Vore fødehjem:

"Borbjerggaard" - Venø

"Birkholm" - Tvis

 

Chr. sider

Velkomstside
Chr. profil

3 Sådan er vi bare

 

Mine beskrivelser

4 Mine Rødder og øvrige beskrivelser
5 Østergaard Slægten

6 Vestergaard Slægten

7 Et fortids folkefærd kommer til Venø

 

Slægtesepoken på Venø 1832 - 2002

8 Fra Flynder til Venø 1830
9 Staunstrup i Flynder sogn
10 Maren Jensdatter vandrer til Blidstrup 1799

11 Eva Marie Anthonisdatter

12 Om Slægten i Nørskov
13 Nørskov fortsat

14 Nye tider

 

Artikelserie: Medieudgivet 2002

15 Et fortidsfolkefærd kom til Venø
16 Vestergaard Slægten - Nørskov og Nørrerriis
17 Kirkebeskrivelse og den gale præst

18 Lidt fra fødehjemmet "Borbjerggaard"

 

Venø  Kirke:    Danmarks mindste

19 Birtheline og Peder Kr. Staunstrup Jensen
20 Kirken igennem tiderne - side 1

21 Kirken igennem tiderne - side 2

 

Fortidsforekomster på Venø

22 Drukneulykke på Venø 1744
23 Biografi: Den gale præst på Venø
24 Dokument af 1832

25 Tordenskjold stod Fadder

 

Dette blev mit liv Christian

26 Fødehjem på Fødeø
27 Mine år 1946 - 1958
28 Foto siden
29 Min værnepligtstid 1954-55

30 Mine år på jernstøberi

 

Ella sider

31 Velkomstside
32 Ella igennem ungdomsårerne
33 Ella hende hjem og rødder
34 Mine forældre
35 Mergelbane i Tvis
36 Mine bedsteforældre
37 Slægtssamvær 2005

38 Slægtssamvær 2006-07

 

Set & sket 2005

39 Venøborgturen 2005

 

Hjemmeside info

40 Links og geografiske stedlinks

41 Gæstebog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Marie Anthonisdatter

 

 

Dette blev vort liv

Ligeledes med optegnelse over vore rødders liv - virke og gøremål

 

Ved sådant var hendes liv

 

     Mindeplade for Eva Marie Anthonisdatter, fra hendes gravsted på Venø kirkegård.         Genfundet ved gravomlægning omkring 1985, efter muligvis 100 år under jorden. 

Plademål: 14x18 cm. hvælvedybde 16 mm.

 

 

Eva Marie Anthonisdatter
Formelt navn: Eva Marie Forsteher

 

I fortidens små samfund, som på Venø for omkring 200 år siden, forekom dagligdagens samtaler sig givetvis over af hvad som rører sig ved befolkningen i sådanne mindre lokalsamfund.
Igennem forskellige litteraturbeskrivelser over Venøs fortid, har der igennem årene for dette ø-samfunds befolkning altid forekommet levebrøds aktiviteter af forskellige arter.

Udefrakommende nye tjenestefolk, har jo altid været medvirkende til at skabe prægning i små samfund. Herved er Venø sikkert ingen undtagelse.

Et af de udefrakommende tjenestefolk som kom til Venø, var Eva Marie Anthonisdatter, med formelt navn Eva Marie Forsteher, der som tjenestepige for snart 200 år siden kom til Sønderskov på Venø, hos daværende ejer Anders Christensen Sønderskov.

Udover at have placeret Eva Marie Forsteher som tjenestepige i Hjerm året 1801, vides årstallet for hendes ankomst til Sønderskov ikke med bestemthed. Der gisnes, at hun i en del efterfølgende år siden 1801, har været på egnen omkring Hjerm, Asp og Vejrum, indtil forår/sommer 1814, hvor hun som gravid flytter fra denne egn og til Venø.

Som nyankommen til Venø, har Eva Marie sikkert været en kvindetype, som har været et mysterium for mange folkemunde ved dette ø-samfund.
Eva Marie gifter sig den 26. dec.1826 med Anders Sønderskov. Men her forinden, fødte hun som tjenestepige i Sønderskov to børn, Mariane Larsdatter og Jens Jensen Sønderskov, med to forskellige udlagte fædre hertil.

Eva Marie får ingen børn i ægteskabet med Anders Sønderskov.


