Vore fødehjem:

"Borbjerggaard" - Venø

"Birkholm" - Tvis

 

Chr. sider

Velkomstside
Chr. profil

3 Sådan er vi bare

 

Mine beskrivelser

4 Mine Rødder og øvrige beskrivelser
5 Østergaard Slægten

6 Vestergaard Slægten

7 Et fortids folkefærd kommer til Venø

 

Slægtesepoken på Venø 1832 - 2002

8 Fra Flynder til Venø 1830
9 Staunstrup i Flynder sogn
10 Maren Jensdatter vandrer til Blidstrup 1799

11 Eva Marie Anthonisdatter

12 Om Slægten i Nørskov
13 Nørskov fortsat

14 Nye tider

 

Artikelserie: Medieudgivet 2002

15 Et fortidsfolkefærd kom til Venø
16 Vestergaard Slægten - Nørskov og Nørrerriis
17 Kirkebeskrivelse og den gale præst

18 Lidt fra fødehjemmet "Borbjerggaard"

 

Venø  Kirke:    Danmarks mindste

19 Birtheline og Peder Kr. Staunstrup Jensen
20 Kirken igennem tiderne - side 1

21 Kirken igennem tiderne - side 2

 

Fortidsforekomster på Venø

22 Drukneulykke på Venø 1744
23 Biografi: Den gale præst på Venø
24 Dokument af 1832

25 Tordenskjold stod Fadder

 

Dette blev mit liv Christian

26 Fødehjem på Fødeø
27 Mine år 1946 - 1958
28 Foto siden
29 Min værnepligtstid 1954-55

30 Mine år på jernstøberi

 

Ella sider

31 Velkomstside
32 Ella igennem ungdomsårerne
33 Ella hende hjem og rødder
34 Mine forældre
35 Mergelbane i Tvis
36 Mine bedsteforældre
37 Slægtssamvær 2005

38 Slægtssamvær fra 2006 og efterfølgende

 

Set & sket 2005

39 Venøborgturen 2005

 

Hjemmeside info

40 Links og geografiske stedlinks
41 Gæstebog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mine bedsteforældre

Karen Kirstine og Søren Peder Hansen 

Maren og Laust Jørgensen

 

Dette blev vort liv

Ligeledes med optegnelse over vore rødders liv - virke og gøremål

Farfar og Farmor

Karen Kirstine og Søren Peder Hansen

Over farmor og farfar skriver Skive Folkeblad den 25.11.1934, vedrørende deres guldbryllup den 25. november 1934.

Onsdag den 25. november kan to af Hedopdyrkningens Pionerer fra Feldborg Hede, Søren Peter Hansen og Hustru, der nu bor i Holstebro, fejre deres Guldbryllup.

Guldbruden, Karen Kirstine Kristensen, er født i Ejsing og Guldbrudgommen i Aulum den 30. april 1857. Medens han tjente i Birk i Mejrup, lærte han og hans hustru hinanden at kende. De blev gift den 25. november 1884, og kom til at bo på Lergrav mark i Aulum, hvor de her købte en lille ejendom. Her boede de et par år, hvorefter de solgte ejendommen og købte hedeejendom ud i Feldborg. Her kom de til at bo i 38 år. Og de var med til at tage de første brydsomme tag med opdyrkning og kultivering af Feldborg Hede.

Da guldbrudeparret overtog ejendommen i Feldborg, lå så godt som hele arealet hen som uopdyrket hede og mosestrækninger. Der havde været opdyrket et par agre nærmest huset. Men det var igen bleven til hede, og lyngen groede lige ind til dørene. Huset var kun en faldefærdig rønne, og af besætning fandtes kun en ko, der ikke var megen større end en ged. Hele ejendommen med bygninger og besætning kostede da heller ikke mere end 1300 kr.

I begyndelsen var der ikke nogen indtægt ved en sådan ejendom. Den tog tværtimod penge. Men så måtte Søren Peter Hansen ligesom de andre hedenybyggere ude på Feldborg Hede ty til arbejdet ude i statsplantagerne. Ved stor flid og sparsommelighed lykkedes det omsider at få samlet så mange penge fra, at der blev råd til at købe en stud, og så kunne han begynde at opdyrke ejendommen, men det var træls og slidsomt arbejde.

I 1892 havde Søren Peter Hansen fået samlet så mange penge fra, at kunne opføre et nyt Fæhus og ombygge halvdelen af ladebygningen. Samtidig blev der råd til anskaffelse af et par gode jydske heste, og nu kom der rigtig gang i hedeopdyrkningen. I begyndelsen af århundredet begyndte der at blive efterspørgsel efter mosetørv. Før den tid havde man fortrinsvis anvendt hedetørv til brændsel - de såkaldte "Træk". Det viste sig, at der i Søren Peter Hansens mose fandtes en mængde tørv - og det var de bedste tørv i Feldborg mose, nemlig de såkaldte kultørv. Han solgte nu en mængde tørv hvert år til både Skive og Holstebro, som var en god indtægtkilde.

I 1908 byggedes et nyt stuehus, og det sidste stykke af ladebygningen opførtes i 1909. Det gik nu rask fremad med hedeopdyrkningen, og til sidst var så at sige det hele opdyrket og forvandlet til ager- og kornmarker.

