende Venøborg ligger. Dette jordareal blev senere opdelt imellem Nørreriis og Sønderriis, som da ejedes af Jens Riis sine to sønner Peder Kr. Jensen og Mads Peder Jensen Sønderriis.

  Gravsteder for Else og Jens Riis er endnu at finde ved sydsiden på Venø kirkegård, hvorpå er rejst støbte jernkors med deres navne.

  Af ægteskabets 4 børn, var to overlevende sønner hvoraf den ene Peder Kr. Staunstrup Jensen får ejendommen "Nørreriis" - og den anden Mads Peder Jensen Sønderriis får ejendommen "Sønderriis" - som Jens Riis fortsat var ejer af, ved fraflytning fra "Sønderskov" til "Gadegaard".


Mageskifter "Sønderriis" på Venø med "Kongensgaard" i Nr. Nissum
  Mads Peder Jensen Sønderriis mageskifter senere "Sønderriis" med "Kongensgaard" i Nr. Nissum.


Denne beskrivelse af "Et fortids folkefærd kommer til Venø" samt beskrivelse af Venø kirke, kan i begrænset omfang, udstedes på Cd-rom.

Opdateret 19.juli 2007