Vore fødehjem:

"Borbjerggaard" - Venø

"Birkholm" - Tvis

 

Chr. sider

Velkomstside
Chr. profil

3 Sådan er vi bare

 

Mine beskrivelser

4 Mine Rødder og øvrige beskrivelser
5 Østergaard Slægten

6 Vestergaard Slægten

7 Et fortids folkefærd kommer til Venø

 

Slægtesepoken på Venø 1832 - 2002

8 Fra Flynder til Venø 1830
9 Staunstrup i Flynder sogn
10 Maren Jensdatter vandrer til Blidstrup 1799

11 Eva Marie Anthonisdatter

12 Om Slægten i Nørskov
13 Nørskov fortsat

14 Nye tider

 

Artikelserie: Medieudgivet 2002

15 Et fortidsfolkefærd kom til Venø
16 Vestergaard Slægten - Nørskov og Nørrerriis
17 Kirkebeskrivelse og den gale præst

18 Lidt fra fødehjemmet "Borbjerggaard"

 

Venø  Kirke:    Danmarks mindste

19 Birtheline og Peder Kr. Staunstrup Jensen
20 Kirken igennem tiderne - side 1

21 Kirken igennem tiderne - side 2

 

Fortidsforekomster på Venø

22 Drukneulykke på Venø 1744
23 Biografi: Den gale præst på Venø
24 Dokument af 1832

25 Tordenskjold stod Fadder

 

Dette blev mit liv Christian

26 Fødehjem på Fødeø
27 Mine år 1946 - 1958
28 Foto siden
29 Min værnepligtstid 1954-55

30 Mine år på jernstøberi

 

Ella sider

31 Velkomstside
32 Ella igennem ungdomsårerne
33 Ella hende hjem og rødder
34 Mine forældre
35 Mergelbane i Tvis
36 Mine bedsteforældre
37 Slægtssamvær 2005

38 Slægtssamvær 2006-07

 

Set & sket 2005

39 Venøborgturen 2005

 

Hjemmeside info

40 Links og geografiske stedlinks
41 Gæstebog

 

De gjorde Venø grøn - og blev hædret herfor

 

 

Dette blev vort liv

Ligeledes med optegnelse over vore rødders liv - virke og gøremål

 

Birtheline og Peder Kr. Staunstrup Jensen

Peder Kristian Jensen og Birtheline

 

Sådan var deres liv

  Birtheline og Peder Kr. Staunstrup Jensen er under tidligere beskrivelse omtalt ret fyldestgørende.
  Peder Kr. Staunstrup Jensen var søn af Jens Riis Pedersen "Nørreriis" og bror til Mads Peder Jensen Sønderriis "Sønderriis".
  Få år efter Jens Riis sin død i 1863, bliver ejendommene "Nørreriis" og "Sønderriis" fordelt og tilskødet de to brødre.
  Peder Kr. Staunstrup Jensen gifter sig med Birtheline Jensen, født Sørensen. Hun kom som 18-årig til Venø fra Næstved, og blev tjenestepige hos daværende præst Sigurd Konstantin Hansen.


Igennem årerne på "Nørreriis"
  Igennem deres år på "Nørreriis" forekom de her som foregangsmænd i form af flere pionergerninger.

  Der blev bygget nyt stuehus, omforandringer af udbygninger mm. Men en af deres største pionerarbejde for Venø var, at de i 1889 påbegyndte træplantning på Venø.


De gør Venø grøn og blev hædret herfor
  Vedr. denne træplantning var det Birtheline, som var foregangsmand herfor.

  For denne proces "at gøre Venø grøn", blev parret herfor hædersbevist med navne på mindesten i Venø plantage, samt i Kongenshus mindepark.                                                                                    Se minedesten:  Mindesten Kongenshus mindpark   /Billed nr.: Kongenshus 243-244


  Ligeledes ofrede brødrene Peder Kr. Staunstrup Jensen og Mads Peder Jensen Sønderiis sig en stor del til velgørenhedsformål for uddannelsesfremmende unge mennesker på Venø.

  Herved afgav de hver en jordlod til opførelse af to sommerlejre på Venø: "Firbjergsande" og "Venøborg".

  Peder Kr. Staunstrup Jensen modtog ligeledes Dannebrogsorden som hædersbevisning for sine flittige indsats.


Sælger "Nørreriis"
  I 1918 sælger de "Nørreriis" til broderdatter Marie og Anders Houmøller Vestergaard, som senere bliver mine bedsteforældre. Herved blive Birtheline og Peder Kr. Staunstrup Jensen i dagligtale benævnt som: Line og Farbror.


Opfører "Egeriis"
  Som aftægtsbolig for Line og Farbror opføres så "Egeriis" på Nørreriis jorde.


Gravsteder
  Gravsteder over "Line og Farbror" er ved sydsiden af Venø Kirke, med gravstene af støbte jernkors, som "Farbrors" forældre Else Riis og Jens Riis Pedersen, nærmest kirken.
  På modsat side, af samme gang, er gravsteder for familien Mads Peder Jensen Sønderriis, samt deres børn. De gravsteder er ved seneste kirkegårdomlægning reduceret til to pladser, med gravstenssamling af samtlige deres børn.

  Ligeledes herved er gravsteder over mine forældre, Dorthea og Hans Østergaard.


Kirkebeskrivelsen
  Efter Peder Kr. Staunstrup Jensen sin død, beskriver Birtheline en fyldestgørende beskrivelse af Venø Kirke.
  Hertil indhenter hun alt tilgængelig stof fra måloptegnelse og til mindste detalje, for at få dette nedskrevet.

  Bekendt - så foreligger den originabeskrivelse kun i det ene eksemplar, som igennem tiderne siden da, har været i slægtens ejendom, og som nu er under min opbevaring.

  Denne originale kirkebeskrivelse har jeg på bedste vis afskrevet ordret og skønnet værdigt for offentliggørelse her på mine sider under linknavnet "Venø kirke igennem tiderne" side 1 og 2.