Eva Maries børn

Mariane Larsdatter
Ved Marianes fødsel 19.december 1814, benævnes Eva Marie i kirkebogen, som fruentimmer og tjenestepige på Sønderskov, fået uægte barn med udlagt barnefader Lars Nielsen, gift Smed i Vejrum.
Endnu foreligger der ikke fyldestgørende beretning over hvem denne Lars Nielsen, Smed i Vejrum kan have været.
Der gisnes om, at han muligvis har båret navnet Laust (eller Laurids) Nielsen – Smed, da en sådan fremkommer ved FT. 1801 Asp, med samme dataoplysninger vedr. ægtefælle mm. – som oplyses over andet kildemateriale.
Indtil videre, kan denne opfattelse kun være en mulighed.

Jens Jensen Sønderskov
Jens Jensen Sønderskov, født 14. juli 1819, er ligeledes benævnt som uægte barn med udlagt barnefader Jens Chr. Poulsen.
Jens Chr. Poulsen, født 3. juni 1797 i Lyngs, Torp, var søn af Anders Christensen Sønderskovs broder, Povl Christensen, men fik på grund af trange kår i barndomshjemmet ophold og opvækst hos farbroderen Anders Christensen Sønderskov, på Sønderskov. Han gifter sig 16. april 1829 med Christiane Cecilie Madsdatter fra Nørskov på Venø, som er søster til den herunder nævnte Else Madsdatter, g.m. Jens Riis Pedersen.

Jens Chr. Poulsens liv og opvækst


fl. FT. 1801 – 1812 – 1819 og 1829
1801:
Ifølge folketællingen 1801 opholder han sig som 4-årig hos farbroderen Anders på Sønderskov på Venø sammen med broderen Christen Poulsen, som er syv år ældre. ‎(f. 1. jan. 1791)
Christen er nr. 2 og Jens Christian er nr. 5 ud af en stor søskendeflok på i hvert fald 10 børn, så flokkens størrelse har sikkert medført, at forældrene har valgt, at lade de to drenge vokse op hos farbroderen på Sønderskov.
Der er ikke kunnet findes frem til børn som Anders Christensen Sønderskov er fader til, og det til trods for, at han var gift 3 gange.

1812: Ved Konfirmationen i 1812 opholder Jens Christian sig stadig hos farbroderen Anders på Sønderskov

1819 får han et barn, Jens, sammen med tjenestepigen Eva Marie Anthonisdatter, som tjener på Sønderskov:
Kirkebogen for Venø 1819 ‎(HMB C 491-2 1/2)‎:
Uægte barn. Jens. Født den 14. juli. Forældre: Pigen Eva Marie Anthonisdatter, tjenende i Sønderskov. (Hun bliver senere gift med Anders Christensen Sønderskov) Til barnefader er udlagt Jens Chr. Poulsen, samme sted. Gudmoder: Kone Ane Poulsdatter fra Resen sogn.
Faddere: Christen Lund fra samme sogn. Christen Bertelsen i Sønderskov. Jens Nielsen samme sted. Mette Johanne Nielsdatter i Venø by.
Der gættes på, at han voksede op hos bedsteforældrene i Lyngs, og at det er ham, der er nævnt her:
Konfirmation i Hvidbjerg-Lyngs KB 1830: Jens Christensen, plejesøn hos Povel Christensen. Torp. Lyngs.
Han er ikke fundet i Lyngs eller Hvidbjerg i FT 1834. Han er sikkert ude at tjene i et andet sogn.

1829: Jens Christian Poulsen blev viet den 16.4.1829 i Venø kirke til Christiane Cecilie Madsdatter, datter af gårdmanden på Nørskov, Mads Andersen Nørskov.
Hun er det ældste barn af Mads Andersens 2. ægteskab med Kirsten Christensdatter født 4.7.1773 i Gjeddal, Ejsing. Hendes forældre var Christen Nielsen Skovmand og Maren Pedersdatter, som var gårdfæstere under godset "Landting". Mads Andersen Nørskov og Kirsten Christensdatter blev viet i Venø kirke den 14.10.1803 - 2 mdr. før Christiane Cecilie blev født.
Hun blev, som det var skik og brug opkaldt efter Mads Andersen Nørskovs 1. hustru: Christiane Cecilie Jensdatter, f. 1754 og død den 1.4.1802.
Der berettes herom: Jens Christian og Christiane Cecilie har sikkert kendt hinanden fra de var små, da Jens Christian er vokset op på Sønderskov på Venø. På det tidspunkt var der under 100 mennesker på øen, og der var tætte bånd mellem familien på Sønderskov og familien på Nørskov - øens to største gårde. Anders Christensen Sønderskov var således fadder til flere af Mads Andersen Nørskovs børn, således også til Christiane Cecilie. På vielsestidspunktet er Christiane Cecilie tjenestepige på Sønderskov.

