Vore fødehjem:

"Borbjerggaard" - Venø

"Birkholm" - Tvis

 

Chr. sider

Velkomstside
Chr. profil

3 Sådan er vi bare

 

Mine beskrivelser

4 Mine Rødder og øvrige beskrivelser
5 Østergaard Slægten

6 Vestergaard Slægten

7 Et fortids folkefærd kommer til Venø

 

Slægtesepoken på Venø 1832 - 2002

8 Fra Flynder til Venø 1830
9 Staunstrup i Flynder sogn
10 Maren Jensdatter vandrer til Blidstrup 1799

11 Eva Marie Anthonisdatter

12 Om Slægten i Nørskov
13 Nørskov fortsat

14 Nye tider

 

Artikelserie: Medieudgivet 2002

15 Et fortidsfolkefærd kom til Venø
16 Vestergaard Slægten - Nørskov og Nørrerriis
17 Kirkebeskrivelse og den gale præst

18 Lidt fra fødehjemmet "Borbjerggaard"

 

Venø  Kirke:    Danmarks mindste

19 Birtheline og Peder Kr. Staunstrup Jensen
20 Kirken igennem tiderne - side 1

21 Kirken igennem tiderne - side 2

 

Fortidsforekomster på Venø

22 Drukneulykke på Venø 1744
23 Biografi: Den gale præst på Venø
24 Dokument af 1832

25 Tordenskjold stod Fadder

 

Dette blev mit liv Christian

26 Fødehjem på Fødeø
27 Mine år 1946 - 1958
28 Foto siden
29 Min værnepligtstid 1954-55

30 Mine år på jernstøberi

 

Ella sider

31 Velkomstside
32 Ella igennem ungdomsårerne
33 Ella hende hjem og rødder
34 Mine forældre
35 Mergelbane i Tvis
36 Mine bedsteforældre
37 Slægtssamvær 2005

38 Slægtssamvær 2006-07

 

Set & sket 2005

39 Venøborgturen 2005

 

Hjemmeside info

40 Links og geografiske stedlinks
41 Gæstebog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staunstrup i Flynder Sogn

 

 

Dette blev vort liv

Ligeledes med optegnelse over vore rødders liv - virke og gøremål

 

Staunstrup i Flynder Sogn

 

 

Navnesten ved indkørslen til gården Staunstrup i Flynder Sogn.

 

Folketællingerne for Flynder Sogn

  Folketællingerne for Flynder Sogn viser, at der fra 1787-1850 kun har boet få personer i dette sogn.
  Ved FT-1787 og FT-1801, er Staunstrup stavet som Stafnstrup, og Flynder er stavet som Flønder.
  Da der kun er få personer at vælge imellem, opfattes de personer stavet som sådan for værende samme personer, selvom folketælling og kirkebog ikke i alle tilfælde har benyttet samme stavemåde.
  Præster og folketællingskommisærer benytter også forskellige navneangivelser.
  På de originale sognetællingslister skriver tællingskommisærerne mandens ”rigtige” navn, og tilføjer gårdens navn i venstre margen.
  I kirkebøgerne skriver præsterne mandens fornavn og efternavnet er tilhørsgårdens navn.
  Det giver en del forviklinger, for to mænd med samme fornavn kommer til at hedde det samme i kirkebøgerne, hvis de kommer fra samme gård.
  F.eks. hedder de to nedenstående FT-1787 Peder Jensen og FT-1810 Peder Pedersen det samme i kirkebogen: Peder Staunstrup, og dette roderi omgår præsterne ved at kalde dem for henholdsvis gamle og unge Staunstrup, når de er forlovere og faddere ved mange kirkehandlinger.
  Nedenstående folketællinger er kopier fra Dansk Demografisk Database, som er indtastet af frivillige.
  Her kan også indsnige sig fejl, for mange originaler er tit meget svære at tyde.


FT-1787
Samtlige personer i husstanden
ringkoebing, Skodborg, Flynder, , Stafnstrup, , ,

  Peder Jensen 40, Gift, Bonde og Gaardbeboer
  Anne Pedersdatter 54, Gift
  Peder Pedersen 9, Ugift
  Jens Jensen 28, Ugift


FT-1801:
Samtlige personer i husstanden
ringkoebing, Skodborg, Flynder, Stafnstrup.

  Peder Pedersen 31, Gift, Huusbonde , Bonde og Gaardbeboer
  Maren Jensdatter 28, Gift, hans Kone
  Peder Pedersen 3, Ugift, deres Barn
  Jens Riis Pedersen 2, Ugift, deres Barn
  Kirsten Pedersdatter 8, Ugift, hans Slegfred Datter
  Jens Christian Madsen 19, Ugift, Tienestedreng
  Peder Jensen 60, Enke,(mand) Huusbondens Fader


Personer i Flynder Sogn:
  FT-1787: 197 personer
  FT-1801: 259 -
  FT-1834: 378 -
  FT-1840: 396 -
  FT-1845: 419 -
  FT-1850: 398 - (her går antal personer tilbage igen)

  Ved folketællingen 1787 boede på gården ”Staunstrup” bonde Peder Jensen Stafnstrup 40 år og Anne Pedersdatter 54 år.
  Parret har en søn Peder Pedersen, født 11. nov. 1770 i Flynder iflg. Kirkebogen.
  Der foreligger en del usikkerhed om deres alder vedrørende folketællingen i 1787.
  Peder Pedersen er ifølge kirkebogsoplysningerne født i 1770, så han burde være 16-17 år.

