Vore fødehjem:

"Borbjerggaard" - Venø

"Birkholm" - Tvis

 

Chr. sider

Velkomstside
Chr. profil

3 Sådan er vi bare

 

Mine beskrivelser

4 Mine Rødder og øvrige beskrivelser
5 Østergaard Slægten

6 Vestergaard Slægten

7 Et fortids folkefærd kommer til Venø

 

Slægtesepoken på Venø 1832 - 2002

8 Fra Flynder til Venø 1830
9 Staunstrup i Flynder sogn
10 Maren Jensdatter vandrer til Blidstrup 1799

11 Eva Marie Anthonisdatter

12 Om Slægten i Nørskov
13 Nørskov fortsat

14 Nye tider

 

Artikelserie: Medieudgivet 2002

15 Et fortidsfolkefærd kom til Venø
16 Vestergaard Slægten - Nørskov og Nørrerriis
17 Kirkebeskrivelse og den gale præst

18 Lidt fra fødehjemmet "Borbjerggaard"

 

Venø  Kirke:    Danmarks mindste

19 Birtheline og Peder Kr. Staunstrup Jensen
20 Kirken igennem tiderne - side 1

21 Kirken igennem tiderne - side 2

 

Fortidsforekomster på Venø

22 Drukneulykke på Venø 1744
23 Biografi: Den gale præst på Venø
24 Dokument af 1832

25 Tordenskjold stod Fadder

 

Dette blev mit liv Christian

26 Fødehjem på Fødeø
27 Mine år 1946 - 1958
28 Foto siden
29 Min værnepligtstid 1954-55

30 Mine år på jernstøberi

 

Ella sider

31 Velkomstside
32 Ella igennem ungdomsårerne
33 Ella hende hjem og rødder
34 Mine forældre
35 Mergelbane i Tvis
36 Mine bedsteforældre
37 Slægtssamvær 2005

38 Slægtssamvær 2006-07

 

Set & sket 2005

39 Venøborgturen 2005

 

Hjemmeside info

40 Links og geografiske stedlinks
41 Gæstebog

 
 
Mine år 1946 - 1958, ved "Lille Uhrlund" i Tvis

 

Dette blev vort liv

Ligeledes med optegnelse over vore rødders liv - virke og gøremål

 

Mine år 1946 - 1958, ved "Lille Uhrlund" i Tvis

Lille Uhrlund omkring 1950

 

Forord
Forord for min beskrivelse "Erindringer efter 1946" er et fortsættelse af mine første erindringer ”Fødehjem på fødeø”.
Der er jo mange måder at nedskrive erindringer på, men dette som jeg mest har lagt vægt på i det følgende, er i hovedtræk at fortælle lidt om hovedpunkterne vedrørende min egen person, samt mine forældres liv og virke i hjemmet ”Lille Uhrlund” Tvis.

Da mine forældre besad denne ejendom fra 1946 – 1972, er det herfor ret begrænset i hvor mange sammenlagte år, herved har opholdt mig, som var i tiden fra 1946 -1958, hvorefter jeg da blev gift og selv stiftede hjem og familie. Årerne 1946-1958 var jo igennem mine opvækst og ungdomsår, hvori jeg var på efterskole, havde et par tjenestepladser og aftjente værnepligt, samt lidt andet løst arbejde i perioder af og til. Det har herfor kun været i mindre overgangsperioder jeg har haft ophold i hjemmet. Men igennem de år stod altid her et værelse ledig, som jeg til enhver tid altid var velkommen til at benytte.

Det er en ret vanskelig vurdering at beslutte sig til i hvilke omfang man skal fokusere sine erindringsbeskrivelser. Men jeg har valgt at forholde mig til dette som jeg har følt godt kunne have interesse for efterkommere, vedrørende min person samt de forholde, jeg husker og har haft opvækst under.
Da jeg jo har levet et normalt liv som alle andre mennesker, har jeg derfor kun omtalt punkter fra min egen person som jeg har skønnet godt kan være medvirkende til den personlige livshistorie.

Jeg har valgt at stoppe min egentlige erindringsbeskrivelse ved den tid hvor jeg selv stifter hjem og familie. Men for lige at nævne tiden, som jo ikke er gået i stå herved, giver jeg herfor nogle resumé notater som så kan være det grundlæggende, for at mine efterkommere kan bygge videre herpå.

Chr. Østergaard Jensen    Hele erindringsbeskrivelse kan nu ses herved:
    Mine år 1945 - 1958