Vore fødehjem:

"Borbjerggaard" - Venø

"Birkholm" - Tvis

 

Chr. sider

Velkomstside
Chr. profil

3 Sådan er vi bare

 

Mine beskrivelser

4 Mine Rødder og øvrige beskrivelser
5 Østergaard Slægten

6 Vestergaard Slægten

7 Et fortids folkefærd kommer til Venø

 

Slægtesepoken på Venø 1832 - 2002

8 Fra Flynder til Venø 1830
9 Staunstrup i Flynder sogn
10 Maren Jensdatter vandrer til Blidstrup 1799

11 Eva Marie Anthonisdatter

12 Om Slægten i Nørskov
13 Nørskov fortsat

14 Nye tider

 

Artikelserie: Medieudgivet 2002

15 Et fortidsfolkefærd kom til Venø
16 Vestergaard Slægten - Nørskov og Nørrerriis
17 Kirkebeskrivelse og den gale præst

18 Lidt fra fødehjemmet "Borbjerggaard"

 

Venø  Kirke:    Danmarks mindste

19 Birtheline og Peder Kr. Staunstrup Jensen
20 Kirken igennem tiderne - side 1

21 Kirken igennem tiderne - side 2

 

Fortidsforekomster på Venø

22 Drukneulykke på Venø 1744
23 Biografi: Den gale præst på Venø
24 Dokument af 1832

25 Tordenskjold stod Fadder

 

Dette blev mit liv Christian

26 Fødehjem på Fødeø
27 Mine år 1946 - 1958
28 Foto siden
29 Min værnepligtstid 1954-55

30 Mine år på jernstøberi

 

Ella sider

31 Velkomstside
32 Ella igennem ungdomsårerne
33 Ella hende hjem og rødder
34 Mine forældre
35 Mergelbane i Tvis
36 Mine bedsteforældre
37 Slægtssamvær 2005

38 Slægtssamvær 2006-07

 

Set & sket 2005

39 Venøborgturen 2005

 

Hjemmeside info

40 Links og geografiske stedlinks
41 Gæstebog

 

Min personlige profil - dette er mit liv

 

 

Dette blev vort liv

Ligeledes med optegnelse over vore rødders liv - virke og gøremål

Christian

Min profil


Liv:
Fulde navn: Christian Østergaard Jensen og bor i Aulum. Født på Venø i 1934.
Da mine forældre i 1946 ønskede udfordringer andet steds, flyttede vi i dette år fra Venø til Tvis.
Nuværende adresse: Sønderagervej 4 - 7490 Aulum.

Virke igennem årene:
Født og opvokset ved landbruget, til efter konfirmationsalderen. Gået i folkeskole, med 3-dags uge ved dels på Venø og i Tvis
Har været på Staby Efterskole, vinteren 1950-51.
Herefter et par tjenestepladser ved landbruget.
Aftjent 16 måneders værnepligt 1954-55. Henholdsvis 5 måneder i Ålborg og 11 måneder som brigadesoldat ved "Det Danske kommando i Tyskland".
Herefter igen nogle år ved landbrug.
Blev gift i 1958 med Ella K. Hansen fra "Birkholm" i Tvis. Vi bosatte os ved mindre landbrug med forskellige bierhverv i Høgild ved Aulum, hvor vi her fik tre børn.
Flyttede herfra og til Aulum i 1970 hvor jeg da var bleven ansat som ufaglært ved "Birn Jernstøberi" i Holstebro og gik herfra på efterløn i 1996, og siden da, er vi nu begge folkepensionister.

Gøremål:
Var igennem årerne på arbejdspladsen en del faglig organisations arrangeret. Dette har med tiden medført en del politiske interesse, hvorved jeg stadig har en del interesse for. Mine politiske holdninger tilhører Socialdemokratiet og hvorved jeg har været bestyrelsesmedlem samt en periode som formand for den lokale partiforening: Socialdemokratiet i Aulum - Haderup. Ligeledes er jeg bestyrelsesmedlem og som sådan sekretær for LO-tværfaglige efterlønsklub i Aulum - Haderup, som i 2013 har taget navneforandring, samt ændret infrastrukturen til BINDINGSVÆRK for Seniorer i Aulum.
I perioden 2004 - 2006, siddet i bestyrelsen for ASRA (Arbejderhistorisk Støttekreds i Ringkøbing Amt)

Fritidsinteresse:
Jeg har nok en del medfødte musikalske interesse, som jeg igennem årene mere eller mindre har dyrket med min fiol, på amatørbasis efter såvel noder som unoder. Ligeledes har jeg som sådan komponeret og nodeskrevet en hopsa for folkedans, samt på opfordring komponeret melodi for en tekst over ”Hjerl Hedevalsen”. Teksten er på broderi og skænket til Frilandsmuseet Hjerl Hede, og kan her beses. Senere har jeg tekstforfattet og komponeret valsen ”Møllevalsens sang” for Aulum Mølle. Herudover har jeg gjort lidt som lejlighedsforfatter af sange til forskellige lejligheder, men som ad åre har været en del aftagende, da jeg jo ikke mere er af nyere årgang.
Igennem årene har jeg haft mangen god musikalsk samvær med forskellige musikalske venner. - Tak for det !!
Som amatørmusiker blev jeg aldrig den store musik udøver - heldigvis !! - Livet har mange andre gode værdier at kan værdsætte sig ved.

Skriveinteresse:
Som sådan, har det igennem de seneste år præget historisk slægtsbeskrivelse, som jeg herved har skønnet var bevarings værdige over mine rødders liv, virke og gøremål. For sammensætning heraf, er som kildeanvendelse benyttet efterladte brevsamlinger og anden dokument efterladenskaber fra slægtens eje. Ligeledes har jeg fra ældre slægtninge på daværende endnu kunnet opspore mundtlige overleveringer.

Siden opdateret 8. dec. 2013