  Ved folketælling 1801 fremkommer deres alder korrekt i forhold til kirkebogsoplysningerne.
  Det formodes derfor, at tællingskommissæren i 1787 har hjemmeskrevet oplysningerne efter gehør, eller har sjusket. Der var jo kun ganske få, der mestrede at stave og skrive med gåsefjer.


Flynder Kirkebøgers ældste og læselige data af Staunstrup-slægten:Jens Grønkjær 1730-1787 og hustru Mette Sørensdatter 1733-1810
  forældre til Maren Jensdatter 1773-1849


Peder Jensen Staunstrup 1741-1802 og hustru Anne Pedersdatter 1733-1816
  forældre til Peder Pedersen Staunstrup 1770-1814, gift med ovenstående Maren Jensdatter


Peder Pedersen og Maren Jensdatter blev copuleret 5. okt. 1797 i Flynder Kirke.
  9.april 1797 blev ærlige og mandhaftige unge karl Peder Pedersen Staunstrup i Flønder trolovet til dydige og gudfrygtige pige Maren Jensdatter, Grønkjær i Flønder.
  Som forlovere efter loven at ingen af ovenmeldte personer er hinanden beslægtet eller til nogen anden bunden, som kan give hinder i deres ægteskabs fuldbyrdelse bevidner vi underskriver:
  Datum ut supra L..Møltrup og Jens Grøndkier.
  d. 5. oct. blev de copulerede i Flønder Kirke.

  Datum et supra er latin og betyder "ovenstående dato". Jens Grøndkier er Marens far.


Maren Jensdatter:
  Flynder Kirkebog 1773:
  Eodem die [Dom: Exaudi] Jens Grønkiærs Datter døbt navnl. Maren. Jørgen Møllers Datter Dorethe Marie bar den. Fadd: Jørgen Møller, Christen Laurss Grønkiær og Hustr: Jens Grønkiærs karl Hans og Sørens Anders Datt: Sidsel.


Børn af Maren Jensdatter og Peder Pedersen
  1.Kirsten Pedersdatter født 25.marts 1793 (hans Slegfredsbarn)
  2. Peder Pedersen født 6.april 1798
  3. Jens Riis Pedersen født 15.okt. 1799
  4. Christen Møller Pedersen født 3.sept. 1802 (død 8 mdr. gl i 1803)
  5. Ane Kirstine Pedersdatter født 4.marts 1804
  6. Mette Marie Pedersen født 5.april 1806
  7. Sidsel Pedersen født 25.juni 1809

  En sjov detalje i kirkebøgerne. Når Peder Jensen og hans søn Peder Pedersen er faddere rundt omkring i sognet (mange gange) benævnes de som Gamle Peder Staunstrup (det er Jensen) og hans søn Peder Staunstrup.


Navnet Staunstrup og gårdene Staunstrup og Grønkjær
  Gården Staunstrup eksisterer endnu, og er beliggende sydøst for landsbyen Brandborg, der er en
  lille flække mellem Bøvlingbjerg og Bækmarksbro.
  Grønkjær ligger på Grønkærsvej, et par kilometer fra Flynder Kirke.

  Der er mange flere Staunstrupper, som fortoner sig ud i mørket i Flynder Kirkebøgerne.
  Nogle sider er ødelagt, andre næsten ulæselige, og det tager lang tid at tyde en side.
  Den første Kirkebog begynder i 1690. Peder Jensen (Staunstrup) er fra ca. 1741 (FT-1801), og her er vi på årstal med Staunstrupperne fra Blistrup, som også kom fra Flynder, og da der er så få personer i Flynder er der sandsynligvis et broderslægtsbånd imellem dem, som kun professionelle kirkebogslæsere med originalerne kan tyde.

  I Flynder Sogns Kirkebog fra 1761-1800, opslag 36 er indført en begravelse for den ældst fundne i denne herved beskrevne slægt i året 1786.
  Hun er født i 1698, så hun blev en gammel dame, 88 år.
  Desværre er hun navnløs, på grund af præsten, som åbenbart ikke regnede kvinder for noget som helst, heller ikke ved dåb, hvor kun faderen og fadderne blev nævnte.


Herom står der i kirkebogen:
  Peder Stafnstrups hustrusmoder begravet, alder 88, 1698-1786.

  Peder Jensen Staunstrups hustru hed Anne Pedersdatter 1733-1816, og hun blev 83 år gammel.
  Det er således Anne Pedersdatters moder, der blev begravet i 1786. Det passer meget godt med at hun har født Anne som 35 årig.


  Den 25.april 1787 Peder Staunstrups hustrus syster Johanne begravet, alder 56. NB: søster stavet med y.
  Endnu en ubestemmelig slægtning uden efternavn, og det kan opfattes som en ligegyldig bemærkning fra præsten i kirkebogen. Det vigtigste for ham var manden.


Dødsudskrifter fra Flynder Kirkebøgerne:

  Den 2.Juuledag (2 u’er) i 1787: Jens Grønkjær begravet, alder 57 år.

  Den 3.sept. 1802 Peder Jensen Staunstrup begravet med Ceremonie, 61 år.

  Den 18.maj 1810 Jens Grønkjærs hustru Mette Sørensdatter begravet, 77 år.

  Den 26.nov.1814 Peder Pedersen Staunstrup død, 44 år.

  Den 20. aug.1816 Anne Pedersdatter Staunstrup død, 83 år. Enke og aftægtskone i Staunstrup.
  Det er Peder Jensens hustru.

  Den 1.maj 1849 Maren Jensdatter død, 76 år (alderdomssvaghed står der i Kirkebogen)

 

 

Se Egon Staunstrups oplysende hjemmeside med folketællinger og kirkebogafskrifter, for opbygning af slægtstræ over Staunstrup i Flynder.

Egon Staunstrup