I 1924 byttede de ejendommen bort med en mindre ejendom i Nørre Felding, og her boede de i 5 år. De solgte denne ejendom og flyttede til Helgolandsgade 9, i Holstebro, hvor de så har boet siden. Guldbrudeparret har 2 sønner og 7 døtre.

Guldbrudeparret er endnu raske og rørige, dog har Guldbrudens helbred i den sidste tid været noget vaklende. Det er et virksomt liv i flid og sparsommelighed, Guldbrudeparret kan se tilbage på. De har i sandhed ydet deres store indsats i det arbejde for fremskridt og udvikling, som så stærkt prægede netop de år, da de boede i Feldborg. Søren Peter Hansen har også på en anden måde haft betydning for Feldborg. Han var nemlig med til at stifte den første afholdsforening i Feldborg, og gjorde et ikke ubetydeligt arbejde til fremme af ædrueligheden blandt nybyggerne på Feldborg Hede.

Såvel Søren Peter Hansen som hans hustru har vundet sig mange venner på de forskellige egne, hvor de har boet. Og de vil sikker blive genstand for stor opmærksomhed på deres højtidsdag den 25 november. Også vi vil hermed bringe det ansete og afholdte Guldbrudepar vores bedste lykønskninger.

Kilde: Skive Folkeblad 25.11.1934

Ukendt aviskilde skriver:
Hedopdyrkningens Pionerer Søren Peter Hansen fylder 80 år. Den 30. april kan en af Hedeopdyrkningens Pionerer fra Feldborg Hede, Søren Peter Hansen, Helgolandsgade, Holstebro, fejre sin 80 års fødselsdag. Søren Peter Hansen er født i Aulum den 30 april 1857, som søn af Hans Dahlgaard Hansen, Aulum. Efter sin konfirmation tjente han i 6 år i Store Darum ved Ribe. Senere kom han til at tjene i Birk i Mejrup, hvor han og hans Hustru Karen Kristine Kristensen lærte hinanden at kende. De blev gift i 1884, og efter at have boet i et par år på Lergrav Mark i Aulum købte de en hedeejendom ude i Over-Feldborg, og her kom de til at bo i 38 år og var med til at tage de første brydsomme tag med opdyrkningen af Feldborg Hede.

Ukendt aviskilde skriver: - i afslutning af mindeord over Søren Peter Hansen.
Ved Søren Peter Hansens død er en af de sidste af de gamle Hedeopdyrkningens Pionerer fra Feldborg Hede gået bort. Men selv om det nu snart er en snes år siden, han og hans hustru flyttede fra Feldborg, vil deres minde dog længe blive bevaret på denne egn, hvor de levede og virkede gennem mere end 30 år.

 

 

Mormor og Morfar

 

Mormor, Maren Jørgensen. 1873 - 1953

Morfar, Laust Jørgensen. 1869 - 1910

Morfar Laust Jørgensen er født i ”Aabjerg” i Vinding 1869.
Han døde i ”Abildholt” i Borbjerg 1910, kun 41 år gammel.
Han gifter sig i år 1900 med Maren Jensen, født i "Morreholm" Tvis 1873.
Hun dør i ”Sdr. Haurids” Tvis 1953, nært 80 år gammel.

Sammen har de haft forskellige bosteder som ”Føniksminde” og ”Grønlund” i Tvis, og herefter fodermesterstilling i ”Vester Abildholt” i Borbjerg, hvorved morfar Laust Jørgensen pådrog sig uhelbredelig sygdom og døde i 1910.

Det blev herefter trange kår for mormor Maren Jørgensen, som nu var bleven enke og gravid med sit femte barn, som hun fødte hos nære venner i ejendommen ”Føniksminde” i Tvis.

I 1910 flyttede hun til ”Sdr. Haurids” i Tvis. Drev denne ejendom og byggede herved nyt stuehus i 1916, hvortil en del af byggematerialerne stammede fra den nedlagte Brejnholt Skole i Tvis.

Mormor overdrager ejendommen "Sdr. Haurids" til min morbror Laurits Jøgensen i 1936, og får herved ophold til sin død i 1953.

Mormor og morfar fik sammen 5 børn, hvoraf det 4' barn Jensine Petrea Jørgensen født i "Grønlund" Tvis 1908, blev min mor.

 

Forfædre og efterkommer af Maren og Laust Jørgensen

Over forfædre og efterkommer af Maren og Laust Jørgensen, foreligger et fyldestgørende slægtsbeskrivelse gennem 2 bind, samlet og skrevet af barnebarn Anna Buskbjerg Thomasen, 1906, under slægtsbeskrivelse.

MINE ANER FRA HARDSYSSEL

 

Mine bedsteforældres gravsten ved mindelunden Tvis kirkegård

Opdateret 16. maj 2010
Ella K. Jensen

Slægtstræ ved 6 generationer for Ella Katrine Hansen - slægtsdate herved, som af praktiske grunde er vist ved lodret opsats. Af pladshensyn fremkommer ældre generationer ved denne side

 

Tilbage

Velkomstside

Ella igennem ungdomsårerne

Ella hendes hjem og rødder

Mine forældre

Mergelbane i Tvis

Mine bedsteforældre

Slægtssamvær 2005

Slægtssamvær 2006-07

Lidt foto: som jeg husker Birkholm

Den gamle foto album - Hansen slægten