Vore fødehjem:

"Borbjerggaard" - Venø

"Birkholm" - Tvis

 

Chr. sider

Velkomstside
Chr. profil

3 Sådan er vi bare

 

Mine beskrivelser

4 Mine Rødder og øvrige beskrivelser
5 Østergaard Slægten

6 Vestergaard Slægten

7 Et fortids folkefærd kommer til Venø

 

Slægtesepoken på Venø 1832 - 2002

8 Fra Flynder til Venø 1830
9 Staunstrup i Flynder sogn
10 Maren Jensdatter vandrer til Blidstrup 1799

11 Eva Marie Anthonisdatter

12 Om Slægten i Nørskov
13 Nørskov fortsat

14 Nye tider

 

Artikelserie: Medieudgivet 2002

15 Et fortidsfolkefærd kom til Venø
16 Vestergaard Slægten - Nørskov og Nørrerriis
17 Kirkebeskrivelse og den gale præst

18 Lidt fra fødehjemmet "Borbjerggaard"

 

Venø  Kirke:    Danmarks mindste

19 Birtheline og Peder Kr. Staunstrup Jensen
20 Kirken igennem tiderne - side 1

21 Kirken igennem tiderne - side 2

 

Fortidsforekomster på Venø

22 Drukneulykke på Venø 1744
23 Biografi: Den gale præst på Venø
24 Dokument af 1832

25 Tordenskjold stod Fadder

 

Dette blev mit liv Christian

26 Fødehjem på Fødeø
27 Mine år 1946 - 1958
28 Foto siden
29 Min værnepligtstid 1954-55

30 Mine år på jernstøberi

 

Ella sider

31 Velkomstside
32 Ella igennem ungdomsårerne
33 Ella hende hjem og rødder
34 Mine forældre
35 Mergelbane i Tvis
36 Mine bedsteforældre
37 Slægtssamvær 2005

38 Slægtssamvær 2006-07

 

Set & sket 2005

39 Venøborgturen 2005

 

Hjemmeside info

40 Links og geografiske stedlinks
41 Gæstebog

 

 

 

 

 

 

Dokument af 1832

 

 

Dette blev vort liv

Ligeledes med optegnelse over vore rødders liv - virke og gøremål

 

Dokument af 1832 dukker frem af efterladenskaberne

 

Dokumenthoved

 

Underskrifter og segl på hovedside


Tillægsdokument med underskrifter

 

 

Uddrag af dokument vedr. forhandlingsproceduren af Wenøe Sogns Konge, Korn og Qvægtiende, fra Wolstrup til Jens Riis Pedersen af Sønderskou på Wenøe.

Der må tages forbehold for tolkning af dokumentet, da denne af ælde ved sammenlægning og krøllet, flere steder har været vanskelig at tyde skriften ved.

Dokumentet er skrevet på datidens normale dokumentpapir som herunder vist ved dokumenthoved, underskrifter ved afslutning og segl, samt underskrifter ved et tillægsdokument.                    Dateret 14 og 18. Juni 1832

Jeg under Tegned Øllegaard Sophie Skow fød de Grib, Enke efter Salig hr. Etatsraad Mogens Christian Skow, som ifølge Skjøde fra Majorinde Høgh og hr. Capitain Christen de Linde til Møltrup af Dato 21.feb 1786 var Ejer af Wolstrup Gaard Gods og øvrige Underliggende heriblandt efter den Skjøtt vedhæftede Jordbog, forfattet den 20.feb 1786 og lagt på Nørre Jyllands Landsting den 15. Marts 1786, findes anført Wenøe Sogns Konge Korn og Qvægtiende, omsat til Hartkorn 3 Tdr 2 Skp 1 Fj 1 4/5 Album og ligeså Wenøe Kirke med Korn og Qvægtiende omsat til Hartkorn ligeledes 3 Tdr 2 Skp 1 Fj 1 4/5 Album, til ---- ------, som nuværende Eierinde af foranbenævnte Wenøe Sogns Konge Kirke Korn og Qvægtiende Par en foli Matrikel Hartkorn, som anført og skal tiendegivende Hartkorn 83 Tdr 6 Skp 2 Fj 2 Album, en jeg ifølge oprettet og kongelig allernådigst konfirmeret Testamente af 5.sept 1783 imellem mig og Min salig afdøde Mand, er i uindskrænket Besiddelse et ---- ------ Bo, at have solgt og ------- ligesom jeg siger sælger Skjøtt og ------ ------ til Welagte Mand hr. Jens Riis Pedersen af Sønderskou på Wenøe, benævnte Wenøe Sogns konge Kirke Korn og Qvægtiende af Sognets tiende Part Hartkorn 83 Tdr 6 Skp 2Fj 2 Album, som er fundet foli Matrikel hartkorn for 6 Tdr 4 Skp 3 Fj ¾ Album, alt funden mundtlig vurderet Kjøbesum 1100 Rbd -- Sølv, siger Elleve Hundred Rigsbankdaler -- Sølv.
Det anmærkes, at Kjøberen er pligtig til at imodtage Det tiendetjent Hartkorn som det ifør nøjagtigt angivet som det…….(herefter en del uforståelig skrift)

Og da nu Kjøberen har betalt mig denne Sum og påtaget sig alle af den solgte Ejendom fra --- ------ ------ Afgifter med Undtagelse af 1.st. Halvår Kongelige Skatter, som uden ------ er forfaldne eller i Fremtiden forfaldt, heriblandt Landskatte--- ---- bemeldte Ejendom, således som jeg ---- har ---- herefter med Herligheder og Rettigheder Pligter
og B------- tilhøre Ejendom Jens Riis Pedersen af Sønderskou , som et Kjøb jeg efter Loven er pligtig til at ----- Ham. I --------- Skjøde som Kjøberen har B---- ---- af mig udført underskrevet og forseglet.


Wolstrup den 14.de Juni 1832

Øllegaard Sophie Skou----------Ulæselig underskrift
Fød de Grib

Til Witterlighed
Christen Jensen ----------Christen Christensen

Øllegaard Sophie Skou, Fød de Grib: Forældre