Eva Maries to ægteskaber
Ægteskabet med Anders Sønderskov varede kun få år, da Anders Christensen Sønderskov dør 1. jan. 1830.
Efter hans død fortsætter hun driften af gården Sønderskov med forskellige tjenestefolk.
Eva Marie gik i daglig tale, som ”den rige enke på Sønderskov”.
Med den sidst ankomne af tjenestefolkene, Jens Riis Pedersen, født 1799 i ”Staunstrup” Flynder, gifter hun sig igen den 31 marts 1831.
Efter få år i Sønderskov, køber de Gadegaard i Venø by, hvor Eva Marie dør den 3. november 1849. Der var ingen børn i dette ægteskab.

Jens Riis Pedersen gifter sig igen med Else Madsdatter, fra Nørskov. Af forskellige årsager valgte dette par at flytte fra Gadegaard, og blev grundlægger af det nuværende ”Nørreriis”, som i sine første år fra omkring 1860 – 1884 da hed ”Nygaard”Ved senere efterforskning fremkommer


Eva Maries livs biografi
Eva Marie er født i Viborg d. 18.april 1779, som datter af en tysk katolsk Lejesoldat Anthon Forsteher og en norsk kvinde Petriche Marie Elisabeth Hansdatter. Soldaten var musketer/regimentsskrædder.
Omkring 1780 flytter familien fra Viborg og til Skive, hvor Eva Marie Forsteher konfirmeres i 1794.
Eva Marie Forsteher, som i såvel kirkebøger som andre beskrivelser, er nævnt som Eva Marie Anthonisdatter, dør i "Gadegaard" på Venø den 3. november 1849, og begraves på Venø kirkegaard den 15. november 1849, 70 år gammel.

Ved formentlig gravomlægning på Venø kirkegård omkring 1985, blev hendes gravplade genfundet, hvor daværende Venøpræst da tolkede skriften herved som sådan: 

Minde
efter salige Danneqinde
Eva Marie Antonsen
givt første gang med Anders Sønderskov,
anden gang med hendes efterlevende Mand Jens Riis
Fred med dit støv, agtværdige Qvinde
Fred med din Aand, som hisset bor
I Sjæl Fred i Himlen inde
Belønnes hver som stadig troer
Vor Frelser slutter dig i sine Arme
Nu er du fri for Verdens
Nød og Harme
 
Igennem en del år herefter har pladen ligget hengemt i slægtsefterladenskab, hvorefter dets endelige er skønnet for værende ved Venø kirke, hvortil den er overdraget nuværende præst 2010.  Eva Maries Forældre


Forældre viet og bostedsophold
Anthon og Petriche vies i Mariakirke i Bergen den 19. juli 1771, musqv. Anthon Forstecher og Friederica Maria Elisabet Røhr
Deres første år sammen boede de i henholdsvis Bergen og Kristianssand i Norge.

Anthon Forstecher var musketer og regimentsskrædder i Det Delmenhortiske Geworbne Regiment,Capitaine Walterstorffs Compagnie, som flyttedes fra Norge til Viborg omkring 1773 og senere til Skive, omkring 1780.

Mor
Petriche Marie Elisabeth Hansdatter. db 21.12.1744 Bergen Nykirken, Hordaland Norge. Her var hun datter af Hans Mortensen Røer, og Christina Maria Christiansdatter.
Hendes far Hans Mortensen Røer, var urmager i Bergen, født? - død 4. april 1748 og begravet i Bergen.

Far
Antoni Forsteher født ca. 1748, begravet i Skive 21.januar 1781Børn
af Petriche Marie Elisabeth Hansdatter og Anthon Forstecher


Anne Marie Margrethe Forsteher
*db 09.04.1771 Bergen † bg 22.01.1785 Skive
Johan Henrich Antoniussen Forsteher
*db 15.07.1773 Kristianssand † bg 30.06.1774 Viborg
Johann Anton Forsteher
*db 18.04.1775 Viborg † bg 07.12.1823 Lemvig
Marie Elisabeth Forsteher
*db 03.03.1777 Viborg † bg 31.03.1781 Skive
Eva Marie Forsteher
*db 18.04.1779 Viborg † 03.11.1849 Venø
Johanne Christine Forsteher
*db 09.03.1781 Skive † bg 03.09.1781 Skive

Få måneder efter sin første mands død (Anthon Forstecher, eller Forsteher) gifter enken Petriche Maria Elisabeth sig igen med endnu en regimentsskræder, Joseph Lestine
Dette ægteskab varede kun 2 år, for Joseph Lestine dør som 54 årig den 3.marts 1783 i Lemvig.

Dette par er nævnt ved at få to børn
Joseph Lestine
*db 13.12.1782 Skive † bg. 01.03.1783 Skive
Johanna Magdelena Lestine
*db 02.07.1784 Skive † bg. 29.03.1785 Skive

Efterforskningen stiller sig tvivlende for faderen til det sidste barn, Johanna Magdelena Lestine, da Joseph Lestine jo er død 15 mdr. før dets fødsel.
Ligeledes nævner efterforskningen den sidste fødsel som sådan: Petriche er sluppet igennem nåleøjet og præstens falkeblik, ellers var hun blevet tituleret ugift Quinde og fruentimmer.
Navnet Lestine kan være fransk eller italiensk.


Nære slægtninge
Eva Marie er det 5te barn ud af ovennævnte børneflok på 8, og Eva Marie, samt hendes storebror Johann Anton Forsteher, er de eneste børn, som overlever barndommen. De to er i øvrigt fødte på samme dato, men med 4 års mellemrum.

Eva Maries storbror, Johann Anton Forsteher fødtes d. 18.april 1775. Han blev skomagermester i Lemvig og senere vægter - få år før sin død. Han antog sig efternavnet Wiborg eller Viborg.
Johann Anton Wiborg, døde d. 7.dec.1823 i Lemvig, og præsten skrev ved hans død:
Johan Antoni Johansen Wiborg, uden Forsteher i navnet.

Skomageren havde en søn, Poul Peder Wiborg, født 22.feb. 1805 i Lemvig. Han blev ligesom sin far vægter, men derudover var han også rådstuebetjent, politibetjent og arrestforvarer i Lemvig.


Under efterforskningen fremkommer
Præsterne har svært ved at stave eller forstå navnet Forsteher eller Forsteder, og Wiborg eller Viborg.

Poul Wiborg er ham som optræder som rådstuetjener Viborg i skiftet efter Eva Marie og Jens Riis. Han er også med som vægter ved copuleringen af Eva Marie og Jens Riis.
I diverse folketællinger benævnes han som rådstuetjener, arrestforvarer, politibetjent og Wægter.

Eva Marie Anthonisdatters storebror, som blev skomager i Lemvig, og i sine sidste år vægter i byen, var gift med Karen Kirstine Jensdatter og hans navn vekslede ved de forskellige barnedåber, afhængig af præst og måske ham selv. Der var kun 400 indbyggere i Lemvig og kun 1 skomager med navnene: Anthoni, Forsteher, Forsteder, Anthonius, Anthon, Viborg, Wiborg, så det er nemt at overskue, for hans kone hedder Karen Kirstine Jensdatter ved alle kirkelige handlinger i kirkebogen.

Deres børn (måske flere):

Poul Peder Wiborg født 22.02.1805, vægter, rådstuebejent, politibetjent og arrestforvarer.
Mette Marie Wiborg født 24.11.1806
Jens Johan Wiborg født 27.10.1808
Karen Kirstine Wiborg født 07.11.1810
Jacob Adolph Wiborg født 23.09.1812 Bosatte sig på Venø ca. 1840 med sin hustru Mette Marie Sørensen fra Fabjerg.
Ane Elisabeth Wiborg født 27.09.1816 Mor til nedenstående ”Marie Riis”
Anders Sønderskov født 17.10.1820 Efternøleren fik navn efter godgøreren fra Venø, og det bekræfter Venø-forbindelsen.


Som afslutning
Af herved nævnte skomagerens børn, var en som hed Ane Elisabeth Wiborg. Hun blev gravid under en forelskelse i Hygum Bakker ved Harboøre/Thyborøn og fik en datter Eva Marie Christensen, som blev gift med Jens Riis Pedersen i Ramme, tæt ved Bovbjerg. De flyttede til Mejrup ved Holstebro, hvor hun endte sine dage 93 år gammel og var her kendt under navnet "Marie Riis".
Navnet Eva Marie har hun garanteret efter sin bedstefar, skomager Anton Viborgs søster, Eva Marie Anthonisdatter.

Herved nævnte over mysteriet om Eva Marie Anthonisdatter, med formelt navn: Eva Marie Forsteher, åbner op for en del af Danmarkshistorien i 1770'erne, hvor hvervede udenlandske "landsknægte" var en del af dagligdagen på godt og ondt. Garnisionen i Viborg var på 25 % af indbyggertallet, og der var privat, tvungen indkvartering.

Optegnelsen om inventaret ved skiftet efter Eva Marie er underholdende læsning: Spølkummer og spiggerbord m.m. Det er som taget ud af Carit Etlars: Gjøngehøvdingen.

Desværre kan denne optegnelse ved inventarskifte på grund af pladsstørrelse ikke vises herved.

Oplysningskilde: Flere slægtsforskere af efterslægten til Eva Marie Forsteher

Opdateret 19, april 2007